Nakende rentepiek ondersteunt kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties

Markten & Beleggingen - 19 juni 2023

Nakende rentepiek ondersteunt kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties

Samengevat:
  • In dit vergevorderde stadium van de renteverhogingscyclus, zien we op dit moment een inversie van de rentecurve.
  • In deze context bieden kort- en middellanglopende obligaties aantrekkelijke rendementen met een beperkt renterisico.
  • Bedrijfsobligaties1 van hoge kwaliteit blijven de beste compromis tussen rendement en risico.

Naderende piek in de rentevehogingscyclus

Door de sterk opgelaaide inflatie in de context van een robuuste economische groei, heeft de Federal Reserve (Fed) haar beleidsrente sinds maart vorig jaar snel en vastberaden opgetrokken. Hierdoor is deze rente ondertussen verhoogd tot boven de inflatie, een indicatie dat het grootste deel van het werk van de Fed bijna gedaan is. Wij verwachten echter dat de centrale bank deze zomer voor de laatste keer de beleidsrente zal verhogen, om uiteindelijk in een vork van 5,25% tot 5,50% te belanden.

De kwetsbaardere situatie van de economie van de eurozone, die rechtstreeks samenhing met de escalerende oorlog in Oekraïne, zorgde ervoor dat de Europese Centrale Bank (ECB) iets later en langzamer dan de Fed begonn met haar renteverhogingscyclus. Op dit moment is er nog steeds een aanzienlijke kloof tussen de beleidsrente en de inflatie en, zoals ECB-president Christine Lagarde onlangs zei, de ECB "heeft nog een lange weg te gaan". Volgens ons kan de ECB in de tweede helft van het jaar nog twee renteverhogingen aankondigen en de depositorente zo verhogen naar 4%.

Inversie van de rentecurve

Door het sterke restrictieve monetaire beleid van de Fed en de ECB, zien we vandaag een inversie van de rentecurves aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Deze situatie ontstaat wanneer de rente op obligaties met een kortere looptijd (bijv. 2 jaar) hoger is dan de rente op obligaties met een langere looptijd (bijv. 10 jaar). Tijdens de economische cyclus doet dit zich meestal voor wanneer de economische activiteit levendig is en een overmatige vraag leidt tot hogere prijzen en dus een hogere inflatie. Wanneer centrale banken hun beleidsrente verhogen, volgt de geldmarktrente deze opwaartse trend, wat helpt om de economische activiteit af te remmen. De geschiedenis laat zien dat recessies meestal enige tijd na de omkering van de rentecurves plaatsvinden.

De evolutie van de rentecurves sinds het begin van het jaar toont dat de bewegingen meer uitgesproken zijn op de korte looptijden, die voornamelijk worden bepaald door het rentebeleid van de centrale banken en de marktverwachtingen daaromtrent. Bij obligaties met een langere looptijd wordt het renteniveau grotendeels bepaald door de inflatie- en economische groeiverwachtingen. Nu de effecten van het restrictieve beleid geleidelijkaan doorwerken in de economie en wijzen op een vertraging van de economische activiteit, is de opwaartse trend van de obligatierente tot stilstand gekomen. En omdat de verwachtingen sinds het begin van het jaar grotendeels zijn ingegeven door gemengde economische vooruitzichten, is het rendement op langlopende obligaties zelfs licht gedaald.

Factoren die de credit spreads van bedrijfsobligaties beïnvloeden

Bedrijfsobligaties hebben de neiging om de rentetrend van staatsobligaties te volgen. Afwijkingen van deze trend kunnen groter of kleiner zijn, omdat bedrijfsobligaties over het algemeen minder liquide zijn dan staatsobligaties en hun bewegingen ook worden beïnvloed door andere factoren. Beleggers in bedrijfsobligaties zijn schuldeisers van het bedrijf dat de obligaties heeft uitgegeven. Ze nemen een kredietrisico en vragen in ruil daarvoor een risicopremie voor dit type belegging. De risicopremie (meestal uitgedrukt als een creditspread2) wordt berekend als het verschil tussen het rendement op de bedrijfsobligatie en het rendement op een staatsobligatie met dezelfde looptijd.

De risicopremie hangt niet alleen af van het specifieke kredietrisico van het bedrijf in kwestie, maar ook van de algemene macro-economische vooruitzichten, die de evolutie van het bedrijfsklimaat bepalen. Risicopremies fluctueren dus gedurende de economische cyclus waardoor Investment Grade bedrijfsobligaties (en High Yield3 obligaties nog meer), onderhevig zijn aan factoren die vergelijkbaar zijn met die in de aandelenmarkt.

