Toenemende onzekerheid drijft beleggers richting obligaties

Markten en beleggingen - 11 april 2023

Toenemende onzekerheid drijft beleggers richting obligaties

Geschreven door Wim D'Haese - Head Investment Strategist

Samengevat:
 • Terwijl de renteverhogingen hun eerste grote slachtoffers hebben gemaakt, ligt het inflatiemonster nog steeds onder ons bed.
  • De huidige ontwikkelingen maken obligaties een stuk aantrekkelijker dan aandelen.
   • Europese aandelen hebben de jongste maanden degelijk gepresteerd, en we geloven dat ze andere regio’s dit jaar kunnen outperformen.

   De verzwakkende USD, de dalende rendementen op obligaties en de hoop op een minder strenge Amerikaanse centrale bank. Allen zorgden ze sinds oktober voor positievere vibes op de markten. In januari kregen beleggers met de heropening van China zelfs nog een extra reden om goedgemutst te zijn. Helaas werd het feest in februari verstoord door verhitte inflatie- en jobrapporten. Met uitzondering van Europese aandelen viel de rally niet alleen stil, ze ging zelfs in achteruit. Grote boosdoener was opnieuw de inflatie, die maar niet getemd raakt. De ijzersterke arbeidsmarkt en het feit dat consumenten hun geld nog steeds laten rollen, zorgen er namelijk voor dat deze nauwelijks kan afkoelen.

   In maart werden beleggers helemaal de gordijnen ingejaagd door het faillissement van Silicon Valley Bank (SVB). De bank moest de afgelopen tijd grote verliezen incasseren, doordat ze obligaties met veel verlies moest verkopen. Op de financiële markten maakten vooral bankaandelen en kortlopende obligaties bokkesprongen. Hoewel de gebeurtenissen veel onrust veroorzaakten, is dit geen heruitgave van de financiële crisis van 2008. Toen waren de gebeurtenissen het gevolg van een systeemcrisis, terwijl het omvallen van SVB veroorzaakt werd door de renteverhogingen in combinatie met verkeerde strategische keuzes bij de bank zelf. Het huidige financiële landschap is ook anders dan tien jaar geleden. Na de crisis van 2008 werden banken onderworpen aan strengere regels om ervoor te zorgen dat de sector in de toekomst een soortgelijke val kan vermijden. De autoriteiten grepen ditmaal ook nog eens sneller in om de crisis de kop in te drukken.

   Herziene rente- en inflatieverwachtingen

   De onzekerheid op de financiële markten na het omvallen van SVB heeft geleid tot strakkere financieringsvoorwaarden (kredieten worden duurder). In die zin helpen de markten met de taak van de Federal Reserve (Fed) om de economische groei af te remmen en zo de inflatie naar beneden te brengen. Hierdoor zijn ook de marktverwachtingen omtrent het toekomstige rentepad van de Fed naar beneden bijgesteld. Het terugbrengen van de inflatie naar de beoogde 2% zal niet zonder slag of stoot verlopen. In dit kader kan SVB gezien worden als het eerste slachtoffer in de strijd tegen inflatie. De centrale banken zullen een moeilijke evenwichtsoefening moeten maken tussen enerzijds de inflatie bestrijden en anderzijds de financiële stabiliteit niet in het gedrang brengen. Hun ingrepen en de steeds opnieuw bijgestelde inflatie- en renteverwachtingen zullen in 2023 een belangrijke invloed uitoefenen op de prestaties van de verschillende activaklassen.

   Obligaties? Ja, graag

   De huidige ontwikkelingen maken obligaties een stuk aantrekkelijker dan aandelen. Enerzijds omdat ze (met het faillissement van SVB in het achterhoofd) over het algemeen minder risicovol zijn dan aandelen. Anderzijds omdat de kloof tussen de actuele rendementen op obligaties en de verwachte rendementen op aandelen een pak smaller geworden is. Op vlak van risico-rendement kantelt de balans momenteel dan ook nog meer richting obligaties. Het woordje ‘momenteel’ is daarbij belangrijk, want deze window of opportunity blijft niet eeuwig open. Als de centrale banken hun beleidsrente effectief zullen verlagen, zullen de rendementen weer dalen.

   Terwijl obligaties traditioneel minder volatiel zijn dan aandelen, moet u nog steeds beducht zijn voor sterke koersschommelingen zoals de markten ons in maart meer dan duidelijk maakten. Reden is de onzekerheid die de teloorgang van SVB veroorzaakte en de verwachte piekrente van de centrale banken die (steeds opnieuw) bijgesteld wordt. Elke verandering in die vooruitzichten veroorzaakt stuiptrekkingen, ook op de obligatiemarkten. Hou er dus rekening mee dat de rendementen de komende tijd misschien nog kunnen stijgen, maar evengoed terrein kunnen verliezen. Hoe dan ook blijft het klimaat over het algemeen gunstig voor beleggers die hun mandje willen vullen met obligaties.

   Opnieuw laaghangend fruit bij Investment Grade-bedrijfsobligaties

   Rendement op IG bedrijfsobligaties in USD (%)
   Rendement op IG bedrijfsobligaties in USD (%)
   Rendement op IG bedrijfsobligaties in EUR (%)
   Rendement op IG bedrijfsobligaties in EUR (%)

   Financiële gegevens, zoals rendement, uit het verleden zijn geen garantie noch een betrouwbare indicatie voor de toekomst.
   Bron: Bloomberg L.P. Gegevens van 21 maart 2023.

