Private Banking: als uw vermogen dat ietsje extra verdient

Estate Planning & Vermogen - 19 juni 2024

Private Banking: als uw vermogen dat ietsje extra verdient1. Waarom verlaagt Deutsche Bank de instapdrempel voor Private Banking?

“De laatste jaren merken we dat cliënten met een bepaald vermogen niet alleen behoefte hebben aan advies over hun beleggingen en praktische geldzaken. We krijgen ook vaker vragen over hoe ze hun vermogen kunnen beschermen als hun gezinssituatie wijzigt, of hoe ze de overdracht naar hun kinderen het best organiseren”, verklaart Tony Dejonghe (Co-Head Private Banking). “Dat we de instapdrempel verlagen van 1 miljoen euro naar 500.000 euro is niet alleen een weerspiegeling van deze veranderende behoeften, het houdt ook verband met de toenemende complexiteit van (middel)grote en jongere vermogens. We zien de voorbije jaren bijvoorbeeld heel wat nieuwe, succesvolle ondernemers die hun vermogen snel zien ontwikkelen. Ze zoeken professionele ondersteuning om dit kapitaal te beschermen en verder te laten aangroeien, en dat rekening houdend met hun unieke situatie – denk bijvoorbeeld aan een nieuw samengesteld gezin.”

2. Ik heb een groot vermogen. Waarom zou ik voor Private Banking kiezen en mijn vermogen niet zelf beheren?

Een Private Banker beschikt over de tijd en expertise om het volledige patrimonium van een cliënt te behartigen en in de diepte te werken. Grote vermogens zijn dikwijls veelzijdige en/of gecompliceerde vermogens. Het kapitaal zit vaak verspreid in diverse roerende en onroerende goederen, soms met diverse eigenaars. En er zijn meestal nog een of meerdere vennootschappen die gerund worden. Niet alleen het beheer van dat vermogen vraagt een gedegen opvolging, ook de lange termijn mag niet uit het oog verloren worden. Fiscaliteit, erfrecht, … zijn voortdurend in ontwikkeling en kunnen een grote impact hebben.

“De meeste cliënten kiezen voor Private Banking omdat ze op al die fronten ontzorgd willen worden”, sluit Vincent Verhulst (Co-Head Private Banking) aan. “Zoals elke cliënt een eigen verhaal heeft, heeft ook elk vermogen een eigen verhaal. Daarom is goed luisteren het eerste wat uw Private Banker doet. Hij of zij moet uw verhaal door en door kennen om u te ondersteunen bij het realiseren van uw doelen en het tackelen van uw bezorgdheden. Uw Private Banker brengt vervolgens samen met u de dynamiek van uw vermogen in kaart en verzamelt indien nodig de juiste experts rondom u.” 


3. Wat maakt Private Banking bij Deutsche Bank uniek?

Ten eerste onderscheiden we ons door onze sterke toewijding. Een Private Banker bij Deutsche Bank heeft slechts een beperkt aantal cliënten. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van de dienstverlening hoog blijft en dat elke cliënt de opvolging krijgt die hij of zij verdient. Deze persoonlijke benadering maakt een diepgaande relatie en maatwerk mogelijk. “Onze Private Bankers nemen de tijd om u echt te leren kennen, wat cruciaal is voor het aanbieden van advies dat niet alleen technisch accuraat is, maar ook naadloos aansluit bij uw persoonlijke situatie, wensen en doelen”, vervolgt Vincent Verhulst. “In de loop van uw leven zal uw persoonlijke situatie overigens geregeld veranderen. Ook tijdens die scharniermomenten is uw Private Banker uw bondgenoot: hij of zij schakelt mee met u, heeft een globale kijk op uw vermogen en uw familiale situatie, en beschikt over de ervaring om u bij te staan en te begeleiden in alle belangrijke fasen van uw leven.”

Een tweede verschil met wat de meeste andere spelers op de Belgische markt aanbieden, is onze internationale expertise. Sinds meer dan 150 jaar is Deutsche Bank actief op de internationale markt. Meer dan 900 analisten werken vanuit de belangrijkste financiële harten ter wereld en bieden een antwoord op de meest complexe behoeften van cliënten wereldwijd. “Ze volgen de geopolitieke trends en de laatste ontwikkelingen op de voet. Vanuit die positie zijn we in staat om enerzijds snel in te spelen op opportuniteiten en anderzijds bewuster om te gaan met risico’s”, vertelt Tony Dejonghe. “Deze inzichten vertalen we in ons aanbod, in de samenstelling van de portefeuilles van onze cliënten en in hoe we communiceren. Al onze Private Bankers genoten bovendien een opleiding Financial Planning aan de Antwerp Management School, die exclusief voor Deutsche Bank is ontwikkeld.”

