Wat zijn de vooruitzichten voor de Europese banksector?

Markten

Wat zijn de vooruitzichten voor de Europese banksector?

28 maart 2022 - Leestijd 4 min. 

Geschreven door

Patrick Kellenberger
Investment Strategist

Samengevat:
  • De blootstelling aan Rusland weegt op de Europese banksector.
  • De daling van de koersen van bankaandelen weerspiegelt de onzekerheid op de markt.
  • De vooruitzichten voor de koersen zijn niettemin aantrekkelijk, mede dankzij gunstigere waarderingen.

Wat is er gebeurd?

Tussen 10 februari, toen de VS voor het eerst concreet waarschuwden voor een dreigende Russische invasie in Oekraïne, en 23 maart heeft de Europese banksector ongeveer 17% van zijn waarde verloren. Dit was de slechtste prestatie van alle sectoren in de Stoxx Europe 600-index, na die van de detailhandel. Tegelijkertijd daalde de koers-winstverhouding (K/W) van de banksector, gebaseerd op de winstverwachtingen voor de komende 12 maanden, van 9,8 tot 7,7. Zijn disagio ten opzichte van de markt als geheel steeg van 34% tot 42%, ruim boven het historisch gemiddelde.

De reden voor deze onevenredige koersdalingen heeft te maken met de blootstelling van sommige Europese banken aan Rusland. Volgens de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) bedraagt het totale risico van banken ongeveer 100 miljard euro, waarvan 70% bestaat uit vorderingen op de Russische particuliere sector en 30% uit garanties, leningsverbintenissen en derivaten.

Hoe reageerden de markten?

Na de waarschuwingen van de VS verloor de Europese banksector (Stoxx 600 Banks index) tot 27,8% van zijn waarde ten opzichte van het hoogtepunt. De neerwaartse spiraal bereikte zijn dieptepunt op 7 maart. Sindsdien zijn de bankaandelen hoger opgeveerd dan het marktgemiddelde, met een stijging van ongeveer 15%. De koers-winstverhouding voor de sector is gestegen van 7,2 naar 7,7.

De opleving werd met name ondersteund door de evolutie van de obligatierente in Europa. Deels vanwege de groeiende bezorgdheid over de inflatie, maar ook omdat het conflict niet zo erg is geëscaleerd als werd gevreesd, konden de rendementen aanzienlijk stijgen en terugkeren naar het niveau van voor de Russische invasie of zelfs overtreffen.

De Europese banksector kreeg een nieuwe impuls na de vergadering van de ECB op 10 maart. De ECB kondigde aan dat ze haar obligatieaankopen mogelijk vroeger dan verwacht zal stopzetten, ondanks de negatieve economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, wat de weg vrijmaakt voor een renteverhoging voor het einde van het jaar. De markten gaan nu uit van vier tot vijf renteverhogingen van elk 0,1% tegen het einde van het jaar, wat de ECB-depositorente zou verhogen van het huidige niveau van -0,5% tot 0%. De beleidsrente zou in Q1 2023 een keer met 0,25% opgetrokken worden.

Wat betekent dat voor beleggers?

Hoewel de balansen van de Europese banken over het algemeen sterker zijn dan ooit, hebben zij ook een aanzienlijk overschot aan kernkapitaal boven het voorgeschreven minimum. Het effect van mogelijke wanbetalingen op leningen als gevolg van de sancties tegen Rusland zou op sectoraal niveau verwaarloosbaar moeten zijn. Zelfs de banken die bijzonder zwaar getroffen zijn, zouden over een toereikende kapitaalbuffer moeten beschikken.

Niettemin kan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne indirecte negatieve gevolgen hebben voor de winsten van de Europese banken als gevolg van de verwachte daling van de economische groei en de kredietverlening door banken. Concrete winstprognoses waarin deze factoren zijn verwerkt, zijn echter nog zeldzaam.

Anderzijds zouden hogere rentevoeten een positief effect moeten hebben op de winsten van de sector. Het niveau van de rentevoeten is immers een belangrijke inkomstenfactor voor de banken. Na een korte vlucht naar veilige beleggingen als gevolg van de oorlog waardoor de obligatierente daalde in Europa, zal deze naar verwachting in de komende 12 maanden stijgen. Voorts zou een verhoging van de depositorente van de ECB een keerpunt betekenen voor de winstgeneratie van de banken in de eurozone, aangezien daardoor minder rente aan de ECB zou worden betaald over de verzekerde klantendeposito's. In totaal bedragen deze deposito's 6.700 miljard euro.

Conclusie

Over het geheel genomen lijken de voorzienbare risico's in verband met de oorlog in Oekraïne en het monetaire beleid van de ECB al grotendeels in de aandelenkoersen van Europese banken te zijn verdisconteerd - hoewel verdere scherpe koersschommelingen niet kunnen worden uitgesloten in deze onzekere omgeving. Gezien de gunstige waardering ten opzichte van de markt als geheel en de mogelijke positieve impulsen van de stijgende rentevoeten en de verwachte voortzetting van de gematigde economische groei, blijft de Europese banksector volgens ons aantrekkelijk.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Contacteer onze experts van Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

×