Een beleggingsstrategie voor alle seizoenen

Markten en beleggingen - 1 augustus 2023

Een beleggingsstrategie voor alle seizoenen

Geschreven door Kris Temmerman

Bij Deutsche Bank adviseren we onze cliënten om hun portefeuille op te bouwen volgens de kern-satellietstrategie. Dit is een tweedelige benadering die een solide basis (de kern) combineert met meer dynamische beleggingen (de satellieten).

De kern is de ruggengraat van uw portefeuille. Idealiter moet hij ervoor zorgen dat uw beleggingen een degelijk rendementspotentieel hebben, tegen een duw kunnen als er onrust op de markten is, én de wind in de rug krijgen als het weer omslaat. De satellieten vormen dan weer de motor die voor extra aandrijving en diversificatie kan zorgen. Ze zijn doorgaans meer risicovol dan de kern en kunnen hierdoor mogelijk een sterker rendement neerzetten. Satellieten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit thematische beleggingen, zoals artificiële intelligentie, cyberveiligheid, gezondheidszorg en infrastructuur. Bij de meeste beleggers is de kern van hun portefeuille groter dan hun satellieten.

Robuust, veerkrachtig én met oog voor risico?

De kern van een beleggingsportefeuille moet robuust zijn én tegelijk ook veerkrachtig genoeg zijn om te profiteren van opwaarts potentieel. Daarnaast moet er getracht worden de neerwaartse risico’s binnen bepaalde grenzen te houden. Op het eerste gezicht lijken dat drie eigenschappen die moeilijk met elkaar te verzoenen zijn. Maar proberen om deze drie eigenschappen te integreren in een aanpak is toch mogelijk in één kernoplossing op basis van strategische activa-allocatie.

Strategische activa-allocatie is een aanpak gericht op de lange termijn. De beleggingen worden gespreid over verschillende activaklassen, zoals aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Maar in tegenstelling tot een klassieke 80/20 of 60/40 verhouding tussen aandelen en obligaties, is die beleggingsmix niet vast gebetonneerd bij een strategische activa-allocatie. De mix aan activaklassen kan dus bijgestuurd worden, in functie van de verwachtingen en ontwikkelingen in het economische, geopolitieke, monetaire en beleggingslandschap op lange termijn. Het belang van die ‘juiste mix’ valt overigens niet te onderschatten: liefst 90% van het potentiële rendement van een portefeuille op lange termijn wordt bepaald door de strategische verdeling van de onderliggende activa1.

Aan boord blijven

Kiezen voor een aanpak met strategische activa-allocatie kan u ook helpen om belegd te blijven en niet van boord te springen als het schip gaat woelen. Het kan aanlokkelijk zijn om uit te stappen wanneer de beurzen het noorden kwijt lijken. Maar het blijft erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om steeds het perfecte in- en uitstapmoment te kiezen. Door uit te stappen loopt u de kans om een mogelijke remonte helemaal of deels te missen. Uit het verleden blijkt dat langetermijnsucces op de beurs immers mee bepaald wordt door zeldzame, hoge uitschieters.

Wie bijvoorbeeld de 10 beste beursdagen tussen begin 1996 en eind 2022 miste, moest met 54% minder rendement genoegen nemen dan wie wel belegd bleef. Dat is de conclusie van een analyse van de returns van de S&P 500. Indien een belegger hypothetisch 10.000 USD belegde in de S&P 500-index begin 1996, dan bedroeg zijn kapitaal 103.253 USD eind 2022. Indien dezelfde belegger de 10 beste beursdagen miste, dan bedroeg het kapitaal minder dan de helft: 47.304 USD2.

Bescherming tegen neerwaartse risico’s

Tot slot: een kernoplossing op basis van strategische activa-allocatie kan ook uitgerust worden met een mechanisme om de neerwaartse risico's binnen bepaalde grenzen te proberen houden. Dat kan bijvoorbeeld door een klein deel van de portefeuille toe te wijzen aan derivaatinstrumenten. Het is belangrijk om te begrijpen dat zo'n indekkingsstrategie niet garandeert dat er geen verlies zal zijn, maar eerder beoogt om de verliezen te beperken tot een bepaald niveau.

Elke beleggingsbeslissing dient gebaseerd te zijn op de precontractuele informatie van het desbetreffende product en in overeenstemming te zijn met uw beleggersprofiel (Financial ID).
Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert.
Dit artikel is louter bestemd als informatie en is geen beleggingsadvies.

Deel dit artikel


Hoe kan u een robuuste en tegelijk flexibele portefeuille opbouwen?

17 maart 2023

Hoe kan u een robuuste en tegelijk flexibele portefeuille opbouwen?

Spreidstand tussen hogere inflatie en hogere rente zorgt voor kansen

16 mei 2023

Spreidstand tussen hogere inflatie en hogere rente zorgt voor kansen

1 juni 2023

Een AI-mpuls voor uw beleggingsportefeuille?

1. Zie bijvoorbeeld Gary P. Brinson, L. Randolph Hood and Gilbert L. Beebower: Determinants of Portfolio Performance: Financial Analysts Journal, January-February 1995.
2. De rendementen zijn gebaseerd op de S&P 500-index, een niet-beheerde, kapitalisatie-gewogen index die de prestaties meet van 500 Amerikaanse largecapaandelen uit alle belangrijke sectoren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen. Een particulier kan niet rechtstreeks in een index beleggen. Alleen ter illustratie. Het bereiken van de beleggingsdoelstellingen kan niet worden gegarandeerd. Bron: Deutsche Bank AG, Bloomberg Finance L.P.; December 2022.

×