Een blik op bedrijfsobligaties in euro

Markten & beleggingen - 27 september 2023

Rentepiek? Een gunstig moment om in obligaties te beleggen?

Samengevat

  • De afnemende vrees voor een ernstige recessie in de eurozone en verschillende rating-upgrades ondersteunen Investment Grade-bedrijfsobligaties1  in euro.
  • De spreads2  op obligaties uit de financiële sector zijn nog niet volledig hersteld van de tubulentie in het voorjaar en kunnen nog verder dalen.
  • Een window of opportunity voor obligaties nu het algemene rentepeil dicht bij zijn piek is?

Huidige toestand van de economie in de eurozone

De economie van de eurozone presteerde in het tweede kwartaal iets beter dan eerder werd verwacht, met een groei van 0,3% ten opzichte van het vorige kwartaal. Maar het momentum in de eurozone stagneert momenteel, met de verwerkende industrie als een blok aan het been - omdat de industrie al meer dan een jaar aan het krimpen is. De staat van de verwerkende industrie in de eurozone sinds de invoering van de euro is nog nooit zo sceptisch bekeken als het huidige niveau van de vertrouwensindicatoren aangeeft – tenzij tijdens een economischie crisis. Gelukkig is het vertrouwen in de dienstensector positief gebleven gezien de opleving van de activiteit rond de jaarwisseling. De laatste twee maanden zijn er echter tekenen dat het herstel van de dienstensector ook tot stilstand is gekomen.

Ondanks deze matiging bleek de markt voor bedrijfsobligaties robuust. De renteverschillen (spreads) voor Europese Investment Grade (IG) obligaties (Bloomberg Euro Corporate Bond Index) versus Duitse bunds met een vergelijkbare looptijd daalden met een 20-tal basispunten sinds het jaarbegin.

Kans op een recessie verkleint

Om deze evolutie te begrijpen, moeten we kijken naar de situatie een jaar geleden. De gasprijsschok in de nasleep van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne woog vorig jaar zwaar op de groeiverwachtingen van de eurozone en analisten verwachtten toen alom dat de economie van de eurozone in een diepe recessie zou belanden. Nu is de kans op een (diepe) recessie veel kleiner, wat de lagere spreads rechtvaardigt.

Een verdere aanzienlijke daling van de spreads is op korte termijn onwaarschijnlijk. Voorspellingen wijzen op een stagnerende groei in de komende kwartalen. De vraag naar bedrijfsleningen is lager dan ooit tevoren. De leningsvoorwaarden zijn ook strenger geworden, hoewel deze trend recentelijk iets is afgezwakt.

Rating-upgrades zijn eveneens een positieve katalysator geweest voor het EUR IG-bedrijfsobligatiessegment in Europa. Obligaties ter waarde van meer dan 60 miljard euro zijn sinds vorig jaar opgewaardeerd van BBB naar A, terwijl de rating voor ongeveer 30 miljard euro aan obligaties is verbeterd van A naar AA. Een soortgelijke trend zagen we in het High Yield-segment3 (HY), waar er over het geheel genomen meer upgrades dan downgrades waren. Obligaties ter waarde van bijna 5 miljard euro in dit segment werden opgewaardeerd van B naar BB, terwijl 4 miljard euro werd opgewaardeerd van CCC naar B. De geaggregeerde vooruitzichten van de ratingbureaus voor de individuele obligaties geven echter aan dat de opwaarderingen van de ratings mogelijk al hun hoogtepunt hebben bereikt.

Hoge spread voor financiële uitgevers

De solide fundamentals van de banksector zouden moeten helpen om de huidige spreads voor financials te verlagen, die in een historische vergelijking over 10 jaar een hoge premie hebben ten opzichte van niet-financiële bedrijven en zelfs boven de niveaus van vóór de financiële onrust in de VS en Zwitserland blijven. Hoewel dit deels kan worden toegeschreven aan de zwakte van de vastgoedsector in de eurozone, kan dit niet de volledige omvang verklaren.

Aangezien financiële waarden ongeveer 45% van de EUR IG-index uitmaken, mag de impact van een daling van de spreads naar de niveaus van voor de turbulentie in maart in dit segment niet worden onderschat.

Vooruitzichten voor bedrijfsobligaties uit de eurozone

Daarom verwachten we, ondanks het weinig overtuigende macro-economische klimaat, een verdere lichte daling van de spreads op bedrijfsobligaties in EUR, wat dergelijke beleggingen nog steeds interessant maakt. Er is zeker een risico dat de vraag van Japanse beleggers afneemt gezien de recente stijging van de rente op hun thuismarkt. Maar deze evolutie zal waarschijnlijk niet abrupt zijn. Het huidige rendement van ongeveer 4,5% blijft dicht bij het vorige hoogste punt in 10 jaar en zal instromen in het IG-segment blijven aantrekken, en de koersen opdrijven.

Betreffende de High Yield-markt nopen de stijgende wanbetalingspercentages ons tot voorzichtigheid, ondanks de hogere rendementen in dit segment. De 12-maands issuer-weighted default rate is al gestegen tot boven de 2% en kan tegen het einde van het jaar de 3% overschrijden.

Window of opportunity?

De voorbije 20 maanden is het algemene renteniveau al spectaculair gestegen als gevolg van de inflatie-opstoot en de reactie van de Fed (Federal Reserve) en de ECB (Europese Centrale Bank) die hun beleidsrente met respectievelijk 5,25% en 4,5% in totaal opgetrokken hebben. Door de hardnekkige inflatie kan dat hoge renteniveau voor langer aangehouden worden, maar de piek zou in zicht kunnen zijn. Deze periode lijkt dan ook een uitgelezen kans voor beleggers om het obligatiegedeelte van hun portefeuille verder aan te vullen en deze rendementen voor een langere periode vast te leggen. Met name Investment Grade-bedrijfsobligaties uitgegeven in euro, die een hoge kwaliteit combineren met een aantrekkelijk potentieel rendement, hebben onze voorkeur.

Zodra de inflatie onder controle is en de economie een duw in de rug nodig heeft, zullen de centralen banken overwegen om hun beleidsrente te laten zakken waardoor er mogelijks ook een neerwaarste druk zal komen op de obligatierendementen.

Deutsche Bank biedt haar cliënten momenteel toegang tot een uitgebreid aanbod aan obligaties en stelt een selectie van kwaliteitsobligaties ter beschikking. Daarnaast kunt u ook beleggen in een obligatiefonds of profiteren van het potentiële rendement van gestructureerde producten.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID. Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Wat zijn gestructureerde producten?

16 augustus 2023

Wat zijn gestructureerde producten?

Nakende rentepiek ondersteunt kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties

19 juni 2023

Nakende rentepiek ondersteunt kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties

1 'Investment Grade'-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).
2 Een spread is het verschil tussen twee rentetarieven. Het is gebruikelijk om de spreads op 10-jarige staatsobligaties te vergelijken tussen de verschillende Europese landen en Duitsland, dat de beste kredietwaardigheid heeft. Deze spread wordt uitgedrukt in basispunten.
3 'Non-Investment Grade'-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan 'Investment Grade'-obligaties.

×