Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

Markten & beleggingen - 24 oktober 2023

Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

Samengevat

  • De geschiedenis leert ons dat inflatiecycli langer kunnen duren dan de markten aanvankelijk verwachten.
  • Aangezien er geen verdere renteverhogingen door de centrale banken worden verwacht, bieden de huidige obligatierendementen aantrekkelijke beleggingskansen.
  • In de actuele context zetten wij kwaliteit op de eerste plaats; we geven de voorkeur aan Investment Grade bedrijfsobligaties1.

Inleiding

In 2022 eindigde de langste zogenaamde bull markt voor obligaties ooit, die wel veertig jaar duurde. De aanleiding was het optrekken van de beleidsrente door de Federal Reserve (Fed) in reactie op de stijgende inflatie. Deze beweging ging gepaard met een vermindering van de balans van de centrale bank, een toename van het Amerikaanse begrotingstekort en hogere hedgingkosten voor Japanse beleggers. Nog belangrijker is dat deze elementen samengingen met een robuuste Amerikaanse economische groei. Als gevolg hiervan is het rendement op Amerikaans staatspapier op 10 jaar gestegen van een dieptepunt van 0,5% in 2020 tot 4% vorig jaar. De afgelopen weken is dat rendement verder oplopen tot ongeveer 5%, nu het scenario van een "hogere rente voor langere tijd" in de marktverwachtingen is verankerd. We verwachten dat de rendementen echter hun piek naderen, waardoor er interessante beleggingskansen zijn ontstaan op de obligatiemarkt.

Verschillende etappes leidden tot hoogste rendementen sinds meer dan een decennium

  1. Centrale banken: na een lange periode van prijsstabiliteit, deed zich in 2021 een inflatieschok voor, die de aanzet gaf tot een wereldwijde monetaire verstrakking. De inflatie steeg en bleek hardnekkiger dan de meeste analisten en centrale banken hadden verwacht. Centrale banken over de hele wereld reageerden en trokken hun beleidsrente op. De Fed verhoogde haar rentebandbreedte van 0% - 0,25% begin 2022 naar 5,25% -5,50% in juli van dit jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) van haar kant verhoogde haar depositorente vanaf een dieptepunt van -0,5% in juli 2022 naar een recordhoogte van 4% vorige maand.
  2. Kwantitatieve verstrakking (Quantitative Tightening): zorgt voor extra tegenwind voor staatsobligaties door de zwakkere vraag van centrale banken. De meeste grote centrale banken hebben hun programma's voor het opkopen van obligaties stopgezet. Sommige, zoals de Fed en de ECB, zijn eveneens begonnen met het afbouwen van hun obligatieportefeuilles en herinvesteren vervallende obligaties niet meer op de obligatiemarkten.
  3. Het rendement van Japanse beleggers in Amerikaanse Treasuries is uitgehold door hedgingskosten. Rekening houdend met deze hedgingskosten is het rendement op 10-jaars Amerikaanse Treasuries ongeveer -1,17%, vergeleken met +0,84% voor Japanse staatsobligaties op 10 jaar, een verschil van 2 procentpunten. Dit heeft ertoe geleid dat Japanse beleggers hun portefeuille met langlopende staatsobligaties sinds de herfst van 2021 met USD 215 miljard hebben verminderd.
  4. Om haar aanhoudend hoge overheidstekort te financieren, moet het Amerikaanse ministerie van Financiën haar obligatie-emissies verhogen, waarbij schattingen wijzen op een gemiddelde toename van 23% in de omvang van de uitgifte van staatsobligaties voor alle looptijden in 2024. Het resultaat is een hoger aanbod voor de markt om te absorberen, waardoor de rente verder onder opwaartse druk komt te staan.

Lessen uit het verleden

De tijd van lage rentes is voorbij en de rentevoeten zullen naar alle waarschijnlijkheid langer hoog blijven. Deze visie wordt ondersteund door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat onlangs een document publiceerde waarin 100 periodes van inflatieschokken in 56 landen sinds de jaren 1970 werden onderzocht. Het document laat zien dat de inflatie in slechts 60% van de gevallen binnen 5 jaar werd teruggedrongen en dat het zelfs in deze ’succesvolle’ gevallen gemiddeld meer dan 3 jaar duurde om het inflatieprobleem op te lossen. Vaak was er sprake van voorbarige euforie, waarbij de inflatie aanvankelijk daalde, om zich vervolgens te stabiliseren op een hoog niveau of zelfs weer te klimmen. Landen die erin geslaagd zijn de inflatie onder controle te houden, hebben een strakker monetair beleid gevoerd dat in de loop der tijd consequent is volgehouden, hebben een lagere nominale loonstijging én minder valutadepreciatie gekend dan landen die het inflatieprobleem niet hebben opgelost.

