Fed: renteknip uitgesteld tot september?

Markten & Beleggingen - 13 juni 2024

Fed: renteknip uitgesteld tot september?

Geschreven door Deepak Puri - CFA®Chief Investment Officer Americas, Sam Matthews & Shreenidhi Jayaram - Investment Strategist

Samengevat:
  • De Fed hield zoals verwacht haar beleidsrente (=Fed Funds Rate) op het huidige niveau van 5,25% - 5,50%.
  • Ze publiceerde tevens een update van haar Samenvatting van Economische Prognoses (SEP). Deze wijst op één renteverlaging van 25 basispunten in 2024.
  • Zowel de aandelen- als de vastrentende markten bleven op positief terrein na de aankondiging, waarin Powell bevestigde dat de economie robuust blijft. Hij wou echter niet aangeven in welke maand de eerste renteknip zal volgen.

Wat is er gebeurd?

De Fed kondigde een status quo van de beleidsrente aan op een niveau van 5,25% - 5,50%. Ze publiceerde daarnaast een verklaring waarin geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige vergadering werden opgenomen. De centrale bank erkende dat, hoewel er 'bescheiden' vooruitgang is geboekt om de inflatie terug te brengen tot de ideale 2%, deze nog steeds hoog is en de economische vooruitzichten onzeker blijven.

Ze maakte ook een update van haar Samenvatting van Economische Prognoses (SEP) bekend. De prognoses toonden aan dat de piekbeleidsrente voor 2024 5,4% blijft, met een mediane verwachting van 5,1%, wat impliceert dat de Fed nu uitgaat van één renteverlaging van 25 basispunten dit jaar, herzien ten opzichte van drie renteverlagingen in de SEP van maart.

De spreiding in de laatste 'dot plot'-renteprognoses van de respectieve Fed-leden is niet zo groot in vergelijking met de vorige SEP, wat wijst op een betere consensus onder de leden. Het gemiddelde van die prognoses ligt wel een stukje hoger dan bij de vorige vergadering, en dit zowel voor 2024 als 2025.

Ook de economische prognoses werden herbekeken. Het bbp-groeipercentage voor 2024 bleef ongewijzigd op 2,1% en de werkloosheidsgraad ongewijzigd op 4%. Wat de inflatie betreft, werden de PCE-verwachtingen (personal consumption expenditures) verhoogd tot 2,6% van 2,4% en de kern-PCE1 opgetrokken van 2,6% naar 2,8%. Dit wijst erop dat de Fed denkt dat de inflatie hoog zal blijven en ze geen haast heeft om meteen de rente te knippen.

Tijdens de persconferentie herhaalde voorzitter Powell het engagement van de centrale bank voor het dubbele mandaat om maximale werkgelegenheid te bereiken en tegelijkertijd de prijsstabiliteit te handhaven en dat de ze nog niet het nodige vertrouwen heeft om de rente te verlagen. Powell erkende in zijn opmerkingen dat de inflatie 'aanzienlijk is gedaald', maar het is misschien nog te vroeg om te concluderen of het monetaire beleid van de Fed 'voldoende restrictief' was. De Fed zal toekomstige economische data afwachten vooraleer tot actie (lees: een renteverlaging) over te gaan.

Hoe reageerden de markten?

De markten reageerden positief op de publicatie van de Fed-verklaring en de daaropvolgende 'dot-plot'-updates. Aandelen stegen en de S&P 500 bereikte een nieuwe piek op 5.433 punten. Op de vastrentende markten daalden zowel de rendementen op 2-jarige als op 10-jarige staatsobligaties tot respectievelijk 4,75% en 4,31%.

Wat betekent dat voor beleggers?

De rentebeslissing volgde de algemene voorspelling en dus focusten de markten op de economische prognoses van de Fed. De verwachting was dat de centrale bank niet meer zou spreken van 3 renteverlagingen dit jaar zoals tijdens de vorige update in maart. De cruciale vraag was of ze zou overschakelen naar 1 of 2 verlagingen.

Naast die ene renteknip dit jaar, werd de totale renteverlaging van volgend jaar opgetrokken van 75 naar 100 basispunten (in essentie één verlaging per kwartaal). Interessant om te zien is dat men nog steeds onzeker is over het toekomstige inflatiepad. Nu een structureel hogere inflatie concreter wordt besproken door verschillende Fed-leden, was het geen verrassing dat de langetermijnramingen voor de beleidsrente een stijging lieten zien van 2,6% naar 2,8%.

De recente verklaring van voorzitter Powell lijkt een poging te zijn om de marktverwachtingen te beheren in het licht van de recente gunstige inflatiecijfers. Als die trends zich voortzetten, zullen de markten meer vertrouwen krijgen in de eerste renteverlaging in september. Vanuit het perspectief van de Fed en haar houding ten aanzien van data-afhankelijkheid zal een knip in december in plaats van september ook op tafel blijven liggen.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.
 

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

ECB: daar is de eerste renteknip

7 juni 2024

ECB: daar is de eerste renteknip

23 mei 2024

Surfin’ USA: Zo profiteert u van potentiële rendementen overzee

Powell tempert de verwachtingen

2 mei 2024

Powell tempert de verwachtingen

1. Meet de schommelingen in de aankooptrends en de inflatie.

×