Kunnen de beurzen nog verder stijgen

Markten & beleggingen - 7 maart 2024

Kunnen de beurzen nog verder stijgen?

Geschreven door David Ghezal - Senior Investment Strategist


Samengevat

  • In tegenstelling tot sommige voorspellingen hebben de aandelenmarkten hun positieve momentum voortgezet en zijn ze voor de vierde maand op rij gestegen.
  • Wij bevestigen onze voorkeur voor ontwikkelde aandelenmarkten (VS & Europa) boven de opkomende markten.
  • Investment Grade-bedrijfsobligaties1 blijven een interessante mogelijkheid, omdat ze een combinatie van aantrekkelijke rendementen en een hoge kredietkwaliteit bieden.

Positief momentum voor de aandelenmarkten

In tegenstelling tot sommige voorspellingen hebben de aandelenmarkten hun positieve momentum voortgezet en zijn ze voor de vierde maand op rij gestegen. Ze werden voornamelijk gestimuleerd door robuuste economische cijfers, zoals de Amerikaanse arbeidsmarkt en de productiesector. Optimisme over de vooruitzichten voor artificiële intelligentie (AI) en overtuigende bedrijfsresultaten ondersteunden de opwaartse trend nog verder. In de Verenigde Staten draaide de technologiesector op volle toeren, gestimuleerd door de explosieve prestaties van de 'Magnificent Seven'2, terwijl Europa ook voor positieve verrassingen zorgde. Dankzij deze factoren konden de aandelenmarkten de hoger dan verwachte inflatie en de sterk naar beneden bijgestelde verwachtingen voor een verlaging van de belangrijkste rentevoeten in 2024 verwerken. Ook de aanhoudende onrust rond de regionale banken in de VS verdween naar de achtergrond.

Records voor aandelen, verlies voor obligaties

Veel financiële markten vestigden nieuwe records. In de Verenigde Staten brak de S&P 500 index (+5,2%) voor het eerst door de grens van 5.000 punten. In Europa bereikten de Euro Stoxx 50 (+4,9%) en de Stoxx Europe 600 (+1,8%) recordhoogtes, net als de CAC 40-index in Parijs en de DAX-index in Frankfurt. Ook Japan moest niet onderdoen met de Nikkei-index (+8%), die zijn vorige record van eind 1989 verbrak. Tot slot zagen we ook een positieve trend voor de opkomende markten (MSCI EM +4,6%), die profiteerden van de opleving van de Chinese aandelenmarkt om weer op het goede spoor te komen.

De obligatiemarkten verloren dan weer terrein doordat de verwachte renteverlagingen door de centrale banken uitgesteld werden. Bij staatsobligaties daalden US Treasuries en Duitse Bunds met respectievelijk 1,3% en 1,6%. Deze trend had ook gevolgen voor bedrijfsobligaties, hoewel High Yield-obligaties3 beter bestand waren tegen de stijging van de obligatierente dan Investment Grade-bedrijfsobligaties. Op de valutamarkten steeg de greenback in verschillende gradaties ten opzichte van de meeste valuta's van de G10.

Nog steeds een voorkeur voor ontwikkelde aandelenmarkten

De aandelenmarkten zouden moeten blijven profiteren van de veerkracht van de Amerikaanse economie en de verwachte terugkeer naar wereldwijde winstgroei. Nu de kwartaalresultaten achter de rug zijn, verdienen de macro-economische context en de komende aankondigingen van de centrale banken weer meer aandacht. In dit opzicht lijken de timing en de omvang van de renteverlagingen die de markten tussen nu en eind 2024 verwachten - bijvoorbeeld 3 renteverlagingen van 25 basispunten door de Fed vanaf juni - nu veel redelijker dan bij het begin van het jaar. Maar een scherpe inflatie en geopolitieke spanningen zouden wel voor volatiliteit4 kunnen zorgen. Een mogelijke consolidatie van de aandelenmarkten na de sterke stijging van de afgelopen maanden kan daarom niet worden uitgesloten en zou nieuwe koopkansen kunnen bieden.

Wij bevestigen onze voorkeur voor ontwikkelde aandelenmarkten (VS & Europa) boven de opkomende markten. We geven de voorkeur aan groeisectoren, d.w.z. sectoren die in staat zijn om een bovengemiddelde winstgroei te leveren. Deze sectoren zijn vooral te vinden in de VS en omvatten technologie, communicatiediensten en consumentengoederen. In Europa, waar de beurswaarderingen aantrekkelijk blijven, verdienen de industriële, financiële en consumentgerichte sectoren ook onze aandacht. In de opkomende markten blijft Azië onze voorkeur genieten. Een verandering in het beleggerssentiment, de terugkeer van aankoopstromen en een verbetering van de macro-economische omstandigheden in het kielzog van de steunmaatregelen van Peking zijn echter nodig om een duurzame opleving van de Chinese aandelenmarkt te kunnen bewerkstelligen. Die zou dan waarschijnlijk een impuls kunnen geven aan Azië als geheel.

Investment Grade-bedrijfsobligaties blijven ons favoriete segment

De gewijzigde marktverwachtingen over renteverlagingen door centrale banken hebben sinds het begin van het jaar gewogen op de obligatiemarkten. De daaruit voortvloeiende stijging van de obligatierente heeft echter geholpen om de relatieve aantrekkelijkheid van obligaties als beleggingscategorie te versterken. Deze situatie biedt een welkome verlenging van de mogelijkheid om te beleggen in vastrentende waarden (in de aanloop naar het waarschijnlijke begin van een cyclus van monetaire versoepeling midden 2024) en om aantrekkelijke rendementen op langere looptijden vast te zetten.

Naar onze mening blijven Investment Grade-bedrijfsobligaties een aantrekkelijke mogelijkheid binnen het obligatie-universum, omdat ze een combinatie van aantrekkelijke rendementen en een hoge kredietkwaliteit bieden. Ze zouden ondersteund moeten blijven door de goede fundamentals van de meeste bedrijven en de sterke belangstelling van beleggers. Wij zijn in het huidige klimaat ook relatief positief over High Yield-obligaties. De zoektocht naar rendement moet echter gedisciplineerd blijven en wij denken dat het de voorkeur verdient om de zwakste emittenten in dit segment (S&P-rating lager dan BB-) te mijden, gezien de potentiële schuldherfinancieringsproblemen waarmee ze te maken zouden kunnen krijgen.

Wilt u beleggen in het obligatiesegment?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Wereldeconomie in de remmen, niet uit de bocht

27 december 2023

Wereldeconomie in de remmen, niet uit de bocht

Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

24 oktober 2023

Een goed moment om hogere rendementen voor langere tijd vast te leggen?

1 'Investment Grade'-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).

2 ‘Magnificent 7’ is een term die wordt gebruikt om de meest dominante technologiebedrijven te beschrijven.

3 'Non-Investment Grade'-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan 'Investment Grade'-obligaties.

4 De volatiliteit van een actief is de standaardafwijking van zijn rendement. Als maat van de spreiding evalueert ze de onzekerheid van de prijzen van de activa, die vaak wordt gelijkgesteld met hun risico. De volatiliteit kan achteraf (ex post) worden berekend (retrospectief) of ex ante worden geraamd (anticiperend). Het concept volatiliteit wijst op de instabiliteit van de koers van een effect. Een hoge volatiliteit betekent dat de koers van een fonds sterk stijgt en daalt tijdens een vrij korte periode. De volatiliteit is ook een indicator van het risico dat een belegger loopt wanneer hij inschrijft op een bepaald fonds.

5 De term "fonds" is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×