Fed: Piekrente bereikt?

Markten & Beleggingen - 4 mei 2023

Fed: Piekrente bereikt?

Deepak Puri - CFA®Chief Investment Officer Americas & Sam Matthews - Head of Chief Investment Office Americas

Samengevat:
  • De Fed kondigde een verdere verhoging van de beleidsrente met 25 basispunten aan. In de begeleidende verklaring werden eerdere verwijzingen naar mogelijke verdere verhogingen geschrapt.
  • De markt reageerde gematigd: de aandelenmarkten bewogen aanvankelijk nauwelijks maar daalden toch naar het einde van Powells persconferentie. De markten verwachten wel nog steeds een daling van de beleidsrente tegen het einde van het jaar.
  • Voorzitter Powell probeerde een evenwicht te vinden tussen de hint naar het einde van de monetaire verstrakking en de opmerking dat verdere renteverhogingen mogelijk zijn als de macro-economische gegevens dat vereisen.

Wat is er gebeurd?

De Fed besliste om de beleidsrente nog eens met met 25 basispunten op te trekken, waardoor deze nu in de vork 5,00% - 5,25% komt te liggen. Dit is het hoogste niveau sinds 2007, na de tiende opeenvolgende renteverhoging.

In de begeleidende verklaring werd de sterkte van de Amerikaanse economie bevestigd door aan te geven dat de activiteit "in een bescheiden tempo" was toegenomen, terwijl de arbeidsmarkt nog steeds robuust blijft. De eerdere opmerkingen over de veerkracht van de banksector werden gehandhaafd, maar ook dat de aanscherping van de financiële voorwaarden sinds maart "zal blijven wegen op de economische activiteit".

De belangrijkste wijzigingen hielden verband met de mogelijkheid van verdere renteverhogingen. De eerder uitgesproken verwachting dat "extra beleidsverstrakking" nodig zou zijn, werd volledig geschrapt. De Fed zei dat ze bij het bepalen van de mate waarin aanvullende beleidsversteviging wenselijk is, zou nagaan welk effect eerdere verhogingen op de economische activiteit hebben gehad. Ze herhaalde ook haar doelstelling om haar balans af te bouwen.

Voorzitter Jerome Powell begon de persconferentie met het bespreken van de recente gebeurtenissen in de regionale banksector en bevestigde dat het bankwezen in het algemeen "veerkrachtig" is, waarbij de omstandigheden sinds begin maart zijn verbeterd. Hoewel de arbeidsmarkt zeer krap blijft, erkende Powell dat er nu "enkele tekenen" zijn van een "beter evenwicht" tussen vraag en aanbod. Hij bevestigde dat de centrale bank "bereid blijft om meer te doen" indien nodig, maar dat dit per vergadering zal beslist worden.

Powell zei ook dat een specifiek besluit over een eventuele pauze pas tijdens de volgende vergadering in juni zou worden genomen. Over de toenemende zorgen rond het schuldenplafond herhaalde hij dat het "essentieel" is dat het plafond "tijdig" wordt verhoogd.

Hoe reageerden de markten?

De reactie van de markt leek nogal gematigd: de aandelenmarkten bleven dicht bij de niveaus van voor het begin van de persconferentie, omdat beleggers de verwachte verhoging met 25 basispunten volledig hadden ingeprijsd.

Tegen het einde van Powells persconferentie begonnen de markten te dalen, toen de voorzitter werd gepeild over de vraag of er renteverlagingen in het verschiet lagen.

Wat betekent dat voor beleggers?

De beslissing van de Fed en de daaropvolgende verklaring is het duidelijkste signaal dat de meest agressieve periode van monetair beleid sinds de jaren tachtig ten einde loopt. Deze renteverhoging lijkt de laatste te zijn alvorens de centrale bank het huidige niveau voor de rest van 2023 aanhoudt.

Voorzitter Powell herinnerde zijn publiek er graag aan dat de Fed afhankelijk zal blijven van toekomstige macro-economische gegevens, hoewel hij wel erkende dat we nu "mogelijk" een passend restrictief niveau voor de beleidsrente hebben bereikt om de inflatie verder te beteugelen.

Die gegevens gaan inderdaad in de goede richting. Met 500 basispunten aan renteverhogingen in de afgelopen 14 maanden is de CPI gedaald tot 5% op jaarbasis, terwijl de arbeidsmarkt tekenen van zwakte begint te vertonen, zowel in termen van dalende looncijfers als in termen van totale vacatures voor de beroepsbevolking.

Gezien de recente turbulentie in de regionale banksector zullen volgende punten bij de Fed zeker aan belang winnen: de kredietvoorwaarden en de manier waarop krappere kredietverlening de komende maanden zowel de bedrijvigheid als de arbeidsmarkt zullen beïnvloeden.

Dat Powell suggereerde dat de centrale bank mogelijk klaar is met haar renteverhogingsscyclus, vormt een sterke aanwijzing dat de volgende fase van het monetaire beleid zal ingaan. Door het idee van renteverlagingen in 2023 opnieuw te verwerpen, zouden de markten zich moeten aanpassen aan een rentepauze.

De wijzigingen in de begeleidende verklaring impliceren dat de Fed eindelijk de piekrente heeft bereikt en klaar is om de rente op het huidige niveau te houden. Verwijzend naar de data-afhankelijkheid hield voorzitter Powell echter wel de deur gedeeltelijk open voor een nieuwe renteverhoging indien nodig. Eén ding wordt echter niet overwogen: renteverlagingen, en dat zou de markten op korte termijn kunnen verstoren.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.
 

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

23 maart 2023

Fed kiest voor gulden middenweg: laatste renteverhoging?

17 maart 2023

De ECB behoudt ritme van renteverhogingen

21 april 2023

Mist wordt dikker boven de aandelenmarkten

×