ECB sluit renteverhoging (dit jaar) niet langer uit

Markten

ECB sluit renteverhoging (dit jaar) niet langer uit

3 februari 2022 - Leestijd 3 min.

Geschreven door

Stefan Köhling, CFA®

Investment Strategist Europe

Samengevat:
  • De Europese Centrale Bank (ECB) heeft tijdens haar vergadering van februari geen wijzigingen in het monetaire beleid aangebracht. ECB-president Lagarde benadrukte echter herhaaldelijk de opwaartse inflatierisico's.
  • Beleggers reageerden gevoelig op de uitspraken over inflatie. De rendementen, vooral van obligaties uit de periferie van de eurozone, zijn sterk gestegen. Ook de euro klom hoger.
  • Beleggers moeten zich voorbereiden op een restrictiever monetair beleid in de eurozone.

Wat is er gebeurd?

In de aanloop naar de februari-vergadering, werd de druk op de Europese Centrale Bank verhoogd om haar monetaire beleid sneller te verkrappen dan eerder aangekondigd. De inflatiecijfers zijn nog steeds hoog en het gemiddelde werkloosheidspercentage in de eurozone is ondertussen gedaald tot onder het niveau van vóór corona. De consumentenprijzen zijn in januari tegen de verwachtingen in nog meer gestegen dan in december. Met 5,1% voor de algemene inflatie en 2,3% voor de kerninflatie, lagen de cijfers ruim boven de gemiddelde marktverwachting. Bovendien heeft ook de arbeidsmarkt zich in december robuust ontwikkeld. Het werkloosheidscijfer van 7% lag zelfs lager dan de maand ervoor. Deze lagere werkloosheidscijfers kunnen leiden tot een toename van de loondruk.

Ondanks de economische ontwikkeling werd het monetaire beleid, zoals verwacht, niet aangepast. De belangrijkste beleidsrentevoeten bleven ongewijzigd en zowel de exit uit het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) als de tijdelijke verhoging van de aankoopvolumes in het kader van het activa-aankoopprogramma (APP) werden bevestigd.

Geen beleidswijziging, wel zorgen over de inflatie

Hoewel de persverklaring vrijwel ongewijzigd bleef ten opzichte van die na de vorige bijeenkomst, gaf ECB-president Lagarde toch aan bezorgd te zijn over de stijgende inflatie. Deze zal nu namelijk langer dan verwacht op een hoger niveau blijven. Bovendien werd het risico van verdere stijgingen van de consumptieprijzen, die boven de inflatiepercentages van de laatste ECB-prognoses van december liggen, benadrukt. Daarom kondigde Christine Lagarde aan dat tijdens de volgende bijeenkomst in maart de inflatievooruitzichten op middellange termijn en de implicaties daarvan geanalyseerd zullen worden. De ECB zal dus nauwlettend toezien op de evolutie van de economische gegevens en dan beslissen of en wanneer de monetaire beleidsinstrumenten moeten worden aangepast. Na herhaaldelijke vragen sloot mevrouw Lagarde een verhoging van de beleidsrente dit jaar niet langer uit.

Hoe reageerden de markten?

De markten reageerden gevoelig op de opmerkingen van de ECB-president. De rente op overheidsobligaties in de eurozone steeg aanzienlijk over alle looptijden heen. 10-jarige Duitse Bunds veerden met ongeveer 10 basispunten op, 10-jaars Italiaanse staatsobligaties zelfs met 19 basispunten. De euro noteerde ongeveer 1% hoger ten opzichte van de Amerikaanse dollar op 1,14. De Euro Stoxx 50 dan weer, sloot de dag bijna 2% lager af.

Wat betekent dat voor beleggers?

Zoals verwacht bracht de Europese Centrale Bank geen veranderingen aan in haar monetaire beleid. Opmerkelijk waren wel de vele verwijzingen naar de verhoogde risico’s van de inflatiecijfers in de nabije toekomst, die hoger zijn dan de prognoses van december. De volgende vergadering in maart zal duidelijkheid brengen over de vraag of de ECB verwacht dat de inflatie in 2023 en 2024 meer dan 2% zal bedragen. Dit zou de weg vrijmaken voor de eerste belangrijke renteverhogingen in de loop van het jaar. Momenteel verwacht de ECB nog inflatiepercentages van 1,8% voor beide jaren.

De weg ligt open voor een rentestijging in 2022

Veel economen en ook de financiële markten verwachten nu dat de belangrijkste beleidsrentevoeten zullen worden opgetrokken in de loop van het jaar. Eens te meer na de recente persconferentie. Een scenario waarin de Europese Centrale Bank haar obligatieaankopen vroeger dan verwacht beëindigt en de rente vóór het einde van het jaar verhoogt, is waarschijnlijker geworden.

De Europese Centrale Bank heeft in deze februari-vergadering de weg vrijgemaakt voor een mogelijke omslag in het rentebeleid. Beleggers moeten zich ook in de eurozone dus voorbereiden op een afnemende monetaire steun en aantrekkende rentevoeten. Indien de ECB gewijzigde inflatievooruitzichten aankondigt, waardoor zowel de korte- als middellangetermijnverwachtingen boven de 2% uitstijgen, dan kan een renteverhoging niet langer uitgesloten worden. Vooral voor staatsobligaties van de eurozone, en de perifere landen in het bijzonder, zou de uitstap uit het lage-rentebeleid ongemakkelijk kunnen zijn.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Lees ook

Markten

Markten

Markten

ECB erkent hogere inflatie

ECB erkent hogere inflatie

ECB erkent hogere inflatie

29 oktober 2021

29 oktober 2021

29 oktober 2021

×