Fed: Klaar voor een zachte landing?

Markten & Beleggingen - 21 september 2023

Fed: Klaar voor een zachte landing?

Deepak Puri - CFA®Chief Investment Officer Americas, Sam Matthews - Head of Chief Investment Office Americas & hreenidhi Jayaram - Investment Strategist

Samengevat:
  • De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft voor de tweede keer dit jaar unaniem besloten om een rentepauze in te lassen. De beleidsrente blijft daarom op het huidige niveau van 5,25% - 5,50%.
  • Naast het besluit om de renteverhogingen op te schorten, heeft de Fed ook haar economische projecties geactualiseerd door de voorspelling voor de bbp-groei – die nu op 2,1% staat – in 2023 aanzienlijk te verhogen, wat een krachtig signaal afgeeft dat de centrale bank gelooft dat er een “zachte landing” zal plaatsvinden.
  • De markten leken de voorzichtige boodschap van voorzitter Powell op de daaropvolgende persconferentie te integreren, met lichtjes neerwaartse bewegingen in zowel aandelen als obligaties.

Wat is er gebeurd?

Gisteren kondigde de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) voor de tweede keer dit jaar aan om een rentepauze in te lassen en de beleidsrente te handhaven op het huidige niveau van 5,25% - 5,50%. Het besluit om deze maand te pauzeren werd ook versterkt door opmerkingen die erop wezen dat “de mate van verdere verstrakking van het monetaire beleid” zal afhangen van zowel de impact van eerdere renteverhogingen als van de economische activiteit in het algemeen.

Naast het besluit om de rente op hetzelfde niveau te handhaven, heeft de Fed ook haar meest recente Summary of Economic Projections (SEP) gepubliceerd. Uit deze projecties blijkt dat de eindrente in 2023 op 5,6% zal blijven, met een daling naar 5,1% in 2024. Dit impliceert dat de Federal Reserve nu minder renteverlagingen plant dan in juni werd overwogen, wat het veelbesproken "hoger voor langer"-argument versterkt.

Dit standpunt werd bevestigd door de jongste renteprognoses van de FOMC-leden. Van de 19 stemgerechtigde leden verwachten in totaal 12 dat de rente dit jaar weer zal stijgen, waarbij de projecties ook met 0,5% naar boven zijn bijgesteld, tot respectievelijk 5,1% en 3,9% voor 2024 en 2025. Een dergelijke aanpassing elimineert in feite de mogelijkheid van één renteverlaging van 0,5% of twee renteverlagingen van 0,25% op hun voorspellingen in 2024.

De groei- en werkloosheidsprognoses werden herzien. De groei is aanzienlijk opwaarts bijgesteld van 1,0% naar 2,1% voor 2023, wat de vooruitzichten op een “zachte landing”-scenario versterkt. Ook het groeicijfer voor 2024 werd naar boven bijgesteld en kwam uit op 1,5% in plaats van de eerder verwachte 1,1%. Wat de werkloosheid betreft, werd de prognose verlaagd naar 3,8% voor 2023 en werden ook de jaren 2024 en 2025 naar beneden bijgesteld naar 4,1%. Het FOMC verwacht niet dat de werkloosheid voor 2026 het langetermijnniveau van 4% zal bereiken, terwijl de inflatie naar verwachting pas in 2026 het streefniveau van 2% zal bereiken.

Tijdens de persconferentie herhaalde voorzitter Jerome Powell dat de Fed vertrouwt op macro-economische gegevens voor toekomstige rentebesluiten en dat het besluit om deze maand te pauzeren door de markten niet mag worden gezien als een signaal dat de Fed vindt dat het monetaire beleid voldoende restrictief is. Hij wees erop dat, zoals uit de laatste prognoses blijkt, een aantal stemgerechtigde leden gelooft dat verdere verstrakking mogelijk noodzakelijk is. Voorzitter Powell erkende dat de Fed, na zulke agressieve maatregelen om de rente te verhogen om de inflatie te beteugelen, nu in een positie verkeert om voorzichtiger te handelen om haar doelstelling van 2% te bereiken.

Hoe reageerden de markten?

De publicatie van de FOMC-verklaring en de updates van de renteprojecties werden door de markten met lichte ongerustheid onthaald. De Amerikaanse aandelenmarkten daalden tijdens de persconferentie van voorzitter Powell, maar zonder enige echte neerwaartse trend, omdat beleggers zich al hadden voorbereid op het besluit om een rentepauze te nemen.

Op de obligatiemarkten bereikte het 2-jarige schatkistpapier – dat rentegevoelig is – met 5,16% het hoogste niveau sinds 2006.

Wat betekent dat voor beleggers?

Net als in juni werd algemeen verwacht dat de bijeenkomst van de Federal Reserve zou resulteren tot een pauze in de renteverhogingscyclus.

Voor de markten gingen de belangrijkste vragen over de nieuwste inzichten van de centrale bank en haar verwachtingen voor de economie. Wat tegelijkertijd met deze rentepauze werd aangekondigd, is dat niet alleen de economie zich in een sterke positie bevindt, maar dat de Federal Reserve gelooft dat de rentetarieven “hoger voor langer” zullen blijven, voordat ze uiteindelijk de gewenste “zachte landing” zullen bereiken.

De positieve herzieningen van de groei en de werkloosheid gedurende de prognoseperiode geven aan dat de economie volgens de Fed robuust genoeg is om het restrictieve monetaire beleid te kunnen doorstaan zonder de groei ernstig te schaden. Als we naar de bbp- en werkloosheidsgegevens voor 2024 kijken, zien we dat deze dicht bij de langetermijntrend liggen, ook al is de beleidsrente tijdens deze cyclus met meer dan 500 basispunten verhoogd.

Gezien de aanhoudende onzekerheid die over de wereldeconomie heerst, blijft de nauwkeurigheid van deze voorspellingen twijfelachtig. Het is duidelijk dat de economie robuust blijft, waarbij krappe arbeidsmarkten en hoge consumentenbestedingen de groeivoorspellingen omhoog drijven. Maar zoals we tijdens deze verstrakkingscyclus tegen onze cliënten hebben herhaald, moet de Federal Reserve de geschiedenis en de mogelijke dubbele inflatiepieken in de jaren zeventig in gedachten houden. Voor de nabije toekomst, of in ieder geval tot de volgende update van de economische projecties, zal het FOMC een enigszins restrictief standpunt innemen, maar tegelijkertijd stilletjes erkennen dat er mogelijk een “zachte landing” in zicht is.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.
 

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

15 september 2023

Laatste renteverhoging van de ECB om inflatie te bestrijden?

4 september 2023

Zorgt hardnekkige inflatie in de eurozone voor druk op de dollar?

27 juli 2023

De Fed neemt de draad weer op

×