Surfin’ USA: Zo profiteert u van potentiële rendementen overzee

Markten & beleggingen - 23 mei 2024

Surfin’ USA: Zo profiteert u van potentiële rendementen overzee

Geschreven door Knut Huys - Senior Fund of Funds Manager

Samengevat

  • Higher for longer is het mantra in de VS, wat momenteel kansen schept voor Europese beleggers.
  • Diversificatie vormt een basisingrediënt in elke beleggingsstrategie. Dat geldt evenzeer voor obligaties.
  • Een fonds1 zou daarom een oplossing kunnen bieden. Op die manier kan u in één beweging indirect in een breed scala van (Amerikaanse) obligaties beleggen.

Aan het begin van 2024 leek de Amerikaanse economie zo ongeveer alles te geven wat we maar konden wensen. Dalende inflatie. Robuuste groei. Een gezonde arbeidsmarkt. En het vooruitzicht op een reeks renteverlagingen die de economie weer zachtjes op haar vier poten zou helpen landen. In januari was het de algemene consensus dat de Federal Reserve (Fed) drie tot vier keer in de rente zou knippen in 2024. Op die manier zou de centrale bank de rente tegen het einde van het jaar terugbrengen tot ongeveer 4%. Alleen: die vooruitzichten bleken ‘iets’ te voorbarig. Halfweg 2024 is er van een renteverlaging nog niets in huis gekomen, en blijft de rente in de VS op zijn piek van 5,25-5,50%. Een niveau dat de Fed al sinds juli 2023 aanhoudt.

Het is niet de eerste keer dat renteverlagingen in de VS steeds verder in de toekomst geschoven worden. Al sinds 2021 waarschuwde de Fed dat de inflatie hardnekkig zou kunnen zijn. En dat de centrale bank de rente standvastig hoger zal houden als dat nodig is om de inflatie neer te hameren. Veel beleggers gaven geen gehoor aan deze boodschap en geloofden in plaats daarvan dat het monetaire beleid snel zou versoepelen. Vooralsnog draait de Amerikaanse economie echter nog steeds op een mooi toerental. Ook de arbeidsmarkt blijft in goede conditie en de inflatie is nog lang niet in de buurt van het gewenste niveau van 2%.

Amerikaanse opportuniteiten voor Europese beleggers

Dat de rente in de VS wellicht nog langere tijd hoger blijft, komt met opportuniteiten. Ook voor obligatiebeleggers bij ons, in Europa. Het economische plaatje in de eurozone ziet er immers anders uit, en de algemene verwachting is dat de Europese Centrale Bank de rente in juni een eerste keer zal verlagen. Net daarom kan het voor obligatiebeleggers een interessante gelegenheid zijn om over het muurtje te (beginnen) kijken, en hun portefeuille aan te vullen met Amerikaanse obligaties.

Hoewel u uiteraard rekening moet houden met het valutarisico, zijn de rendementen in de VS bijzonder aantrekkelijk. Zo bedraagt het rendement op Amerikaanse Investment Grade-obligaties2  momenteel 5,42%, tegenover 3,02% tien jaar geleden. Het rendement op High Yield-obligaties3  loopt op tot 8,01%, tegenover 6,05% tien jaar geleden. Door deze rendementen nu te verankeren, bouwt u voor de komende jaren een mogelijke buffer in tegen onzekerheden: wat de centrale bank in Washington DC de komende tijd ook in petto heeft, u blijft genieten van een potentieel hoger rendement voor de volgende jaren.

Brutorendementen van de belangrijkste obligatiesegmenten

Bron: Bloomberg Finance L.P. Gegevens per 29/02/2024

In de huidige omgeving zijn verdere rentestijgingen weinig waarschijnlijk. En eenmaal de Federal Reserve duidelijk zal signaleren de beleidsrente te verlagen, kunnen de prijzen van bestaande obligaties stijgen. Dat komt omdat hun relatief rendement aantrekkelijker wordt, vergeleken met nieuw uitgegeven obligaties met een lagere rente. Dit fenomeen zou dus kunnen resulteren in een kapitaalwinst bovenop de reguliere couponinkomsten uit de obligaties, wat een extra reden kan zijn om uw posities in obligaties te verhogen.

Hoe beleggen in Amerikaanse (bedrijfs)obligaties?

Diversificatie vormt een basisingrediënt in elke beleggingsstrategie. Dat geldt evenzeer voor obligaties. Hoewel ze over het algemeen als minder risicovol beschouwd worden dan aandelen, blijft het belangrijk om te spreiden over een breed spectrum van uitgevers, kredietbeoordelingen en looptijden. Zelf een portefeuille opbouwen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. De selectie van individuele obligaties vraagt een diepgaand onderzoek naar de financiële gezondheid van de uitgever, de looptijd en de coupon. U dient een gepaste balans te vinden tussen kwaliteit (met een lager rendement) of hogere inkomsten (voor een lagere kwaliteit).

Een fonds1 zou daarom een oplossing kunnen bieden. Op die manier kan u in één beweging indirect in een breed scala van (Amerikaanse) obligaties beleggen, als bijkomende belegging naast de kern (op basis van een strategische activa allocatie) van uw portefeuille.

Beleggen in bedrijfsobligaties via een fonds1?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Tijd om wat duratie toe te voegen

16 mei 2024

Tijd om wat duratie toe te voegen

Powell tempert de verwachtingen

2 mei 2024

Powell tempert de verwachtingen

Beleggen zonder grijze haren

29 april 2024

Beleggen zonder grijze haren

1 De term "fonds" is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 'Investment Grade'-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).

3 'Non-Investment Grade'-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan 'Investment Grade'-obligaties.

×