De technologiesector blinkt uit

Markten & Beleggingen - 5 juni 2023

De technologiesector blinkt uit

Geschreven door David Ghezal - Senior Investment Strategist

Samengevat:
  • De technologiesector kwam na een bewogen maand mei grotendeels als winnaar uit de bus.
  • Nu de grote horde van het Amerikaanse schuldenplafond is genomen, zullen beleggers zich weer volledig richten op groei, inflatie en het traject van de beleidsrente.
  • De obligatiemarkten bieden interessante opportuniteiten, maar in de huidige context is het essentieel om kwaliteit niet op te offeren voor rendement.

Een bewogen maand voor de financiële markten

De financiële markten hebben een bewogen maand mei achter de rug. Er was de aanhoudende ongerustheid over de gezondheid van de Amerikaanse regionale banken, maar ook de verdere monetaire verstrakking door de grote centrale banken en de verzwakkende economische cijfers buiten de Verenigde Staten. Hoe dan ook werd de marktrichting voornamelijk gestuurd door twee dossiers.

Ten eerste waren er de gespannen onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond die, zoals verwacht, de volatiliteit in de hand werkten. Op de valreep werd er tussen de Republikeinen en Democraten een compromis bereikt, wat de vrees voor een wanbetaling door de Verenigde Staten deed wegebben. Het schuldenplafond zal worden opgeschort tot 2025, in ruil voor een beperking van de overheidsuitgaven die niet met defensie te maken hebben voor de komende twee jaar.

Het andere veelbesproken dossier is het toenemende enthousiasme voor het potentieel van Artificiële Intelligentie, wat vleugels gaf aan de technologiesector. Zo liet de Nasdaq-index de voorbije maand een winst van 5,8% optekenen en de FANG+ met daarin 10 technologische blue chips schoot zelfs 17,1% omhoog. In het algemeen wisten de beurzen echter nauwelijks te schitteren. De S&P 500 (+0,2%) profiteerde van het belangrijke gewicht van de IT-sector, maar de Stoxx Europe 600 leverde 3,3% in en de MSCI Emerging Markets plooide bijna 2% terug. De obligatiemarkten kenden een wisselende evolutie: de US Treasury Bonds (-1,2%) hadden te lijden onder de discussies rond het schuldenplafond; staatsleningen van de eurozone (+0,4%) profiteerden dan weer van de positieve verrassingen op het inflatiefront in een aantal grote landen en eindigden licht hoger. Ondanks deze zeer verdeelde balans, blijven zowel de aandelenmarkten als de obligatiemarkten in het groen sinds begin dit jaar.

Zullen de VS voor eind 2023 in een recessie terechtkomen?

Nu de belangrijke kaap van het Amerikaanse schuldenplafond gerond is, zal de aandacht van de beleggers opnieuw volledig verschuiven naar de groei, de inflatie en het traject van de beleidsrente. De belangrijkste vraag voor de markten blijft of de Verenigde Staten de komende maanden al dan niet in een recessie terecht zullen komen. Bepaalde indicatoren, waaronder de inversie van de Amerikaanse rentecurve, wijzen sinds een tijdje in die richting, maar andere - zoals het goede vormpeil van de consumptie en de arbeidsmarkt - lijken dan weer aan te geven dat een zachte landing van de economie niet volledig uitgesloten is. Veel zal afhangen van de verdere impact op de economie van de forse renteverhogingen door de Federal Reserve (Fed) en van hoe lang die haar rente op dermate restrictieve niveaus moet houden om de inflatie duurzaam onder controle te krijgen. De situatie evolueert constant, maar een ‘pivot’ naar een soepeler monetair beleid lijkt voor het einde van het jaar weinig waarschijnlijk.

We behouden onze voorkeur voor de Europese aandelenmarkt

Deze onzekerheid zal voor volatiliteit blijven zorgen, maar ze kan ook interessante opportuniteiten opleveren in het geval van een marktcorrectie. Op regionaal niveau behouden wij onze voorkeur voor Europa met aantrekkelijkere waarderingen dan in de Verenigde Staten (korting van bijna 30% voor de Stoxx Europe 600 tegenover de S&P 500 op basis van de koers/winstratio), terwijl de winstgroeivooruitzichten relatief vergelijkbaar zijn. We laten China evenmin links liggen, ondanks het minder overtuigende economische herstel dan verwacht. Om de risico’s goed te spreiden, opteren wij evenwel voor een Aziatische belegging in de ruimere zin en niet alleen op de Chinese markt.

Kies een goed evenwicht tussen defensieve en groeithema’s

Tot slot blijft het aangewezen om de kaart van de thematische beleggingen uit te spelen om de potentiële prestaties op langere termijn te dynamiseren. In dat opzicht pleiten we voor een goed evenwicht tussen enerzijds defensieve thema’s zoals infrastructuur en gezondheidszorg en anderzijds groeigerichte thema’s, waarbij technologie een belangrijke plaats inneemt met onder meer Artificiële Intelligentie en de energietransitie.

De obligatiemarketen bieden opnieuw behoorlijke rendementen

Het obligatielandschap ziet er vandaag helemaal anders uit dan nauwelijks een jaar geleden. Er zijn op de obligatiemarkten opnieuw behoorlijke rendementen te vinden als gevolg van de ongeziene renteverhogingen door de centrale banken om de inflatie in toom te houden. Dit gezegd zijnde, blijft het volgens ons essentieel om in de huidige context geen kwaliteit op te offeren voor rendement. Investment Grade bedrijfsobligaties blijven duidelijk ons favoriete segment: ze bieden aantrekkelijke rendementen zonder dat daarvoor noodzakelijk geopteerd moet worden voor zeer lange looptijden. De kredietspreads compenseren bovendien ruimschoots de aangegane risico’s. We stellen ook vast dat Senior obligaties van financiële emittenten hogere rendementen blijven bieden dan obligaties van niet-financiële emittenten, ondanks de robuuste fundamentals (gevoelige verbetering van de solvabiliteit en de liquiditeit, teruggekeerde rentabiliteit). Het Investment Grade segment biedt bijgevolg voldoende mogelijkheden om een obligatieportefeuille van goede kwaliteit op te bouwen met een ruime diversificatie en een goede kans om het op de beleggingshorizon beter te doen dan de inflatie. Wat speculatieve obligaties betreft, stellen we ons voorzichtiger op omdat de rendement/risicoverhouding ons minder aantrekkelijk lijkt door de verstrenging van de financieringsvoorwaarden en het gevorderde stadium van de kredietcyclus.

Geïnteresseerd in de technologiesector en het thema Artificiële Intelligentie?

Geïnteresseerd in de Europese aandelenmarkten?
 

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

4 mei 2023

Fed: Piekrente bereikt?

21 april 2023

Mist wordt dikker boven de aandelenmarkten

11 april 2023

Toenemende onzekerheid drijft beleggers richting obligaties

×