Wat zijn gestructureerde producten en hoe erin beleggen?

Markten & beleggingen - 16 augustus 2023

Wat zijn gestructureerde producten?

Hoe werken gestructureerde producten?

Een gestructureerd product bestaat uit verschillende activa. Meestal is het een combinatie van enerzijds een obligatie en anderzijds derivaten (opties) op een of meerdere onderliggende activa. Gestructureerde producten zijn schuldinstrumenten. Door te beleggen in zo’n product, leent u feitelijk geld uit aan de uitgever. Ze kunnen in euro of een andere valuta zijn uitgegeven.

Op de vervaldag - of soms eerder - krijgt de belegger zijn ingelegde kapitaal terug, verhoogd of verlaagd door een eventueel financieel rendement1. Afhankelijk van product tot product bieden gestructureerde producten een gedeeltelijk (bijvoorbeeld 90%), volledig of geen recht op terugbetaling van het kapitaal door de uitgever op de vervaldag.

Waarom beleggen in gestructureerde producten?

Er zijn verschillende redenen om in gestructureerde producten te investeren. Ze kunnen u helpen om de balans tussen risico en rendement te optimaliseren door ze samen met andere activa in uw portefeuille op te nemen. Wat ze ook aantrekkelijk maakt, is dat u vooraf weet waar u aan toe bent: u weet voor welk deel van het kapitaal u recht op terugbetaling geniet bij de vervaldag, u kent de maximale looptijd van de belegging, de terugbetalingsvoorwaarden en het beoogde jaarlijkse rendement.

Via gestructureerde producten kan u ook toegang krijgen tot activa die dikwijls moeilijker toegankelijk zijn voor particuliere beleggers. Dankzij de open architectuur bij Deutsche Bank België kan u het kredietrisico bovendien over verschillende uitgevers spreiden.

Gestructureerde producten kunnen op verschillende manieren rendement genereren:
 • Via periodieke, vaste coupons; vanaf de start van de looptijd.
 • Door middel van potentiële, variabele coupons; afhankelijk van de prestaties van de onderliggende waarde.
 • Een combinatie van beide, waarbij vaste coupons mogelijks worden gevolgd door variabele coupons.
 • Eén enkele potentiële coupon op vervaldag, gebaseerd op de prestaties van de onderliggende waarde.

Welke soorten gestructureerde producten zijn er?

Beleggers kunnen kiezen uit een breed scala aan gestructureerde producten die aansluiten bij hun financiële situatie, voorkeuren en doelstellingen. Elk product heeft zijn eigen kenmerken. Hieronder vindt u vier veelvoorkomende soorten:

 • Fixed-to-Float
  dit type biedt vaak een vaste coupon (een aantal jaren, van tevoren bekend), gevolgd door een potentiële variabele coupon. Deze variabele coupon kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de prestaties van een onderliggende rentevoet of het verschil tussen de lange- en kortetermijnrente. In het laatste scenario zal de variabele coupon hoger zijn als het verschil tussen de lange- en kortetermijnrente groter wordt. Als het verschil negatief is, zal er geen variabele coupon zijn, tenzij er een minimumcoupon is voorzien. Met dit type product rekent de belegger dus op een ‘normale’ rentecurve, waarbij de langetermijnrente hoger is dan de kortetermijnrente. Maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren, zoals momenteel het geval is.
 • Floater
  deze soort biedt meestal een variabele coupon gedurende de hele looptijd, afhankelijk van bijvoorbeeld een referentierentevoet, eventueel begrensd met een minimum en een maximum. Hiermee hoopt de belegger te profiteren van de stijgende rente, terwijl hij geniet van een recht op terugbetaling op de vervaldag (en mogelijk een minimumrendement) in geval van een dalende rente. In vergelijking met het vorige type, zal de coupon afhangen van de absolute ontwikkeling van de rentevoet, en niet van de relatieve ontwikkeling (langetermijn versus kortetermijn).
 • Fixed Callable
  dit type biedt vaste inkomsten gedurende de hele looptijd. De uitgever kan ervoor kiezen om uw belegde kapitaal vervroegd terug te betalen op bepaalde vooraf vastgestelde data. Een reden voor vervroegde terugbetaling kan een renteverlaging zijn. In dat geval profiteert de belegger van een bijzonder aantrekkelijke coupon zonder dat hij op de lange termijn heeft belegd.
 • Fund Opportunity (coupon)
  hiermee kunnen beleggers profiteren van de prestaties van een of meerdere beleggingsfondsen, terwijl ze genieten van een volledig of gedeeltelijk recht op terugbetaling op de vervaldag. Het rendement van de onderliggende fondsen kan jaarlijks worden uitgekeerd in de vorm van potentiële coupons of als één enkele potentiële coupon op de vervaldag.