Investment Grade bedrijgsobligaties zijn de ‘sweet spot’

Nu de centrale banken een restrictieve koers aanhouden, kunnen beleggers zich maar beter voorbereiden op vlagen van volatiliteit in de toekomst en een voorzichtige beleggingskoers aanhouden. Wij zouden een grote blootstelling aan langlopende obligaties, die een aanzienlijk renterisico inhouden, vermijden. Door de inversie van de rentecurves bieden kort- en middellanglopende obligaties aantrekkelijke rendementen met een beperkt renterisico.

De piek van de renteverhogingscyclus wordt waarschijnlijk binnenkort bereikt

De piek van de renteverhogingscyclus wordt waarschijnlijk binnenkort bereikt, eerst in de Verenigde Staten en later in het jaar in de eurozone. Tegelijkertijd bevinden de spreads op bedrijfsobligaties in euro zich momenteel aan de bovenkant van de vijfjaarsbandbreedte. De fundamentals van bedrijven zijn echter gezond en ondanks het vooruitzicht van een zwakke economische groei, weerspiegelen de huidige credit spreads een te pessimistisch scenario voor wanbetalingspercentages in het Investment Grade bedrijfsobligatiesegment.

De obligatiemarkten bieden opnieuw behoorlijke rendementen

Het obligatielandschap ziet er vandaag helemaal anders uit dan nauwelijks een jaar geleden. Er zijn op de obligatiemarkten opnieuw behoorlijke rendementen te vinden als gevolg van de ongeziene renteverhogingen door de centrale banken om de inflatie in toom te houden. Dit gezegd zijnde, blijft het volgens ons essentieel om in de huidige context geen kwaliteit op te offeren voor rendement. Investment Grade bedrijfsobligaties blijven duidelijk ons favoriete segment: ze bieden aantrekkelijke rendementen zonder dat daarvoor noodzakelijk geopteerd moet worden voor zeer lange looptijden. De kredietspreads compenseren bovendien ruimschoots de aangegane risico’s. We stellen ook vast dat Senior obligaties van financiële emittenten hogere rendementen blijven bieden dan obligaties van niet-financiële emittenten, ondanks de robuuste fundamentals (gevoelige verbetering van de solvabiliteit en de liquiditeit, teruggekeerde rentabiliteit). Het Investment Grade segment biedt bijgevolg voldoende mogelijkheden om een obligatieportefeuille van goede kwaliteit op te bouwen met een ruime diversificatie en een goede kans om het op de beleggingshorizon beter te doen dan de inflatie. Wat speculatieve obligaties betreft, stellen we ons voorzichtiger op omdat de rendement/risicoverhouding ons minder aantrekkelijk lijkt door de verstrenging van de financieringsvoorwaarden en het gevorderde stadium van de kredietcyclus.

Beleggers die willen profiteren van deze kans en de omstandigheden die in dit artikel worden beschreven, zouden, als hun beleggersprofiel dat toelaat, de obligatiecomponent van hun portefeuille kunnen aanvullen met bedrijfsobligaties die een hoge kwaliteit combineren met een aantrekkelijk potentieel rendement.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met het Financial ID (het beleggersprofiel) van de klant.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, evaluaties, subjectieve meningen, analyses en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken te zijn. Uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden. Dit artikel en de informatie die het bevat, vormen op geen enkele wijze beleggingsadvies.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

16 mei 2023

Spreidstand tussen hogere inflatie en hogere rente zorgt voor kansen

16 juni 2023

ECB - Hogere inflatie, hogere rente

15 juni 2023

De Fed neemt een rentepauze

1 Bedrijfsobligaties zijn bedrijfsleningen met een doorgaans vaste looptijd, die meestal op vooraf bepaalde tijden een rentevergoeding uitkeren (behalve in geval van faling). Er bestaan echter ook obligaties die geen rente uitbetalen tijdens de looptijd van de lening. Aan het eind van de rit betaalt het bedrijf de hoofdsom terug (behalve in geval van faling). Bedrijfsobligaties die Investment Grade zijn, beschikken over een solide balans en hebben een gunstige rating (AAA t.e.m. BBB-): men gaat er vanuit dat dit obligaties zijn van kredietwaardige bedrijven.

2 Een spread is het verschil tussen twee rentetarieven. Het is gebruikelijk om de spreads op 10-jarige staatsobligaties te vergelijken tussen de verschillende Europese landen en Duitsland, dat de beste kredietwaardigheid heeft. Deze spread wordt uitgedrukt in basispunten.

3 High Yield obligaties zijn obligaties met een rating lager dan BBB- van Standard & Poor's, of een gelijkwaardige rating van Moody's of Fitch.

×