Ten derde onderscheiden we ons door het aanbod. We hanteren al jaar en dag een open architectuur. Dat betekent dat u voor uw beleggingen niet gebonden bent aan onze eigen producten, maar toegang krijgt tot kwalitatieve producten van tientallen andere financiële instellingen.

Deze aanpak biedt de meeste garantie op transparantie en objectiviteit. Private Banking-cliënten kunnen onder andere kiezen om zelf te beleggen, te laten beleggen of samen te beleggen. Bij laten beleggen of discretionair beheer laat u (een deel van) uw portefeuille beleggen in lijn met uw voorkeuren en volgens de marktvisie van de Deutsche Bank groep. Voor beleggers die graag samen beleggen, bieden we begeleiding aan via hun Private Banker. Wie kiest voor adviesbeheer met een beleggingsexpert kan rekenen op een copiloot om de portefeuille samen te stellen en zowel proactief als reactief te beheren.

4. Hoe blijf ik zelf het overzicht bewaren over mijn vermogen?

Private Banking bij Deutsche Bank is geen zwarte doos. “Uw vermogen in kaart brengen, doen we niet op een vel papier dat in een schuif verdwijnt of in een spreadsheet”, benadrukt Vincent Verhulst. “We werken met een digitaal platform waar zowel u als uw Private Banker toegang tot hebben. Op dit platform is het mogelijk om belangrijke documenten te centraliseren in een digitale kluis en ze makkelijk van overal te raadplegen, om een gestructureerde inventaris van het vermogen op te maken (liquiditeiten, beleggingen, vastgoed, vennootschap(pen), private equity, kredieten, levensverzekeringen, kunstwerken, juwelen …), om een nauwkeurig familie-organigram op te stellen, om een inventaris te maken van schenkingen, enzovoort. Het platform laat eveneens toe om de evolutie van uw vermogen en de impact van belangrijke gebeurtenissen te simuleren (huwelijk, aankoop van vastgoed, schenking, erfenis, pensionering, uitbetaling van een groepsverzekering …).”

Kan u dit jaar nog een tweede verblijf in het buitenland kopen én tegelijk een paar jaar vroeger stoppen met werken? Hoeveel kan u vandaag al aan de kinderen schenken zodat u later zelf nog genoeg heeft om comfortabel te leven? Hoe ziet de successiefactuur er voor uw nabestaanden uit mocht er vandaag iets met u overkomen? Al deze vraagstukken maken we inzichtelijk voor u. En betere inzichten, betekent ook dat het advies dat u krijgt gerichter en efficiënter wordt.

5. Waarin verschilt het aanbod met Personal Banking en Wealth Management?

Of het nu om Personal Banking, Private Banking of Wealth Management gaat: we gaan steeds voluit voor een kwalitatieve dienstverlening, een ruim aanbod en hoogwaardig advies. Dat geldt zowel voor een startende belegger die een eerste kapitaal om te beleggen ter beschikking heeft, als voor wie over een belegbaar vermogen van 10 miljoen euro beschikt. Het verschil in het aanbod en de services zit voornamelijk in de complexiteit van het vermogen en de behoefte aan maatwerk. Omdat grotere vermogens in de regel ook complexere vermogens zijn, zijn de behoeften anders en vereisen ze nu eenmaal een meer gespecialiseerde aanpak.

Meer weten of een afspraak maken?

of bel 02 551 60 20

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Euromoney Private Banking Awards 2024: een memorabele editie voor de Deutsche Bank groep

25 maart 2024

Euromoney Private Banking Awards 2024: een memorabele editie voor de Deutsche Bank groep

Een unieke expertise ten dienste van uw vermogen

2 november 2022

Een unieke expertise ten dienste van uw vermogen

Deutsche Bank uitgeroepen tot ‘Best Private Banking Solutions 2023’ in België

11 oktober 2023

Deutsche Bank uitgeroepen tot ‘Best Private Banking Solutions 2023’ in België

×