Tijd om Tak 21 te herontdekken

Markten & beleggingen - 30 october 2023

Tijd om Tak 21 te herontdekken

Samengevat

  • De gestegen rente maakt Tak 21-producten, in de vorm van levensverzekeringscontracten, opnieuw een aantrekkelijkere beleggingsoptie.
  • Een Tak 21-product biedt niet alleen een gegarandeerde rente (deze kan ook nul zijn), maar ook mogelijkheden voor een deelname in de winst, afhankelijk van het type fondsbeheer. Een winstdeelname is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
  • De aanbevolen beleggingshorizon voor Tak 21-producten is minstens 8 jaar.

De stijging van de rente is het gevolg van beslissingen van de centrale banken om de inflatie onder controle te houden. Ter illustratie: de rente van de 10-jarige Bund (een staatsobligatie uitgegeven door Duitsland en een belangrijke referentie op de obligatiemarkt) ging van 0,12% op 3 januari 2022 richting 2,8% in september 20231. Deze trend is ook zichtbaar bij andere benchmarkrentes op de markt.

De stijging van de rente heeft de interesse in obligaties nieuw leven ingeblazen en dat is goed nieuws voor beleggers die op zoek zijn naar meer zekerheid en opportuniteiten op lange termijn. In dit licht kan een Tak 21-levensverzekering (niet-fiscaal) een interessante oplossing bieden.

Wat is Tak 21?

Tak 21 is een langetermijnspaarproduct onder de vorm van een levensverzekeringscontract. Deze verzekering biedt een gegarandeerde rentevoet, aangevuld met een mogelijke winstdeling2. De verzekeraar biedt ook kapitaalbescherming op het belegde bedrag (na aftrek van kosten en taksen). Bovendien zijn Tak 21-contracten die bij een Belgische verzekeringsmaatschappij worden onderschreven, beschermd door het Garantiefonds tot een bedrag van 100.000 euro per verzekeringnemer, per verzekeringsmaatschappij. Voor bedragen boven deze grens zijn alleen de eerste 100.000 euro gegarandeerd. Voor elk bedrag daarboven draagt de verzekeringnemer het risico.

De aanbevolen horizon voor een Tak 21-product (niet-fiscaal) bedraagt 8 jaar. De reden hiervoor is dat de belegging niet onderworpen is aan roerende voorheffing (RV) als u het contract later dan 8 jaar terugkoopt na de eerste storting. Omgekeerd wordt een vroegtijdige afkoop fiscaal bestraft aangezien de RV dan wel verschuldigd is. Deze RV wordt berekend op basis van de technische rentevoet met een minimum wettelijke jaarlijkse rentevoet van 4,75%. Voor stortingen in Tak 21-producten betaalt u een premietaks van 2% (voor particulieren) of 4,40% (voor rechtspersonen).

Er is winstdeelname en ... winstdeelname

Hoe een Tak 21-product beheerd wordt, heeft invloed op de mogelijke winstdeling. Bij een ‘klassiek’ Tak 21-product (main fund) zal het rendement niet in lijn zijn met de prestaties van de financiële markten. Dit komt omdat het rendement van zo’n klassiek Tak 21-product afhangt van de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij in plaats van de ontwikkelingen op de markten. Als de verzekeringsmaatschappij een jaar met veel schadeclaims heeft binnen zijn activiteiten (exclusief levensverzekeringen), kan dit de winsten van de maatschappij beïnvloeden en de mogelijke winstdeling aantasten.

Een Tak 21-product beheerd met afzonderlijke fondsen werkt anders. In dit geval worden de betaalde premies gescheiden (en afgeschermd) van de algemene activa van de verzekeringsmaatschappij en belegd in specifieke fondsen met een eigen beleggingsbeleid. Het rendement dat deze fondsen voortbrengen, hangt af van de marktomstandigheden en bepaalt de winstdeling die de verzekeraar aan de beleggers kan uitbetalen.

Aangezien de rente weer hoger staat, is beleggen in een Tak 21-product via afgescheiden fondsen een aantrekkelijke optie, omdat u zo kan profiteren van potentieel hogere rendementen. Dit maakt het een interessante keuze voor wie op lange termijn wil beleggen en zijn kapitaal veilig wil stellen.

Meer weten over deze beleggingsoplossingen?

Bel Talk & Invest op 078 153 154
of maak een afspraak in uw Advisory Center op 078 156 16

Deze reclame betreft tak 21-levensverzekeringen, onderworpen aan het Belgisch recht. Alle kosten kunnen worden teruggevonden in het/de essentiële informatiedocument(en) van de desbetreffende tak 21-levensverzekering. De tak 21-levensverzekering biedt een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Als er weinig of geen winstdeling zou toegekend worden, is het door de taksen en kosten mogelijk dat het uitbetaalde kapitaal lager is dan het totale geïnvesteerde bedrag. Voor u een tak 21-levensverzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om het essentiële-informatiedocument, de algemene voorwaarden en andere (pre)contractuele documentatie door te nemen. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website onder de desbetreffende tak 21-levensverzekering3.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


om in obligaties te beleggen

27 september 2023

Rentepiek? Een gunstig moment om in obligaties te beleggen?

gestructureerde producten

16 augustus 2023

Wat zijn gestructureerde producten?

beleggingsstrategie

1 augustus 2023

Een beleggingsstrategie voor alle seizoenen

1. Bron: Bloomberg Finance L.P.

2. Het recht op winsteling binnen een individueel contract hangt, in het geval van een Tak 21-verzekering gekoppeld aan een main fund, af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar veranderen.

3. Voor eventuele klachten kan de cliënt terecht bij de verzekeringstussenpersoon, de afdeling Client Solutions van Deutsche Bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel. tel. +32 2 551 99 34; fax +32 2 551 62 99; e-mail: clienten.dienst@db.com). Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen – adres: OMBUDSMAN van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel; e-mail: info@ombudsman-insurance.be; website: www.ombudsman-insurance.be

×