De steden van morgen: een vruchtbare beleggingsbodem?

Beleggen

De steden van morgen: een vruchtbare beleggingsbodem?

13 december 2021 - Leestijd 3 min. 

Geschreven door

Sander Casier

Product Manager – Structured Products

Samengevat:
  • De verstedelijking zal in de komende decennia naar verwachting nog toenemen. Dat brengt grote uitdagingen maar ook opportuniteiten met zich mee.
  • We denken onder andere aan bedrijven met expertise in het bouwen van duurzame woningen, slimme mobiliteit of technologieën om de levenskwaliteit van stedelingen te verbeteren.
  • Beleggers die op dat thema van de toekomst willen inzetten, moeten weten dat diversificatie noodzakelijk is.

De ontwikkeling van de steden houdt voor beleggers tal van opportuniteiten in. Het fenomeen van de verstedelijking zal in de komende decennia naar verwachting immers nog versnellen. Volgens de Verenigde Naties (VN) woont de helft van de wereldbevolking, ongeveer 3,5 miljard personen, vandaag in de stad. In de komende dertig jaar zouden daar nog 2,5 miljard mensen bij komen1. Die sterke demografische groei in stedelijke gebieden brengt heel wat uitdagingen met zich mee.

De talrijke uitdagingen van de razendsnelle verstedelijking

Er moeten meer woningen worden gebouwd, het aanbod aan openbaar vervoer moet worden uitgebreid en de energie- en waterbevoorrading moet worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van de bewoners moet worden gewaarborgd en ze moeten toegang hebben tot werkgelegenheid en basisdiensten, zoals gezondheidszorg of onderwijs. Bovendien moeten de steden van de toekomst duurzamer zijn. Hoewel steden slechts 3% van de continentale oppervlakte van de aarde innemen, schat de VN dat ze verantwoordelijk zijn voor driekwart van de CO2-uitstoot en 60 tot 80% van de wereldwijde energie2 verbruiken.

Door hun geografische ligging en hun bevolkingsdichtheid zijn veel steden ook gevoeliger voor de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Om daar het hoofd aan te bieden, is er een sterkere stedelijke infrastructuur nodig. Er is dus nood aan grote investeringen om aan al die behoeften te voldoen.

Nu al tal van toepassingen: van slimme straatlantaarns ...

De digitalisering zou oplossingen moeten bieden om die talrijke uitdagingen aan te gaan. Het gebruik van grote hoeveelheden gegevens over verplaatsingen bijvoorbeeld helpt om de mobiliteit te verbeteren. Sensornetwerken kunnen bijdragen tot het rationaliseren van het energieverbruik of het toezicht op de luchtkwaliteit. Er werden reeds tal van technologische toepassingen uitgewerkt ten dienste van de stad. Kopenhagen bijvoorbeeld, dat wordt beschouwd als de Europese pionier als het gaat over ‘slimme of geconnecteerde steden’, telt meer dan 20.000 slimme straatlantaarns, waarvan de intensiteit toeneemt als er bewoners voorbijkomen en weer afneemt als ze verder verwijderd zijn. Op die manier kunnen aanzienlijke energiebesparingen worden gerealiseerd3. Veel andere steden hebben al interesse getoond in die zuinigere straatverlichting.

... tot geconnecteerde en duurzamere woningen

Nog een voorbeeld: het is mogelijk om openbare vuilnisbakken te voorzien van sensoren om te detecteren hoe vol ze zijn. Op die manier kan de gemeente de afvalinzameling optimaliseren. Ook in gebouwen zijn besparingen mogelijk. Geconnecteerde woningen, die uitgerust zijn met verschillende sensoren, verstrekken nauwkeurige gegevens over het water- of stroomverbruik, waardoor de productie en de voorziening van de hulpbronnen kan worden gerationaliseerd. 

Bovendien worden gebouwen in de stad van de toekomst steeds vaker opgetrokken met het oog op duurzaamheid. De nadruk ligt op energie-efficiëntie en de gebruikte materialen zijn steeds milieuvriendelijker.

Noodzakelijke diversificatie

De uitdaging bestaat er dus in om steden te bouwen die de burgers een betere levenskwaliteit bieden, wat bijdraagt tot meer sociale stabiliteit met respect voor het milieu.

Waarschijnlijk zullen bedrijven die in deze diverse domeinen al een expertise hebben opgebouwd, voordeel halen uit de ontwikkeling van de steden van de toekomst. Of het nu gaat om spelers uit de bouwsector, technologische bedrijven of groepen gespecialiseerd in transport, bedrijven die kunnen inspelen op de uitdagingen van de stedelijke groei, vormen een opportuniteit voor beleggers die willen inzetten op het thema van de stad van morgen.

Dit thema heeft als voordeel dat het rendementsvooruitzichten biedt op lange termijn. De groei van de verstedelijking is immers een fenomeen dat niet gauw zal uitdoven, als we de voorspellingen van de experts van de VN mogen geloven. Die evolutie zal in het bijzonder merkbaar zijn in ontwikkelingslanden4. Er wordt immers verwacht dat 95% van de stedelijke groei zal plaatsvinden in landen met een sterkere economische groei dan in de ontwikkelde landen. 

Voor beleggers die zich aan deze toekomsttendens willen blootstellen, blijft het sleutelprincipe van diversificatie uiteraard aan de orde. Want zelfs als bedrijven goed geplaatst zijn om voordeel te halen uit deze onontkoombare ontwikkelingen, erin beleggen houdt uiteraard nog steeds een zeker risico in. 

Beleggen in de steden van morgen?

1Bron: https://www.un.org/development/desa/fr/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html en https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_11_French.pdf

 2 Bron: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities

 3 Bron: https://www.lecho.be/tech-media/dossiers/age-of-data/dans-le-cerveau-d-une-ville-intelligente/10164596.html

4 Bron: https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_11_French.pdf

×