Hoe verzilvert u de tijdelijk hogere rentevoeten?

Markten & Beleggingen - 4 april 2023

Hoe verzilvert u de tijdelijk hogere rentevoeten?

Centrale banken reageren fors op recordinflatie

We worden vandaag geconfronteerd met een nog steeds hoge inflatie – prijzen zijn gestegen tot ongekende niveaus, wat onze koopkracht ondermijnt. Centrale banken zijn vastbesloten het tij te keren en hebben gereageerd door historische renteverhogingen door te voeren. Hiermee willen ze de economie afremmen en de inflatie een halt toeroepen om de doelstelling van 2% te respecteren. Eenmaal de inflatie weer onder controle is en terugkeert naar het streefniveau zou de beleidsrente weer kunnen worden verlaagd.

Een ‘window of opportunity’ voor Investment Grade-obligaties1

De huidige situatie heeft tot gevolg dat de brutorendementen voor alle soorten obligaties (staats-, bedrijfs-, en supranationaal) een aanzienlijke opwaartse beweging hebben gemaakt op de markten. De coupons die nieuwe obligatie-uitgiften bieden, zijn dan ook beduidend verhoogd. De actuele prijs voor obligaties op de secundaire markt daarentegen is door de rentestijging in vele gevallen onder de uitgifteprijs gedaald, maar door de terugbetaling aan uitgifteprijs op vervaldag kan er een mooi potentieel rendement behaald worden.

Kijken we bijvoorbeeld naar Investment Grade-bedrijfsobligaties in EUR, en nemen we de IHS Markit iBoxx € Corporates index erbij, dan kunnen we vaststellen dat het rendement van deze index op 01/01/2022 nog 0,74% bedroeg en sindsdien is gestegen tot 4,33% (op 31/12/2022)2.

We geven de voorkeur aan deze Investment Grade bedrijfsobligaties, omdat het uitgeversrisico op dit moment een interessante premie biedt, en dan vooral bij obligaties uitgegeven door financiële instellingen. Omdat er een recessie voor de deur staat, zou het aantal wanbetalers kunnen stijgen, waardoor we High Yield obligaties liever links laten liggen. Als er meer zekerheid komt over de omvang van de aankomende recessie kunnen High Yield obligaties eventueel toch in beeld komen.

Hoewel de mogelijkheden er zijn, is het opbouwen van een obligatieportefeuille een tijdrovende bezigheid.

  • Eerst en vooral is de toegang tot de obligatiemarkten voor een particuliere belegger beperkt.
  • Daarenboven is een zekere kennis vereist om individuele obligaties te selecteren en het potentiële rendement op de vervaldag, afgewogen tegen een bepaald niveau van kredietrisico, te optimaliseren.
  • Ten slotte moet de obligatieportefeuille relatief groot zijn om van een goede diversificatie te kunnen profiteren.

Er bestaan verschillende soorten beleggingsoplossingen om deze uitdagingen aan te gaan; obligatiefondsen met een vaste looptijd kunnen zo’n oplossing zijn.

Hoe werkt een obligatiefonds3 met een vaste looptijd?

Een mogelijk alternatief voor staatsbons, bedrijfsobligaties of gestructureerde producten zijn obligatiefondsen met een eindvervaldag. Deze hanteren een strategie waarbij elke obligatie in de portefeuille tot de eindvervaldag wordt aangehouden en waarbij er geen nieuwe obligaties worden aangekocht. Dergelijke strategie biedt een beter perspectief op het rendement van de looptijd dan een traditioneel obligatiefonds en heeft als doel de opleving van de tijdelijke hogere rendementen te verzilveren. Daarnaast is er een professional die de obligatiemarkt heeft geanalyseerd en een mooi gediversifieerde portefeuille met verschillende obligaties heeft samengesteld en voor u opvolgt.

Interessante opportuniteiten?

Als cliënt van Deutsche Bank hoort u vaak over onze open architectuur in beleggingsfondsen. Maar wat betekent dit precies? Met een open architectuur kan een bank een breed scala aan fondsen van verschillende fondsbeheerders selecteren en vervolgens aan haar cliënten aanbieden. Wij bieden dan ook een ruim gamma van bijna 2.000 fondsen aan, geselecteerd uit een dertigtal van de meest gerenommeerde fondsenbeheerders ter wereld. Ook bij obligatiefondsen met vooraf bepaalde looptijd hebben we ons oor te luisteren gelegd bij onze partners en hebben we voor u een selectie gemaakt.

Geïnteresseerd in obligatiefondsen met vooraf bepaalde looptijd?

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

20 december 2022

Wat met de inflatie in 2023?

27 december 2022

Aandelen niet langer het enige alternatief

1. Investment Grade-bedrijfsobligaties zijn bedrijfsleningen met een vaste looptijd, die op voorafbepaalde tijden een rentevergoeding uitkeren. Aan het eind van de rit betaalt het bedrijf de hoofdsom terug (behalve in geval van faling). Bedrijfsobligaties die Investment Grade zijn, beschikken over een solide balans en hebben een gunstige rating (AAA t.e.m. BBB-): het zijn obligaties van de meest kredietwaardige bedrijven.
2. Bron: IHS Markit iBoxx € Corporates index is de referentieindex die Deutsche Bank gebruikt voor Investment Grade-bedrijfsobligaties in EUR, zie https://www.markit.com/TradableiBoxxIndices
voor meer informatie.
3. De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB). ICB’s bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (bevek, (vastgoed)bevak, privak) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×