ECB: daar is de eerste renteknip

Markten & Beleggingen - 7 juni 2024

ECB: daar is de eerste renteknip

Geschreven door Dr. Ulrich Stephan - Chief Investment Officer Germany, Dr. Dirk Steffen - Chief Investment Officer EMEA & Michael Blumenroth - Senior Investment Strategist

Samengevat:
  • Zoals de financiële markten unaniem verwachtten, kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) haar eerste renteknip aan. De beleidsrente werd met 25 basispunten verlaagd (depositorente van 4% naar 3,75%).
  • De inflatieprognoses van de centrale bank werden voor 2024 en 2025 licht verhoogd.
  • ECB-voorzitter Lagarde benadrukte nogmaals dat het monetaire beleid sterk afhankelijk is van de economische data, maar meent goed op weg te zijn om de inflatiedoelstelling eind 2025 duurzaam te halen. Verdere rentewijzigingen zullen waarschijnlijk doorgevoerd worden op momenten dat de centrale bank ook nieuwe inflatieprognoses heeft.

Wat is er gebeurd?

Zoals verwacht, verlaagde de ECB haar beleidsrente met 0,25 procentpunt, nadat ze ze negen maanden ongewijzigd had gelaten. Hierdoor is de rentevoet voor bankdeposito's bij de ECB gedaald van 4% naar 3,75%. De centrale bank hintte al een hele tijd op deze wijziging.

Hoewel de markt de renteverlaging unaniem verwachtte, zorgde de vraag in hoeverre de ECB haar prognose ten opzichte van de vergadering van maart zou wijzigen voor enige spanning.

De ECB verhoogde haar inflatieverwachtingen lichtjes en verwacht nu dat de consumptieprijzen in 2024 met 2,5% zullen stijgen (tegenover 2,3% in de maartverwachting). Voor 2025 en 2026 zijn de inflatieverwachtingen 2,2% (2% in maart) en 1,9% (1,9% in maart). De kerninflatie (inflatie gecorrigeerd voor energie- en voedselprijzen) wordt nu voorspeld op 2,8% in 2024 (2,6% in maart), 2,2% in 2025 (2,1% in maart) en 2% in 2026 (2% in maart).

Bovendien verwacht de ECB dat de economie van de eurozone dit jaar met 0,9% zal groeien, wat sterker is dan aanvankelijk verwacht. In maart verlaagde de ECB haar verwachtingen tot 0,6%. Voor 2025 verwacht de ECB een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) met 1,4% (tegenover 1,5% in de prognose in maart), terwijl haar groeiprognose voor 2026 ongewijzigd blijft op 1,6%.

Tijdens de persconferentie sloot ECB-voorzitter Lagarde een verdere renteverlaging in juli niet expliciet uit. Ze benadrukte echter dat de centrale bank uitsluitend op basis van nieuwe economische data zal blijven handelen. Tijdens de volgende vergaderingen op 12 september en 12 december zullen meer gegevens en bijgewerkte prognoses beschikbaar zijn.

Hoe reageerden de markten?

Aangezien de renteverlaging op voorhand als een absolute zekerheid werd beschouwd, waren de marktreacties vrij bescheiden. De markten houden tegen december 2024 rekening met een renteverlaging van ongeveer 44 basispunten, wat neerkomt op iets minder dan twee bijkomende renteverlagingen van elk 25 basispunten. De rendementen op twee- en tienjarige staatsobligaties uit de eurozone stegen gematigd, terwijl de EUR lichtjes verstevigde tegenover de USD. De Eurostoxx 50 ging bij de slotbel 0,66% hoger.

Wat betekent dat voor beleggers?

Voor het eerst in haar geschiedenis had de ECB op voorhand zo duidelijk gecommuniceerd dat ze de renteverlagingscyclus zou initiëren vóór de Amerikaanse Federal Reserve, dat de rente ongewijzigd laten geen optie meer was. De recent gepubliceerde gegevens over de consumptieprijzen, lonen en het bruto binnenlands product in de eurozone lagen echter wel boven de verwachtingen. Toch meent de ECB dat ze goed op weg is om de inflatie tegen eind volgend jaar terug te brengen tot de doelstelling van 2%.

Van groter belang was de vraag in hoeverre de centrale bank en president Lagarde tijdens hun persconferentie aanwijzingen zouden geven over het toekomstige rentepad. Ook hier was de marktconsensus echter dat de bank geen duidelijke vooruitzichten zou geven.

Voorzitter Lagarde benadrukte dat verdere renteverlagingen wellicht zullen volgen. Met haar verklaring over de prognoses die elke 3 maanden gepubliceerd worden, zouden renteverlagingen in september en december dus mogelijk kunnen zijn, iets wat de markten momenteel ook inprijzen

Conclusie

De renteknip had geen merkbare impact op de koersen. Meer relevant voor de markten kunnen de Amerikaanse arbeidsmarktgegevens zijn (vrijdag 7 juni), de Amerikaanse consumptieprijsinflatiegegevens (woensdag 12 juni) en de daaropvolgende vergadering van de Fed diezelfde dag. De ECB zal het aanhoudende, restrictieve monetaire beleid van de Fed niet negeren en zal haar eigen monetaire beleid daarom slechts voorzichtig versoepelen.

Verdere renteverlagingen in september en december blijven waarschijnlijk. In dat geval zouden de rendementen op staatsobligaties gematigd kunnen afkalven op korte termijn. Het vooruitzicht van verdere verlagingen kan de aandelenmarkten dan weer extra rugwind geven.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.
 

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

27 mei 2024

Optimisme voor Europese waarderingen

12 april 2024

ECB: renteknip staat voor de deur

ECB zinspeelt op renteverlaging in juni

8 mars 2024

ECB zinspeelt op renteverlaging in juni

×