Mist wordt dikker boven de aandelenmarkten

Markten en beleggingen - 21 april 2023

Mist wordt dikker boven de aandelenmarkten

Samengevat:
  • Ondanks de turbulentie in maart hebben de aandelenmarkten in het eerste kwartaal behoorlijke winsten geboekt. Toch verwachten wij slechts een matig opwaarts potentieel voor de wereldwijde aandelenmarkten tussen nu en eind 2023.
  • In het huidige klimaat van grote onzekerheid zullen beleggers selectief moeten zijn in hun keuze van regio’s, stijlen, sectoren of thema’s om aantrekkelijke opportuniteiten te identificeren.
  • Wij pleiten voor een hybride strategie met zowel waarde- als groeiaandelen om de komende obstakels het hoofd trachten te bieden.

Rollercoaster in maart

Het is bemoedigend dat de aandelenmarkten, vooral in de ontwikkelde wereld, in het eerste kwartaal van 2023 behoorlijke koerswinsten hebben geboekt, waarbij zowel de S&P 500 (+7%), de STOXX Europe 600 (+7,8%) als de MSCI Japan (+6%) hoger zijn geëindigd, ondanks de ernstige marktturbulentie door de onrust in de financiële sector.

Sinds het begin van het tweede kwartaal proberen de aandelenmarkten zich te stabiliseren in een context waarin zwakkere economische data de vrees voor een recessie in Amerika later dit jaar zeker hebben versterkt. Daarenboven schommelden de marktverwachtingen voor het niveau van de beleidsrente van de Federal Reserve (Fed) sterk in beide richtingen.

Voor de rest van het jaar verwachten wij een beperkt opwaarts potentieel voor de belangrijkste aandelenmarkten, aangezien deze om verschillende redenen op de fundamentele factoren vooruitlopen. Ten eerste is het TINA-argument (There Is No Alternative) vervangen door het TAPAs-argument (There Are Plenty of Alternatives). Het vastrentende universum biedt momenteel aantrekkelijke rendementen, waardoor er weinig of geen ruimte is voor hogere koers-winstverhoudingen, vooral voor de Amerikaanse aandelenmarkt - die nog steeds tegen een aanzienlijke premie ten opzichte van andere regio's wordt verhandeld. Bovendien verwachten wij dat de groei van de winst per aandeel in Europa en de VS in de nabije toekomst eerder gematigd zal blijven. De inkoopmanagersindices (PMI's) zullen naar verwachting dalen naarmate de volledige impact van het strakkere monetaire beleid voelbaar wordt. Positieve compensaties, zoals het spaaroverschot dat tijdens de pandemie werd opgebouwd en dat de consumptie ondersteunde of het aanzienlijke prijszettingsvermogen van bedrijven dat de winstmarges ondersteunde, dreigen dan weer te vervagen. De opkomende markten zijn de regio’s waar de winstgroei vanaf 2024 waarschijnlijk het sterkst zal zijn, terwijl de winst in de ontwikkelde markten kan worden gehinderd door hoge inflatie en/of trage economieën.

Verzwakkende bedrijfsfundamentals?

Nu het resultatenseizoen voor het eerste kwartaal van 2023 van start gaat, zal het zeer interessant zijn om de ontwikkeling van de bedrijfsmarges aan beide zijden van de Atlantische Oceaan te volgen, gezien de grote onzekerheid en de vele nieuwe realiteiten waarmee ondernemingen en beleggers worden geconfronteerd. Als gevolg van lagere volumes en aanhoudende druk op de productiekosten, wijzen de consensusverwachtingen op een verdere uitholling van de marges ten opzichte van de recordniveaus van vorig jaar (zie grafiek 1). Toen werden de winst en de rentabiliteit gestimuleerd door de inflatie, omdat de bedrijven de hogere inputkosten grotendeels konden doorrekenen in de verkoopprijzen. Nu zien we eerder voorwaarden voor een aanhoudende verzwakking van de bedrijfsfundamentals in de VS en Europa voor het grootste deel van 2023 en daarna.

Grafiek 1: Evolutie van de netto-winstmarges van de S&P 500 en de STOXX Europe 600

Grafiek 1: Evolutie van de netto-winstmarges van de S&P 500 en de STOXX Europe 600

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens op 11 april 2023.

Prognoses voor bedrijfswinsten in de S&P 500 fors verlaagd

Gezien deze tegenwind hebben analisten hun prognoses voor de geaggregeerde winst van de de bedrijven in de S&P 500 voor het eerste kwartaal van 2023 sinds het begin van het jaar sterk verlaagd. De consensus is dat vertragende inkomstengroei en marge-erosie te midden van een matige vraag en stijgende kosten zouden moeten resulteren in een daling van de winst van de S&P 500 met 6,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bij een omzetstijging van 1,8%. Dit zou het tweede opeenvolgende kwartaal van negatieve winstgroei zijn en de grootste daling van de winst sinds het tweede kwartaal van 2020. Ter herinnering, analisten verwachtten aan het begin van het jaar een winstdaling van slechts 0,3% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar.

