Fed legt de lat hoger

Markten & Beleggingen - 21 maart 2024

Fed legt de lat hoger

Geschreven door Deepak Puri - CFA®Chief Investment Officer Americas, Sam Matthews - Head of Chief Investment Office Americas & Shreenidhi Jayaram - Investment Strategist

Samengevat:
  • Zoals algemeen verwacht besliste de Fed in haar vergadering van maart om de beleidsrente op het huidige niveau van 5,25% - 5,50% te houden.
  • Daarnaast heeft de centrale bank ook haar ‘Samenvatting van Economische Vooruitzichten’ (SEV) bijgewerkt, die nog steeds impliceert dat de rente met drie keer 25 basispunten zal worden verlaagd in 2024.
  • Zowel de aandelen- als de obligatiemarkten gingen hoger na de aankondiging, aangezien voorzitter Powell de verwachting versterkte dat de rente dit jaar inderdaad zal worden verlaagd.

Wat is er gebeurd?

De Fed kondigde aan dat ze haar beleidsrente, de Fed Funds Rate, op het huidige niveau van 5,25% - 5,50% houdt. De beslissing om te pauzeren ging gepaard met een verklaring waarin nagenoeg geen wijzigingen werden opgenomen ten opzichte van de vorige maand. De centrale bank herhaalde dat ze zeer 'oplettend' blijft voor het inflatierisico en dat ze zich blijft inzetten om de inflatie terug te brengen tot de gewenste 2%.

Naast de rentebeslissing, publiceerde de Fed ook haar laatste ‘Samenvatting van Economische Vooruitzichten (SEV)’. De prognoses toonden aan dat de hoogste beleidsrente voor 2024 5,4% blijft, met een mediane verwachting van 4,6%. Dit impliceert dat centrale bank dit jaar nog steeds drie renteverlagingen van 25 basispunten verwacht, in lijn met de SEV van december.

De spreiding in de laatste 'dot plot'-renteprognoses van de respectieve Fed-leden is niet zo groot als in december, wat wijst op een betere consensus onder de leden. Bij de prognose van de renteverlagingen liggen de verwachtingen voor 2024 en 2025 tussen 4,6-5,1 en 3,4-4,1, wat hoger ligt dan de vorige verwachtingen van respectievelijk 4,4-4,9 en 3,1-3,9.

Ook de economische prognoses werden aangepast. Het bbp-groeipercentage voor 2024 steeg opmerkelijk tot 2,1% ten opzichte van de eerder verwachte 1,4%. Wat de inflatie betreft, bleef de PCE op 2,4%, terwijl de Core PCE werd herzien tot 2,6%. Dit wijst erop dat - zelfs al verwacht de Fed een zachte landing - de inflatie nog altijd hoog zal blijven en dat de centrale bank er niet voor terugschrikt om de rente uit voorzichtigheid een tijdje stabiel te houden.

Tijdens de persconferentie herhaalde voorzitter Jerome Powell het dubbele mandaat van de Fed om maximale werkgelegenheid te bereiken en tegelijkertijd prijsstabiliteit te handhaven. De CPI- en PCE-cijfers kwamen in januari en februari hoger uit dan verwacht en de arbeidsmarkt blijft veerkrachtig. Powell vermeldde in zijn opmerkingen dat de Fed de economische gegevens zal blijven opvolgen en letten op tekenen van een betekenisvolle vertraging voordat ze overgaat tot een renteknip.

Hoe reageerden de markten?

De markten reageerden positief op de rentebeslissing en de daaropvolgende 'dot-plot'-updates. Aandelen stegen en de S&P 500 bereikte een recordhoogte van 5.200 punten. Op de Amerikaanse obligatiemarkten daalden de rendementen zowel op 2-jarige als op 10-jarige staatsobligaties tot respectievelijk 4,61% en 4,27%.

Wat betekent dat voor beleggers?

De Fed verraste de beleggers enigszins - niet met haar rentebeslissing, maar met de meest recente samenvatting van de economische prognoses. Die hebben een sterk signaal gestuurd dat de economische groei aantrekt, de arbeidsmarkt robuust is en dat de inflatie, hoewel ze inderdaad is gedaald, hardnekkig is.

De verrassende twist was dat ze het aantal renteverlagingen voor dit jaar niet verlaagde naar twee, zoals hier en daar geopperd werd, maar drie renteverlagingen handhaafde voor 2024. De verwachte beleidsrente voor eind 2024 werd behouden op 4,6% en de mediaan voor 2025 werd opgetrokken van 3,6% tot 3,9%, waardoor een verwachte renteverlaging uit de prognoses werd verwijderd.

Een dergelijke stap lijkt een boodschap voor de markten dat, hoewel er opwaartse herzieningen waren van de economische groei en de PCE-inflatie, de Fed de rente gedurende 2024 en de daaropvolgende jaren langer hoger zou kunnen houden. Tijdens de persconferentie leek voorzitter Powell dit vooruitzicht te versterken door te stellen dat de hoger dan verwachte inflatiedruk in januari en februari wellicht seizoensgebonden was, in plaats van een ernstige omkering van de dalende inflatie.

De herziene prognoses en de ongewijzigde houding van de Fed bevestigen onze visie dat in juni de eerste renteknip zal doorgevoerd worden. Tegen het einde van het eerste kwartaal 2025 zou ze volgens ons de rente nog twee keer kunnen verlagen.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.
 

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

7 maart 2024

Kunnen de beurzen nog verder stijgen?

8 maart 2024

ECB zinspeelt op renteverlaging in juni

De Federal Reserve op zoek naar vertrouwen

1 februari 2024

De Federal Reserve op zoek naar vertrouwen

×