   Tien jaar gewacht op beterschap

   We geven nog steeds de voorkeur aan Investment Grade-bedrijfsobligaties1 in euro. Investment Grade-obligaties in USD zijn ook een mogelijkheid, al dient u rekening te houden met het wisselkoersrisico; de trends wijzen immers op een mogelijke verzwakking van de USD. Als u belegt vanuit een portefeuille in euro, is dat een element om rekening mee te houden. Hoe dan ook: het is ruim 10 jaar geleden dat u voor Investment Grade-bedrijfsobligaties nog zo’n hoog rendement kon rapen. Beleggers die traditioneel op zoek zijn naar een inkomen uit hun vermogen (interesten, dividenden, coupons) kunnen dus opnieuw hun hartje ophalen aan obligaties. We verwachten dan ook dat de vraag naar kwalitatieve bedrijfsobligaties hoog zal blijven.

   High Yield-obligaties2 kunnen ook een optie zijn, maar enkel als u meer risico kan en wil ne-men. In ruil voor een hoger potentieel rendement dient u er wel rekening mee te houden dat het High Yield-segment als eerste getroffen zal worden bij economisch onheil (hoger risico op wanbetaling). We verkiezen daarom om de blootstelling aan dit segment op dit moment te mijden.

   Aandelen: Europa boven

   Europese aandelen hebben de jongste maanden degelijk gepresteerd, en we geloven dat ze andere regio’s dit jaar kunnen outperformen. De kans op een recessie in de eurozone is sterk gedaald, mede dankzij de heropening van China en het uitblijven van de gevreesde energieperikelen bij gezinnen en in de industrie. Ondertussen schotelden Europese bedrijven ook beter dan verwachte resultaten voor over het vierde kwartaal.

   Voor de komende 12 maanden zien we nog opwaarts koerspotentieel. Europese aandelen heb-ben op dit moment betere troefkaarten dan Amerikaanse. Er is de grote blootstelling aan Azië (export en heropening China). Er is de sterke vertegenwoordiging van cyclische aandelen en waardeaandelen. Er zijn de degelijke bedrijfswinsten. En last but not least is er de relatief goedkope waardering.

   Enige kanttekening voor Europese aandelen: hoewel de veerkrachtige economische groei en de hoge inflatie de bedrijfswinsten ondersteunen, verhogen zij ook het risico van een verdere monetaire verstrakking van de ECB. En die zou kunnen leiden tot een uitgestelde, maar uitgesproken daling van de economische groei en de bedrijfswinsten op middellange termijn.

   Ondertussen in de VS en de groeilanden

   Terwijl we de kans op een recessie in Europa heel klein achten, gaan we nog steeds uit van een milde recessie in de Verenigde Staten. We verwachten dat de bedrijfswinsten in de eerste twee kwartalen van 2023 zullen dalen, alvorens in de tweede helft van het jaar op te veren. We verkiezen Europese aandelen boven Amerikaanse, maar blijven wel waakzaam voor opportuniteiten in bepaalde sectoren en thema’s aan de andere kant van de Grote Plas.

   Voor de groeilanden zijn we een stukje positiever dan voor de VS. Onlangs werd de opleving afgeremd door de herziening van de piekrente van de Federal Reserve, de sterkere dollar en de perikelen bij SVB. Maar we blijven beleggingskansen zien, en dan vooral in Azië, door de heropening van de Chinese economie en de verwachte depreciatie van de dollar op middellange termijn. Ondanks de hogere volatiliteit op korte termijn zou het macro-econo-mische klimaat, dat gunstiger is dan vorig jaar, verdere ondersteuning moeten bieden.

   Sterkere euro, zwakkere dollar

   De potentiële energiecrisis van afgelopen winter en de spanningen op het oorlogsfront wogen op de EUR/USD-koers. Nu die energiecrisis lijkt afgewend en de oorlog in Oekraïne nog geen beslissende wending nam, brengt dat opnieuw opwaarts potentieel mee voor de euro. De vlucht naar USD als veilige haven lijkt uitgespeeld. Daarbij komt dat de ECB wellicht nog wat renteverhogingen op haar kalender heeft aangevinkt. Dat zijn allemaal elementen die in het voordeel van de euro spelen, en daarom verwachten wij een EUR/USD van 1,10 over een horizon van 12 maanden.

   Hou vast aan de kern-satellietstrategie

   De economie moet afkoelen om de inflatiegeest weer in de fles te krijgen. De rente zal op korte termijn hoog blijven, waardoor de grootste opportuniteiten op dit moment in het obligatiesegment te vinden zijn. Aandelen staan op korte termijn meer onder druk, maar door de lage waarderingen tekenen er zich ook opportuniteiten af voor de langere termijn (zeker in Europa). We adviseren hoe dan ook om vast te houden aan de kern-satellietstrategie en belegd te blijven.

   Geïnteresseerd in Investment Grade bedrijfsobligaties?

   Of in de Europese aandelenmarkten?

   Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing dient in overeenstemming te zijn met het Financial ID. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken te zijn. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

   Deel dit artikel


   17 maart 2023

   Hoe kan u een robuuste en tegelijk flexibele portefeuille opbouwen?

   26 januari 2023

   Outlook 2023 - Veerkracht vs. Recessie

   23 maart 2023

   Fed kiest voor gulden middenweg: laatste renteverhoging?

   1 Investment Grade-bedrijfsobligaties zijn bedrijfsleningen met een vaste looptijd, die op vooraf bepaalde tijden een rentevergoeding uitkeren. Aan het eind van de rit betaalt het bedrijf de hoofdsom terug (behalve in geval van faling). Bedrijfsobligaties die Investment Grade zijn, beschikken over een solide balans en hebben een gunstige rating (AAA t.e.m. BBB-): het zijn obligaties van de meest kredietwaardige bedrijven.
   2 High Yield-obligaties zijn obligaties met een rating lager dan BBB- bij Standard & Poor’s, of vergelijkbaar bij Moody’s of Fitch.

   ×