Wat zijn de grootste risico's van gestructureerde producten?

Aan elk gestructureerd product zijn specifieke risico's verbonden die beleggers dienen te begrijpen voor ze zich ertoe verbinden. Deze risico's zijn terug te vinden in de (pre)contractuele documenten van het product.

 • Kredietrisico
  een gestructureerd product is een schuldinstrument, wat betekent dat u geld leent aan de uitgever door erop in te schrijven. Deze crediteur-debiteurrelatie stelt u bloot aan een kredietrisico. Als de emittent en/of garant failliet gaat of aan een bail-in onderworpen wordt (een herstructurering opgelegd door de regelgever om een faillissement te vermijden), is het mogelijk dat u uw belegde kapitaal of de nog te betalen coupons niet recupereert.
 • Rendementsrisico
  afhankelijk van het mechanisme van het product en de prestatie van de onderliggende waarde kan het rendement beperkt zijn, lager dan de inflatie of zelfs onbestaande. Een voorbeeld? Als bij een fixed-to-float product het rendement van de belegging gekoppeld is aan de spread tussen de langetermijnrente en de kortetermijnrente, en deze spread is negatief, dan zal de coupon voor het betreffende jaar nul zijn.
 • Risico van prijsschommelingen
  kan u een gestructureerd product altijd verkopen? Ja, u kan een gestructureerd product vóór de vervaldag verkopen, maar u moet er zich van bewust zijn dat veranderingen in de marktrente, de kredietwaardigheid van de uitgever en/of garant en de onderliggende activa kunnen leiden tot een waardeverlies als u het product vervroegd verkoopt. Als er weinig of geen vraag op de markt is, is het bovendien mogelijk dat u het product niet vervroegd kan verkopen.
 • Valutarisico
  door te beleggen in een andere valuta dan de euro loopt u onvermijdelijk een valutarisico. Het valutarisico is de kans dat een daling van de wisselkoers van de valuta waarin u belegt het rendement op uw belegging verlaagt. Dit risico beïnvloedt eventuele coupons en de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag.

Samengevat

Gestructureerde producten bieden een breed scala aan mogelijkheden. Ze kunnen diversificatie en een aantrekkelijk potentieel rendement bieden. Het is echter essentieel om in gedachten te houden dat ze risico's met zich meebrengen die beleggers zorgvuldig moeten begrijpen en beoordelen. Om met gemoedsrust in gestructureerde producten te investeren, wordt u aangeraden om het prospectus te lezen om de mechanismen van elk product volledig te begrijpen, u ervan te vergewissen dat het product bij uw risicoprofiel past en een gekwalificeerd financieel adviseur te raadplegen.

Zijn gestructureerde producten iets voor mij?

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Stijgende rente: welke kansen voor beleggers?

2 mei 2023

Stijgende rente: welke kansen voor beleggers?

Nakende rentepiek ondersteunt kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties

19 juni 2023

Nakende rentepiek ondersteunt kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties

Inflatie en stijgende rente: een interessant momentum voor vastrentende beleggingen?

19 december 2022

Inflatie en stijgende rente: een interessant momentum voor vastrentende beleggingen?

×