De verwachtingen van analisten zijn optimistischer voor Europa. De winst voor het eerste kwartaal van de STOXX Europe 600 zal naar verwachting vrijwel ongewijzigd blijven, terwijl de omzet met 1,7% zou stijgen. Voor het volledige jaar 2023 wijzen de consensusramingen op een relatief stabiele winstgroei van +0,2% voor de S&P 500 en +1% voor de STOXX Europe 600.

Interessant is ook dat de netto winstherzieningsratio's beginnen te verbeteren, waarbij de ratio in Europa in maart zelfs positief werd (zie grafiek 2). Echter, aandelenmarkten zullen in de komende twaalf maanden eerder niet door de fundamentele factoren worden ondersteund, aangezien de risico's duidelijk naar beneden neigen gezien de hierboven beschreven potentiële tegenwind.

In het algemeen menen wij dat beleggers in het huidige onzekere klimaat selectief moeten zijn in hun keuze van regio’s, stijlen, sectoren of thema’s om aantrekkelijke opportuniteiten te identificeren.

Grafiek 2: Ratio netto-winstherzieningen voor de S&P 500- en STOXX Europe 600

Grafiek 2: Ratio netto-winstherzieningen voor de S&P 500- en STOXX Europe 600

Bron: Refinitiv Datastream, Deutsche Bank AG. Gegevens op 11 april 2023.

Omkering van de ‘value-trade’

Terwijl 2022 een sterk jaar was voor waardeaandelen ten opzichte van groeiaandelen, ziet de situatie er in 2023 heel anders uit.

De afgelopen twee jaar lagen de relatieve prestaties van waarde- versus groeiaandelen in lijn met de evolutie van de obligatierente. Waardeaandelen hebben beter gepresteerd in periodes van stijgende rendementen, zoals het geval was in 2022.

In periodes van dalende obligatierentes presteerden waardeaandelen doorgaans dan weer minder goed dan groeiaandelen, wat niet verwonderlijk is gezien de historische sectorcorrelatie met de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties. In Europa bijvoorbeeld hebben traditionele ’value’-sectoren zoals banken, verzekeringen, energie en auto's de hoogste positieve correlatie, variërend van 0,4 tot 0,6. De koersen van sectoren als gezondheidszorg, luxe en technologie zijn daarentegen negatief gecorreleerd met de richting van de obligatierente.

Andere factoren die bijdroegen tot de outperformance van de value-stijl in het vierde kwartaal van 2022 waren verminderde recessierisico's en lagere gasprijzen in Europa, alsook sterke economische cijfers in de VS. Aangezien de bedrijfsmodellen van bedrijven met waardekenmerken traditioneel vrij cyclisch van aard zijn, presteren zij bijzonder goed in periodes van positieve en/of verbeterende economische groei, omdat hun winsten meer worden gestimuleerd dan die van groeibedrijven.

Voorkeur voor hybride aandelenstrategie

Gezien het binaire macroscenario dat voor ons ligt, hebben wij geen sterke voorkeur voor een bepaalde stijl over een periode van 12 maanden. Daarom houden wij voorlopig vast aan een portefeuille met zowel waarde- als groeiaandelen (een hybride strategie). Binnen de waardeaandelen behouden we een voorkeur voor Europese banken, waarvan de korting ten opzichte van de bredere markt verder is toegenomen. Een selectieve blootstelling aan kwaliteitsgroeisegmenten, die het goed zouden moeten doen in een periode van vertragende economische groei en dalende rendementen, kan ook zinvol zijn. In dit verband zijn wij vooral geïnteresseerd in de sectoren gezondheidszorg en technologie omwille van hun structurele groeipotentieel. Dit gezegd zijnde, merken wij op dat de waardering (= koers-winstverhouding over de komende 12 maanden) van de MSCI World IT Index is gestegen van ongeveer 19x in oktober tot bijna 26x nu.

Geïnteresseerd in de Europese aandelenmarkten?

Via een fonds1 beleggen in de financiële sector?

Of in de technologie van de toekomst?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing dient in overeenstemming te zijn met het Financial ID. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken te zijn. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Deel dit artikel


11 april 2023

Toenemende onzekerheid drijft beleggers richting obligaties

5 april 2023

Markten sluiten zeer bewogen kwartaal in het groen af

5 april 2023

Inflatie blijft hardnekkig: update economie en beleggingen

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×