Hoe uw koopkracht trachten te behouden zonder overdreven risico's te nemen?

Beleggen

Hoe uw koopkracht trachten te behouden zonder overdreven risico's te nemen?

24 maart 2022 - Leestijd 2 min.

Geschreven door

Pierre-Yves Druenne

Head of Product Management

De koopkracht van spaarders daalt al jaren omdat de inflatie hoger is dan de rente op spaarrekeningen. Het slechte nieuws is dat de inflatie de jongste tijd nog meer opliep, tot 8,04% in België in februari (jaar op jaar)1. Met meer dan 300 miljard euro op Belgische spaarrekeningen, is de kans groot dat ook u last ondervindt van deze financiële repressie.

Hoe beïnvloedt financiële repressie uw koopkracht?

Hoewel de gecumuleerde rente 4% bedraagt, is dit niet genoeg om de inflatie van 17,72% over dezelfde periode te compenseren. Spaarders die hun geld op een spaarrekening lieten staan, verloren in reële termen bijna 13% van hun koopkracht.

Zit uw geld op een dood spoor?

Afhankelijk van uw risicobereidheid of -plannen wil u misschien niet te veel risico nemen om een potentieel rendement te behalen. In dat geval vormen gestructureerde producten2  met kapitaalbescherming een interessante opportuniteit. Dat wijst een analyse uit van deze financiële instrumenten. De meerderheid van door Deutsche Bank geselecteerde en verdeelde producten slaagden erin uw koopkracht te vrijwaren.

In driekwart van de gevallen betere prestaties dan inflatie

Om de zes maanden analyseert Deutsche Bank de prestaties van haar gestructureerde producten. Zo hebben wij alle (252) door Deutsche Bank gedistribueerde producten gescreend met de volgende kenmerken:

  • Uitgegeven tussen mei 2003 en april 2019
  • Uitgegeven in euro
  • Een terugbetaling door de uitgever op de vervaldag van 100% van het belegde kapitaal (met eventuele coupon(s))
  • Ten laatste vervallen in december 2021 (inbegrepen).

De eerste bevinding is dat het gemiddelde jaarlijkse brutorendement 3,04% bedraagt3 bij een gemiddelde looptijd van iets meer dan 6 jaar. Mits een beperkt risico bieden deze beleggingen dus een aantrekkelijk potentieel rendement.

Meer nog: in de meeste gevallen hebben deze producten de beleggers beschermd tegen inflatie. Bij 76% van deze beleggingen was het brutorendement hoger dan het Belgische inflatiepercentage gedurende de periode dat zij in portefeuille werden gehouden. Gemiddeld deden de onderzochte gestructureerde producten het 1,26% beter dan de inflatie. Deze beleggingsoplossingen losten dus de verwachtingen in: een positief rendement genereren én de koopkracht behouden.

Deutsche Bank in België wint de SRP Best Performance Belgium 2022 award

Deze prijs wordt elk jaar door SRP (Structured Retail Products) uitgereikt. De award gaat naar de distributeur van gestructureerde producten die de best presterende producten selecteert met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor de belegger. SRP koos Deutsche Bank in België na een analyse van producten die afliepen tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021. De award is een mooie erkenning voor ons team van experts dat de opportuniteiten op de markt zorgvuldig selecteert.

Op zoek naar een potentieel rendement terwijl u de risico's beperkt?4

Neem contact op met uw adviseur of onze beleggingsexperts bij Talk & Invest op 078 153 154

of

1 Bron: Kerncijfers gepubliceerd door de Nationale Bank van België
2 Gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldbewijzen met totale of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’.
3 Berekening van het rendement:
- Voor het rendement van de gestructureerde producten: we hebben het bruto actuarieel rendement (d.w.z. vóór belasting) berekend tussen de uitgiftedatum en de vervaldag van elk product, rekening houdend met de betaling van eventuele tussentijdse coupons en instapkosten (uitgifteprijs).
- Voor de inflatie baseerden we ons op de evolutie van de Belgische consumentenprijsindex (CPI) voor dezelfde periode (de periode tussen de uitgiftedatum en de vervaldatum).
- De jaarlijkse outperformance is de bruto jaaropbrengst van een product min de in dezelfde periode waargenomen inflatie. Voor een bruto jaarlijks rendement van 5% tijdens een periode waarin de gemiddelde jaarlijkse inflatie 3% bedroeg, bedraagt de jaarlijkse outperformance dus 2%.
- In het verleden behaalde prestaties vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.
4 Hou hier rekening mee en zorg ervoor dat uw beleggingskeuzes altijd in overeenstemming zijn met uw Financial ID.

×