ECB - Hogere inflatie, hogere rente

Markten & Beleggingen - 16 juni 2023

ECB - Hogere inflatie, hogere rente

Geschreven door Zeynep Ozturk-Unlu - Chief Investment Officer EMEA & Wolf Kisker - Senior Capital Market Strategist

Samengevat:
  • De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht haar belangrijkste rentevoeten met 25 basispunten verhoogd en bevestigde dat zij vanaf juli zou stoppen met herinvesteren in het kader van het programma voor de aankoop van activa (APP).
  • Christine Lagarde zei dat de ECB "hoogstwaarschijnlijk" de rente in juli opnieuw zal verhogen en dat er geen pauze werd overwogen. Tegelijkertijd heeft de ECB haar inflatieverwachtingen naar boven bijgesteld.
  • De krappe arbeidsmarkt en mogelijke stijgingen van energie- en voedingsprijzen vormen opwaartse risico's voor de inflatie en kunnen de ECB ertoe aanzetten het monetaire beleid te verstrakken op een manier die eerder niet was voorzien.

Wat is er gebeurd?

Zoals verwacht heeft de Europese Centrale Bank (ECB) gisteren haar belangrijkste rentevoeten met 25 basispunten verhoogd. De depositorente bedraagt nu 3,50%, de herfinancieringsrente 4,00% en de marginale beleningsrente 4,25%. Sinds de monetaire autoriteiten van de eurozone elf maanden geleden begonnen met het verhogen van de rente – later dan veel andere centrale banken in de wereld – vertegenwoordigt deze achtste opeenvolgende renteverhoging de snelste monetaire verstrakking in de geschiedenis van de ECB. Tegelijk blijft de deur openstaan voor verdere renteverhogingen om de inflatie, die in de eurozone te hoog blijft, te bestrijden.

In haar geactualiseerde macro-economische projecties verlaagde de ECB haar groeiprognoses voor de eurozone dit jaar en volgend jaar met elk 10 basispunten tot respectievelijk 0,9% voor 2023 en 1,5% voor 2024, terwijl zij voor 2025 een bbp-groei van 1,6% blijft voorspellen. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze groeivertraging het gewenste effect op de inflatie zal hebben. De ECB verwacht nu een gemiddelde inflatie van 5,4% in 2023, 3% in 2024 en 2,2% in 2025, elk een stijging van 0,1% ten opzichte van de prognose van maart. Als gevolg van de nog steeds sterke onderliggende prijsdruk en een robuuste arbeidsmarkt zijn ook de vooruitzichten voor de kerninflatie – exclusief energie en voedingsmiddelen – opwaarts bijgesteld, met name voor het lopende en het komende jaar. De ECB voorspelt nu een gemiddelde kerninflatie van 5,1% in 2023 (tegenover 4,6% in maart), alvorens te dalen tot 3,0% in 2024 (tegenover 2,5% in maart) en 2,3% in 2025 (tegenover 2,2% in maart).

De ECB bevestigde ook dat zij vanaf juli 2023 zal stoppen met het herinvesteren van vervallende obligaties in het kader van haar programma voor de aankoop van activa (APP). Herinvesteringen in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) zullen ten minste tot eind 2024 worden voortgezet en gerichte langlopende herfinancieringstransacties (TLTRO's) zullen ongewijzigd blijven.

Hoe reageerden de markten?

Op de obligatiemarkten hebben obligaties met korte looptijden, die gevoeliger zijn voor beleidsrentebeslissingen, meer last van tegenwind dan obligaties met langere looptijden. De Duitse rente op 2 jaar steeg met 11 basispunten tot 3,13%, terwijl de tienjaarsrente op Duitse Bunds met 5 basispunten steeg tot 2,50%.

Aan de andere kant is de recente trend van appreciatie van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar versterkt. De EUR/USD-wisselkoers steeg na het besluit van de ECB en overschreed zelfs voor het eerst in iets meer dan een maand de grens van 1,09.

Wat betekent dat voor beleggers?

Net als in mei deed de ECB geen toezeggingen over toekomstige renteverhogingen, maar herhaalde dat ze een op gegevens gebaseerde aanpak zou handhaven. ECB-voorzitter Christine Lagarde verklaarde tijdens de persconferentie echter dat een renteverhoging in juli "zeer waarschijnlijk" was, wat geldmarktfutures snel weerspiegelden door een dergelijk scenario nu volledig in te prijzen, vergeleken met een ingeprijsde kans van ongeveer 80% vóór het ECB-besluit van gisteren. Tegelijkertijd steeg de ingeprijsde kans op een verdere renteverhoging op het einde van het jaar van 65% eerder naar ongeveer 80% nu.

Christine Lagarde voegde eraan toe dat de Raad van Bestuur van de ECB veel tijd heeft besteed aan het bespreken van de arbeidsmarkt, die nog steeds weinig reactie vertoont op de vertragende economie. Bovendien zei ze dat de recente dynamiek van loonafspraken de inflatierisico's verergert, net als mogelijke toekomstige stijgingen van de energie- en voedingsprijzen.

In de toekomst zou een dergelijk scenario niet alleen aanleiding kunnen geven tot toekomstige renteverhogingen die nog niet zijn ingeprijsd, maar ook de ECB ertoe kunnen aanzetten de duur van haar renteverhogingscyclus te verlengen. In dat geval zouden de obligatiemarkten in de eurozone opnieuw onder druk komen te staan door een herwaardering van de renteverwachtingen van marktdeelnemers en/of het niet doorvoeren van de renteverlagingen die eerder waren voorzien voor de eerste helft van 2024. Aan de andere kant zou dit vooruitzicht de euro een impuls kunnen geven.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

15 juni 2023

De Fed neemt een rentepauze

5 mei 2023

De ECB heeft "nog een weg te gaan"

17 maart 2023

De ECB behoudt ritme van renteverhogingen

×