De huidige hoge rendementen blijven niet duren

Hoewel we verwachten dat centrale banken de rente nog enige tijd hoog zullen houden, voorzien we geen verdere verhogingen van de beleidsrente in de huidige cyclus. De elementen die de obligatierente naar beneden kunnen duwen stapelen zich zelfs stilaan op.

  • Enerzijds spelen geopolitieke gebeurtenissen, waaronder het conflict in het Midden-Oosten, een belangrijke rol voor Amerikaanse staatsobligaties. In tijden van grote onzekerheid, geven beleggers de voorkeur aan Amerikaanse staatsobligaties vanwege hun relatieve veiligheid. Hoe hoger het rendement, hoe interessanter - in relatieve termen ten opzichte van aandelen - en hoe sneller de stap zal gezet worden naar een risk-off beweging in de portefeuilles.
  • Aan de andere kant zal de economische groei in de VS in de toekomst waarschijnlijk vertragen, met name door strengere financieringsvoorwaarden, een krimpend spaaroverschot bij gezinnen en de hervatting van de aflossing van studieleningen. Ons basisscenario blijft dat van een milde Amerikaanse recessie in het vierde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024, gevolgd door een gematigd herstel.
  • Tot slot zou het risico van een sluiting van de Amerikaanse federale overheid (wanneer de tijdelijke financieringsovereenkomst op 17 november afloopt) ook kunnen leiden tot een instroom van kapitaal in Amerikaanse Treasuries en dus een daling van de rente. Eerdere shutdowns werden voorafgegaan door een versoepeling van de rente, met de hulp van de Fed.

Focus op kwaliteit: Investment Grade bedrijfsobligaties

Waar de obligatiebelegger jarenlang vruchteloos naar op zoek was, is nu eindelijk beschikbaar: een degelijk nominaal rendement op obligaties.

Binnen de verschillende obligatiesegmenten geven we de voorkeur aan Investment Grade bedrijfsobligaties omdat die kwaliteit en rendement combineren. Enerzijds is de geboden premie voor het uitgeversrisico behoorlijk hoog in een historisch perspectief, omdat deze uitgaat van een te negatief economisch scenario. En anderzijds is het huidige rendement van ongeveer 4,65% in de eurozone het hoogste niveau in meer dan 10 jaar2. Dit zal instromen in het IG-segment blijven aantrekken, waardoor de koersen worden opgedreven en de rendementen worden gedrukt.

Voor High Yield3-obligaties zijn de wanbetalingspercentages al gestegen en zullen wellicht verder de hoogte ingaan, naarmate emittenten met een lagere rating moeite hebben om zich tegen hogere rentevoeten te herfinancieren. Dit noopt ons tot voorzichtigheid in deze categorie, ondanks de zeer hoge rendementen.

Window of opportunity?

Sinds vorig jaar is het algemene renteniveau al spectaculair gestegen als gevolg van de inflatie-opstoot en de reacties van de Fed (Federal Reserve) en de ECB die hun beleidsrente agressief opgetrokken hebben. Door de hardnekkige inflatie kan dat hoge renteniveau voor langer aangehouden worden, maar de piek zou in zicht kunnen zijn.

Ervan uitgaande dat het beleid van de centrale banken zijn vruchten afwerpt zouden ze vanaf de tweede jaarhelft van 2024, wanneer de inflatie onder controle is, de rente weer kunnen verlagen om de economische groei aan te zwengelen. Dit zal op zijn beurt waarschijnlijk leiden tot een daling van de langetermijnrente.

Deze periode lijkt dan ook een uitgelezen kans voor de beleggers om het obligatiegedeelte van hun portefeuille verder aan te vullen en de hogere rendementen voor een langere periode vast te leggen. Met name Investment Grade-bedrijfsobligaties uitgegeven in euro, die een hoge kwaliteit combineren met een aantrekkelijk potentieel rendement, hebben onze voorkeur.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID. Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

Rentepiek? Een gunstig moment om in obligaties te beleggen

27 september 2023

Rentepiek? Een gunstig moment om in obligaties te beleggen

Op een kruispunt? Update economie en beleggingen

6 oktober 2023

Op een kruispunt? Update economie en beleggingen

1. 'Investment Grade'-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).

2. Bron: Bloomberg

3. 'Non-Investment Grade'-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan 'Investment Grade'-obligaties.