Opnieuw een mooie prestatie van de portefeuille  Dynamic Equity

Beleggen

17,2%* - Opnieuw een mooie prestatie van de portefeuille Dynamic Equity

12 januari 2022 - Leestijd 3 min. 

Geschreven door

Kris Temmerman

Head of Discretionary Portfolio Management

Samengevat:
  • Ondanks een vrij volatiel jaar, zette de discretionair beheerde Dynamic Equity-portefeuille een mooi resultaat neer.
  • De aandelenallocatie was de belangrijkste motor voor dit resultaat, maar ook andere activaklassen droegen bij.
  • Voor 2022 wordt nog steeds een stevige economische groei verwacht, al moet rekening gehouden worden met onzekere factoren, zoals de inflatie.

Toen we begin vorig jaar onze vooruitzichten voor 2021 met u deelden, was de voornaamste boodschap dat we positief waren voor aandelen, maar dat de markten volatieler zouden worden. Dat is ook zo gebleken: de markten boekten het afgelopen jaar over het algemeen een mooi resultaat, maar de weg ernaartoe was hobbelig.

De beheerders van onze discretionaire portefeuilles bleven in deze soms woelige omstandigheden koelbloedig en maakten de juiste strategische keuzes. In de portefeuille Dynamic Equity, droegen alle activaklassen bij tot de 17,2%* nettoprestatie over 2021. Dus niet alle rendement kwam van aandelen, maar ook van alternatieve investeringen en zelfs obligaties.

Hoe dat precies in z’n werk ging? We vroegen het aan Kris Temmerman, Head of Discretionary Portfolios bij Deutsche Bank België.

Kris, vorig jaar was het bij momenten nervositeit troef op de financiële markten. Toch slaagden jullie erin om met de discretionair beheerde portefeuilles mooie resultaten neer te zetten, zoals een nettostijging van 17,2%* in de Dynamic Equity portefeuille. Hoe hebben jullie dit aangepakt?

Het gros van de prestatie werd geleverd door de aandelenallocatie, het belangrijkste onderdeel in deze portefeuille. Hierin speelden aandelen uit de technologie- en financiële sectoren en small & mid-caps de hoofdrol, bijgestaan door de internationale expertise van onze Chief Investment Officer (CIO), die de nadruk legt op thema’s zoals veiligheid en gezondheidszorg. Maar dus ook alternatieve beleggingen, via grondstoffen en obligaties uit de groeilanden, droegen hun steentje bij.
2021 was inderdaad geen jaar om rustig de Covid-crisis van 2020 te vergeten. Bij de vele wendingen van 2021, sommige al onverwachter dan andere, was het vooral belangrijk om te blijven focussen op de essentie: aandelen bleven interessant gewaardeerd tegenover veel andere activaklassen. Dit kwam dankzij de goede bedrijfsresultaten en de ultralage rentevoeten. We behielden dus een belangrijk gewicht in aandelen.
Binnen de aandelenallocatie herpositioneerden we de portefeuilles verder om beter in te spelen op het economisch herstel.
Daarnaast maakten we ook het obligatiegedeelte nog minder gevoelig voor renteschommelingen, met een grotere voorkeur voor bedrijfsobligaties, waaronder High Yield.

Al deze elementen samen zorgden er dus voor dat de Dynamic Equity portefeuille 2021 met een mooi nettoresultaat van 17,2%* kon afsluiten.

Wat waren het afgelopen jaar voor jou de meest markante momenten? En op welke manier hebben jullie daar op ingespeeld?

Eén specifiek moment kan men wel markant, zelfs historisch, noemen: het debacle bij Evergrande. De grootste Chinese vastgoedontwikkelaar implodeerde onder het gewicht van haar meer dan 300 miljard Amerikaanse dollar aan schulden en de strengere regelgeving op de Chinese vastgoedmarkt. De tijd dat faillissementen onmogelijk leken in China, is hierbij volledig voorbij. Omdat onze portefeuilles geen directe of indirecte blootstelling hadden aan obligaties van Evergrande, leden we hier geen schade.
Een andere markante evolutie is de verrassende gezondheid van de meeste beursgenoteerde bedrijven. Dankzij het beter dan verwacht economisch herstel en de flexibiliteit van de bedrijfswereld, verraste de bedrijfsrentabiliteit in aangename zin, ondanks de vele problemen op toeleveringsvlak en de sterk gestegen inflatiecijfers. We verschoven dan ook een deel van de portefeuille naar de meer cyclische thema’s van onze CIO, zoals financiële waarden en kleine en middelgrote bedrijven en namen hierbij gedeeltelijk winst op langetermijnthema’s zoals technologie.
Gezien de stijgende inflatiecijfers, vulden we de portefeuille aan met een tactische positie op niet-landbouwgrondstoffen.

Laten we even vooruitkijken. Wat zijn de verwachtingen van Deutsche Bank voor 2022? Krijgen we gelijkaardige omstandigheden als vorig jaar, of zijn er bepaalde, nieuwe elementen waar jullie specifieke aandacht aan zullen moeten besteden bij het beheer van de portefeuilles?

