ECB zinspeelt op renteverlaging in juni

Markten & Beleggingen - 8 maart 2024

ECB zinspeelt op renteverlaging in juni

Geschreven door Dr. Ulrich Stephan - Chief Investment Officer Germany, Dr. Dirk Steffen - Chief Investment Officer EMEA & Michael Blumenroth - Senior Investment Strategist

Samengevat:
  • Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente ongewijzigd tijdens haar vergadering van donderdag 7 maart.
  • De ECB verwacht dat de inflatie volgend jaar terugkeert naar de doelstelling van 2%.
  • De president van de ECB benadrukte nogmaals dat het monetaire beleid afhankelijk is van data, met name van de loonontwikkelingen in het eerste kwartaal. Het feit dat hierover tijdens de vergadering in juni "veel meer" bekend zal zijn, zet de deur open voor een waarschijnlijke renteverlaging aan het begin van de zomer.

Wat is er gebeurd?

Zoals unaniem verwacht, liet de ECB haar belangrijkste rentetarieven ongewijzigd tijdens haar vergadering van donderdag 7 maart. De meest interessante vraag was daarom in hoeverre de inflatieverwachtingen van de ECB waren veranderd en of ECB-president Christine Lagarde tijdens de persconferentie een indicatie zou geven wanneer een eerste renteverlaging te verwachten is.

De ECB heeft haar prognoses voor de inflatie en economische groei voor het huidige jaar naar beneden bijgesteld, maar heeft deze voor de volgende jaren vrijwel ongewijzigd gelaten ten opzichte van haar prognoses van december. De voorspellingen zijn nu 2,3% inflatie in 2024 (vergeleken met 2,7% in december), 2,0% in 2025 (2,1%) en 1,9% in 2026 (1,9%). De prognoses voor de kerninflatie, d.w.z. exclusief energie- en voedselprijzen, zijn ook naar beneden bijgesteld: 2,6% in 2024 (tegen 2,7% in december), 2,1% in 2025 (2,3%) en 2,0% in 2026 (2,1%). Op basis hiervan zou de ECB haar inflatiedoelstelling van 2% in 2025 kunnen halen.

Tijdens haar persconferentie ging mevrouw Lagarde niet expliciet in op het feit dat de inflatie in februari weliswaar was gedaald tot 2,9% en de kerninflatie tot 3,1%, maar hoger was dan de voorspellingen van analisten. In plaats daarvan benadrukte ze haar tevredenheid over het desinflatieproces en sprak ze het vertrouwen uit dat dit zou doorgaan.

Volgens mevrouw Lagarde heeft de ECB nog niet specifiek gesproken over de mogelijkheid om de rente in de eurozone te verlagen. In feite zijn ze nog maar net begonnen met het bespreken van het terugschroeven van haar restrictieve monetaire beleid.

Ze was vervolgens echter vrij specifiek: "We hebben de komende maanden veel meer informatie nodig om voldoende vertrouwen te hebben". Mevrouw Lagarde zei dat de ECB tijdens de volgende vergadering in april "iets meer" zou weten. Tijdens de daaropvolgende vergadering in juni zal er echter "veel meer informatie" beschikbaar zijn.

Hoe reageerden de markten?

Onmiddellijk na de publicatie van de monetaire beleidsverklaring hebben de markten de mogelijke omvang van de renteverlagingen door de ECB in 2024 licht naar boven bijgesteld. Overnight index swaps gingen uit van een cumulatieve renteverlaging van meer dan 100 basispunten tegen het einde van het jaar, vergeleken met 84 basispunten in de ochtend. De rente op 2-jaars en 10-jaars staatsobligaties in de eurozone daalde met een paar basispunten, terwijl de euro licht deprecieerde ten opzichte van de dollar. Na de persconferentie van mevrouw Lagarde werden deze bewegingen echter omgekeerd en bereikte de euro zelfs een intraday-hoogtepunt. Op de Europese aandelenmarkten bleef de trend positief, met een stijging van meer dan 1% voor de Euro Stoxx 50 index.

Wat betekent dat voor beleggers?

De ECB gaf precies de boodschap die de financiële markten van tevoren hadden verwacht, wat verklaart waarom er geen grote bewegingen op de markten waren. Volgens Christine Lagarde was er tijdens de laatste vergadering geen sprake van een renteverlaging. Er kwam echter wel een nieuwe boodschap: de ECB is begonnen met praten over het matigen van haar restrictieve monetaire beleid.

Mevrouw Lagarde benadrukte ook de neerwaartse risico's voor de economie van de eurozone, die ook tot uiting komen in het feit dat de ECB haar groeiprognose voor het BBP heeft verlaagd van 0,8% naar 0,6% voor 2024. Ze sprak het vertrouwen uit dat het desinflatieproces zal doorgaan, wat zou moeten leiden tot een versoepeling van het monetaire beleid in de nabije toekomst. Op basis van de opmerkingen van mevrouw Lagarde tijdens de persconferentie blijft het scenario van een renteverlaging door de ECB in juni de voorkeur houden.

Conclusie

De economische data van de komende maanden kunnen het verwachte renteverloop nog wijzigen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat het monetaire beleid van de ECB tot juni restrictief zal blijven, op voorwaarde dat de economie niet onverwacht verslechtert of dat de geopolitieke conflicten niet verergeren. De futuresmarkten hielden rekening met deze factoren, wat verklaart waarom de marktbewegingen niet al te uitgesproken waren na de ECB-vergadering. Het feit dat de ECB een renteverlagingscyclus iets voor of iets na de Federal Reserve (Fed) begint, zou geen grote impact mogen hebben. Alleen een aanzienlijk tijdsverschil tussen hun respectieve renteverlagingscycli zou een significant effect hebben op de rentespreads en de wisselkoers EUR/USD. Het vooruitzicht van een aanstaande renteverlaging zou een licht gunstige impuls moeten blijven geven aande aandelenmarkten.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.
 

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

7 maart 2024

Kunnen de beurzen nog verder stijgen?

De Federal Reserve op zoek naar vertrouwen

1 februari 2024

De Federal Reserve op zoek naar vertrouwen

26 januari 2024

ECB wacht op aanvullende data

×