Fed kiest voor gulden middenweg: laatste renteverhoging?

Markten & Beleggingen - 23 maart 2023

Fed kiest voor gulden middenweg: laatste renteverhoging?

Deepak Puri - CFA®Chief Investment Officer Americas & Sam Matthews - Head of Chief Investment Office Americas

Samengevat:
  • De Fed kondigde een verdere verhoging van haar beleidsrente met 25 basispunten aan. Ze paste de formulering van haar verklaring aan en sprak van “beleidsversteviging” in plaats van voortdurende renteverhogingen.
  • De marktvolatiliteit van de afgelopen weken rond de banksector heeft de verwachtingen van beleggers voor toekomstige renteverhogingen door de Fed bijgesteld. Zo verwachten de financiële markten renteverlagingen vanaf juni 2023.
  • Hoewel de Fed vasthoudt aan haar tweeledige mandaat, is de onzekerheid over de richting van haar beleid verhoogd door de recente marktbewegingen.

Wat is er gebeurd?

De Fed kondigde een verdere verhoging van haar beleidsrente met 25 basispunten aan, waardoor deze zich nu in een vork bevindt van 4,75% - 5,00%. Hierdoor staat deze op het hoogste niveau sinds 2007, na de 9e opeenvolgende renteverhoging.

In haar begeleidende verklaring sloeg de centrale bank een andere toon aan met betrekking tot de inflatie: de eerdere beweringen dat de prijzen "enigszins waren gedaald" werden vervangen door de bewering dat de inflatie "hoog" blijft. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne, dat eerder onder de aandacht werd gebracht, werd in zijn geheel geschrapt om de schijnwerper te richten op het Amerikaanse financiële stelsel, en hoe veerkrachtig dit wel is zoals de Fed recentelijk al eens verklaarde.

Verder was er een subtiele wijziging in de verklaring rond verdere renteverhogingen: de centrale bank voorziet nu "enige aanvullende beleidsversteviging" in plaats van "voortdurende verhogingen". Zo'n verandering in de formulering zou het 'hoger voor langer' standpunt van de Fed kunnen bevestigen.

Naast het besluit om de rente te verhogen, maakte de Fed ook haar laatste economische projecties bekend. Volgens de projecties blijft de piek van de beleidsrente in 2023 op 5,1%, met een daling in 2024 tot 4,3% (tegen 4,1% in de vorige projecties) en 3,1% in 2025. Terwijl de mediane piekrente ongewijzigd bleef op 5,1%, waren er binnen de Fed wel uiteenlopende meningen. Eén gouverneur ziet de rente in 2023 eindigen tussen 5,75% en 6,00% en drie gouverneurs verwachten de piek tussen 5,5% en 5,75%. Ook voor 2024 en 2025 werden de verschillen in projecties van de verschillende gouverneurs groter.

Zowel de groei- als de werkloosheidsprognoses werden licht herzien. Voor 2023 wordt nu een economische groei van 0,4% verwacht, tegen 0,5% eerder. In 2024 en 2025 blijven de groeicijfers gematigd: respectievelijk 1,2% en 1,9%. Voor de werkloosheid werden de prognoses naar beneden bijgesteld tot 4,5% en 4,6% voor zowel 2023 als 2024, wat boven het langetermijnniveau van 4% blijft. De Fed verwacht dat de inflatie (PCE – Personal Consumption Expenditure) pas in 2025 2% zal bereiken.

Tijdens de persconferentie erkende voorzitter Jerome Powell dat een mogelijke "pauze" in de renteverhogingen inderdaad aan de orde was gezien de recente volatiliteit in de banksector, maar er bleef een sterke consensus om de rente met 25 basispunten te verhogen gezien de aanhoudend sterke gegevens van zowel de inflatie als de arbeidsmarkt. Hij verwierp ook het idee van mogelijke renteverlagingen in 2023.

Toen Powell werd gevraagd naar de verandering in zijn verklaring, bevestigde hij dat "extra beleidsversteviging" alleen betrekking zou hebben op het huidige beleidsinstrumentarium van de Fed, met name renteverhogingen. Toen hij de gevolgen van de recente bankencrisis besprak, herhaalde Powell het bijzondere karakter van één bank en het gebrek aan robuuste managementcontroles. Hij sprak verder zijn steun uit voor een sterker bankentoezicht en bredere financiële regulering.

Hoe reageerden de markten?

De reactie van de markt op de renteverhoging leek eerder gematigd, met een positief momentum na de opmerkingen van Powell over een mogelijke "pauze" in de rentecyclus.

De stemming sloeg echter helemaal om toen de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, tegelijk met de persconferentie van voorzitter Powell bevestigde dat haar departement geen verhoging van de depositoverzekering overweegt in het licht van de recente crisis in de banksector. Zowel de S&P 500 als de Nasdaq verloren 1,6%.

Wat betekent dat voor beleggers?

Gezien de marktontwikkelingen van de afgelopen 10 dagen zou men kunnen vermoeden dat er voor voorzitter Powell en de stemmende leden van de Fed genoeg te bespreken valt buiten het thema inflatie en een sterke arbeidsmarkt. Zorgen over de robuustheid van de banksector wereldwijd en mogelijke besmettingseffecten hebben beleggers kopzorgen bezorgd.

Die bezorgheid weerspiegelde zich op de markten en de volatiliteit van obligaties steeg aanzienlijk terwijl de verwachtingen omtrent het rentepad van de Fed drastisch daalden, zodat nu al voor volgend kwartaal een renteverlaging wordt verwacht. Uit de verklaring na het rentebesluit en de daaropvolgende persconferentie bleek duidelijk dat de centrale bank getracht heeft het juiste evenwicht te vinden.

De recente inflatiecijfers van respectievelijk 6,0% en 5,5% voor algemene en kerninflatie, en de aanhoudende kracht van de arbeidsmarkt laten zien dat de inflatiedruk een constante blijft voor de Amerikaanse economie. Het besluit om de rente verder te verhogen erkent dat deze druk niet snel zal afnemen.

De strengere financieringsvoorwaarden als gevolg van de recente markttubulentie zou de Fed wel eens kunnen helpen om de economie af te koelen, waardoor de bank terug spreekt over een mogelijke "pauze" in de renteverhogingen, mogelijk zelfs al volgende maand.

De bezorgdheid over de financiële stabiliteit zal in de nabije toekomst blijven bestaan, nu zowel de Fed als het Amerikaanse ministerie van Financiën werken aan de stabilisering van de balansen van de regionale banken en het bredere vertrouwen in de sector.

Het effect van de afgelopen 10 dagen leek een bredere discussie binnen de Fed op gang te brengen over het toekomstige pad van renteverhogingen en de onbedoelde gevolgen van een strengere rente voor de economie. Hoewel de mogelijkheid van een "rentepauze" werd besproken, geven de laatste verklaring en economische projecties aan dat de Fed standvastig blijft in haar streven naar prijsstabiliteit.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.
 

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

17 maart 2023

De ECB behoudt ritme van renteverhogingen

3 februari 2023

De ECB blijft op koers

2 februari 2023

Fed vertraagt ritme van renteverhoging

×