Obligaties: waarom nu?

Markten en beleggingen - 20 november 2023

Obligaties: waarom nu?

Geschreven door Knut Huys - Senior Fund of Funds Manager

Samengevat:
  • Onder invloed van de renteverhogingscyclus van de centrale banken, blijven obligaties aantrekkelijk.
  • De situatie op de obligatiemarkten maakt het mogelijk om kwaliteitsvolle obligaties met een aantrekkelijk rendement te vinden én tijdens de looptijd mogelijk de inflatie te verslaan.

Ondertussen is het bijna 3 jaar geleden dat de inflatie aan een comeback begon in Europa. In bijna rechte lijn steeg de algemene inflatie tot boven de 10% in oktober 2022. Jarenlang was er te weinig inflatie, nu was er plots veel te veel. Om de geest weer in de fles te krijgen, verstrakte de ECB samen met andere centrale banken drastisch haar monetaire beleid. Zo schroefde ze de beleidsrente aan een hoog tempo op. En de opkoopprogramma’s voor obligaties werden afgebouwd en/of stopgezet.

Obligatiemarkten zagen sterretjes

De maatregelen van de centrale banken veroorzaakten een aardverschuiving in het ingedommelde obligatielandschap. Tot 2021 zagen beleggers bijna 10 jaar lang de prijzen van hun obligaties gezapig stijgen omdat de beleidsrente richting 0% zakte en zelfs negatief werd. Maar om te (her)beleggen in obligaties was dit een erg ongunstige periode, want nieuw uitgegeven obligaties brachten nauwelijks nog iets op. Sommige obligaties boden zelfs een negatief rendement.

In 2022 kwam aan die absurde situatie een einde: om te (her)beleggen in obligaties braken er plots wél interessante tijden aan. Zo bedroeg het rendement van de IHS Markit Iboxx € Corporate index, een index met Investment Grade1-bedrijfsobligaties in euro, bij aanvang van 2022 bijvoorbeeld slechts 0,7%2. Dit is ondertussen al opgelopen tot 4,6% in november 2023 (deze cijfers dienen louter ter illustratie).

Onder invloed van de oplopende rente moesten overheden en bedrijven vorig jaar hun nieuwe obligaties dus uitgeven met een steeds hogere coupon. Wie evenwel nog obligaties in portefeuille had, zag de prijzen fors zakken: kopers zijn immers enkel maar bereid om bestaande obligaties met een lagere coupon tegen een ‘korting’ te kopen. Hierdoor hebben obligaties op de secundaire markt vandaag vaak een prijs die onder de uitgifteprijs ligt.

Een window of opportunity?

Goed nieuws dus voor wie vandaag zijn of haar portefeuille met kwaliteitsvolle obligaties wil spekken. Alleen: deze window of opportunity blijft niet voor eeuwig open. Ondertussen komen er steeds meer signalen dat de motoren van de inflatieraket aan het sputteren zijn. De inflatie is nog steeds te hoog (zeker de kerninflatie), maar ze is ondertussen al sterk gedaald ten opzichte van de piek van vorig jaar. Eens de inflatie weer onder controle is, is er geen reden meer om de beleidsrente op een niveau te houden dat de economische groei structureel afremt. Om brokken te vermijden, is de kans volgens ons dus reëel dat de ECB de beleidsrente niet meer zal verhogen maar wel een tijdje dit plafond zal aanhouden. Nadien zal ze de rente stapsgewijs verlagen om de groei terug aan te zwengelen, vermoedelijk vanaf de tweede jaarhelft in 2024.

Opportuniteit om obligaties op te pikken

Dat de ECB vroeg of laat zal ingrijpen en een cyclus van renteverlagingen zal starten, heeft ook gevolgen voor de obligatiemarkt. Bij een lagere beleidsrente zullen nieuwe obligaties normaal opnieuw minder hoge coupons aanbieden, en zullen de prijzen van bestaande obligaties met een hogere coupon aansterken. Dat betekent dat de actuele situatie op de obligatiemarkten het mogelijk maakt om kwaliteitsvolle obligaties met een aantrekkelijk rendement te vinden én daarmee verder tijdens de looptijd mogelijk de inflatie te kunnen verslaan (ervan uitgaande dat het restrictieve monetaire beleid vruchten afwerpt en dat de inflatie daadwerkelijk naar een aanvaardbaar peil evolueert). Een van de mogelijkheden om van dit momentum te profiteren is door te beleggen in een obligatiefonds3 met een vooraf bepaalde looptijd.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

24 oktober 2023

Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

17 maart 2023

Hoe kan u een robuuste en tegelijk flexibele portefeuille opbouwen?

4 april 2023

Hoe verzilvert u de tijdelijk hogere rentevoeten?

1. ‘Investment Grade’ obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze krijgen een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).

2. Bron: IHS Markit iBoxx € Corporates index is de referentieindex die Deutsche Bank gebruikt voor Investment Grade bedrijfsobligaties in EUR, zie markit.com/TradeableiBoxxIndices voor meer informatie.

3. De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×