Na het sterke groeiherstel van 2021 verwachten we voor 2022 nog steeds een stevige economische groei, zij het iets lager dan vorig jaar.
We blijven positief gestemd over de aandelenmarkten: de Omikron-vrees en hogere inflatiecijfers in Q4 zorgden voor een voorzichtigere houding van de meeste beleggers en bedrijven. De aandelenmarkten weerspiegelen dus niet de meest optimistische scenario’s, wat me als beheerder iets meer geruststelt.
De grootste onbekende blijft evenwel de evolutie van de inflatiecijfers. Een groot deel van de hoge inflatiecijfers vindt zijn oorsprong in het sterke economisch herstel en diverse toeleveringsproblemen. Dit wordt in Europa versterkt door de impact van geopolitieke spanningen op de energieprijzen en is dus tijdelijk van aard. De visie van onze CIO is dat we dicht bij de inflatiepiek zitten en dat de inflatiecijfers in 2022 geleidelijk zullen afkoelen. Hoe langer dit echter duurt, hoe dichter we bij het punt komen waarop de hoge inflatiecijfers zich zullen vertalen naar hogere salariskosten. Dan zou de monetaire politiek pas écht remmend worden, met negatieve gevolgen voor de financiële markten.
Nogmaals, dit is niet ons centraal scenario, maar we zijn ons er wel van bewust dat we dit risico niet mogen minimaliseren.

Behalve de tactische ingrepen die jullie in de portefeuilles doen, heeft de Deutsche Bank groep een algemene beleggingsstrategie. Hoe wordt die weerspiegeld in de discretionaire portefeuilles die in België beheerd worden?

Onze strategie is het resultaat van de wereldwijde synergie en visie van de Deutsche Bank groep, want wereldwijde ontwikkelingen hebben onvermijdelijk hun impact hier. Onze meer dan 900 analisten zijn letterlijk en figuurlijk van alle markten thuis, in ruim 70 landen en op 5 continenten. We kunnen dus een globale visie hanteren voor al onze clienten, wereldwijd.

België beslist binnen het Europees investeringscomite mee over de vormgeving van de investeringsstrategie, waar ik samen met enkele Europese collega's deel van uitmaak. Vervolgens vertalen we de strategie hier op Belgisch niveau op de meest geschikte wijze - onder meer op vlak van fiscaliteit en type instrument - naar de portefeuilles van onze clienten. We noemen dat: think global, act local.

Jullie beheren portefeuilles voor duizenden cliënten. Waarom kiezen zij ervoor om hun geld door jullie laten beheren, in plaats van het zelf te doen?

Veel particuliere beleggers hebben geen tijd of zin om hun beleggingen van A tot Z op te volgen. En zeker in turbulente tijden willen mensen hun aandacht en tijd vooral kunnen toewijden aan hun gezondheid en welbevinden, gezin, familie en vrienden, werk ... zonder dat hun beleggingen een extra zorg of last voor hen vormen.
Bovendien wordt de financiële wereld steeds complexer. De hoeveelheid informatie die een particuliere belegger moet verwerken om bij te blijven, is enorm. Het is niet alleen moeilijk om te filteren wat economen en financiële experts vertellen, het is evenmin eenvoudig om die data te vertalen in beleggingsbeslissingen.
In dergelijke omstandigheden hebben beleggers meer vragen dan antwoorden en daarom zoeken ze houvast. En dan kan het gebeuren dat ze beslissingen nemen die eerder op emotie dan op ratio gestoeld zijn. De moeilijke beslissingen worden genomen door toegewijde professionals die elke dag met beide voeten in de financiële markt staan en het hoofd koel houden.

Zelfs als je ervoor kiest om het beheer van een (deel van je) vermogen aan specialisten over te laten, dan kan ik me toch inbeelden dat je wil weten wat er met je geld gebeurt. Hoe worden deze beleggers op de hoogte gehouden?

Vertrouwen is een sleutelwoord binnen discretionair beheer. Maar dat betekent inderdaad niet dat deze beleggingen in een ‘blackbox’ verdwijnen. Communicatie, transparantie en rapportering zijn cruciaal. We hechten heel veel belang aan gedetailleerde en uitgebreide rapportering. Bovendien worden onze DB Personal adviseurs en Private Bankers meteen op de hoogte gebracht over onze beleggingsbeslissingen. Wie een specifieke vraag heeft over het beheer of een bepaalde transactie kan ook steeds bij hen terecht.

Wil u meer weten over onze discretionaire beheeroplossingen of wenst u bij te storten in een bestaand contract?

Contacteer dan uw DB Personal adviseur of Private Banker of maak een afspraak op 078 156 160.

* Netto, referentieportefeuille, van 01/01/2021 tot 31/12/2021. Dit rendement refereert aan de referentieportefeuille Dynamic Equity, die representatief is voor de strategie ‘Dynamic’. De rendementen kunnen variëren van de ene portefeuille tot de andere. ‘Dynamic’ is één van de voorgestelde strategieën voor het discretionair beheer. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomstige prestaties. Nettoprestatie (na afhouding van eventuele taksen, rekening houdend met beheercommissie en transactiekosten) in EUR, berekend voor de referentieperiode van 01/01/2021 tot 31/12/2021, voor een cliënt – natuurlijke persoon – fiscale resident in België. De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke fiscale situatie van de belegger. De historische rendementen worden puur informatief hernomen en mogen geen enkele basis vormen voor een beleggingsbeslissing. Bron van de gegevens: Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Onderhevig aan voorwaarden en tarieven. Informatie beschikbaar op deutschebank.be. Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evoluereen en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. De voornaamste risico’s zijn het liquiditeitsrisico, het risico van de tegenpartij, het risico van blootstelling aan aandelen, het kredietrisico, het risico van afgeleide producten, het concentratierisico, het wisselrisico en het risico van de groeimarkten.
De inhoud van dit artikel is geen beleggingsadvies in de betekenis van de wet van 25 oktober 2016.

×