ECB erkent hogere inflatie

Markten

ECB erkent hogere inflatie

29 oktober 2021 - Leestijd  3 min.

Geschreven door

Gerit Heinz

Chief Strategist

Stefan Köhling, CFA®

Investment Strategist Europe

Samengevat:

  • De ECB heeft in haar recente vergadering besloten de belangrijkste rentevoeten niet te wijzigen. Ze handhaaft het huidige tempo van de activa-aankopen, maar erkende wel een hogere inflatie.
  • De obligatiemarkten reageerden volatiel op deze inflatie-erkenning.
  • De centrale bank verwacht echter nog steeds dat de inflatie voor het einde van haar prognoseperiode (2023) onder de doelstelling zal liggen, wat wijst op een aanhoudend soepel beleid.

Wat is er gebeurd?

Tijdens de recente oktobervergadering heeft de ECB haar beleidskoers niet gewijzigd, wat ook alom werd verwacht. Maar tegelijkertijd erkende ze dat zowel de reële CPI (consumer price index) als de marktinflatieverwachtingen zijn gestegen en erkende ze ook het zwakkere economische momentum. Desondanks verwacht de ECB dat de productie in de eurozone tegen het einde van het jaar boven het niveau van voor de pandemie zal uitkomen.

De uitdaging voor de centrale bank was het juiste evenwicht vinden tussen het aanpakken van zowel de toenemende bezorgdheid over de inflatie als de bezorgdheid over het matigende tempo van de economische groei.

Inflatiedruk zal langer aanhouden dan verwacht

Het inflatieargument speelde een centrale rol in de persconferentie na de vergadering. De ECB meent nu dat de inflatiedruk langer zal aanhouden dan eerder werd verwacht, maar verwacht nog steeds dat de inflatie op de middellange termijn onder het streefcijfer van 2% zal blijven. Ze ziet ook grotere opwaartse risico's voor haar inflatievooruitzichten dan tijdens de vorige vergadering, als de knelpunten aan de aanbodzijde langer aanhouden en doorwerken in hoger dan verwachte loonstijgingen. Voorlopig denkt zij dat de inflatie in de loop van volgend jaar zal vertragen. Zij steunt op het feit dat drie belangrijke factoren die bijdragen aan de hogere inflatie - de energieprijzen, de vraag die groter is dan het aanbod en de basiseffecten die verband houden met het einde van de btw-verlaging in Duitsland - in de loop van volgend jaar zullen afnemen.

Uitkijken naar december

Ondanks het feit dat de marktrente is gestegen, ziet de ECB de financieringsvoorwaarden nog steeds als gunstig en voelt zij zich comfortabel bij het huidige tempo van de activa-aankopen. Voorzitster Lagarde herhaalde dat de ECB tijdens haar vergadering in december de toekomstige nettoaankopen van activa en beide programma's voor de aankoop van activa, het APP en PEPP, zal bespreken.

Hoe reageerden de markten?

De gewijzigde inflatiebeoordeling heeft geleid tot volatiliteit op de obligatiemarkt. Vooral de rente op staatsobligaties in de periferie van de eurozone is tijdens de persconferentie fors gestegen. De rente op 10-jaars Italiaanse staatsobligaties steeg met 15 basispunten tot 1,09%, maar daalde daarna weer iets. De rente op 10-jaars Duitse staatsobligaties steeg eveneens, maar in mindere mate (+3 basispunten tot -0,15%). De EuroStoxx 50 bleef grosso modo onveranderd op +0,1%. De EUR/USD steeg tot 1,167 (+0,6%).

Wat betekent dat voor beleggers?

Inflatie was een belangrijk onderwerp in de discussies volgens ECB-voorzitster Lagarde, die tijdens de persconferentie zei dat zij "inflatie, inflatie en inflatie" bespraken. De inflatie van de consumentenprijzen in de eurozone als geheel is in september gestegen tot 3,4% ten opzichte van september 2020, maar cijfers per land, zoals het voorlopige cijfer voor oktober voor België (+4,16% ten opzichte van 12 maanden geleden) wijzen op nog hogere cijfers in het laatste kwartaal van het jaar. Dit wordt ook door de ECB erkend, maar zij verwacht wel dat de inflatie volgend jaar zal dalen. Belangrijker nog is dat inflatie aan het einde van haar prognoseperiode (2023) nog steeds onder de doelstelling zal liggen. In de macro-economische vooruitzichten die tijdens de vorige vergadering werden gepresenteerd, werd uitgegaan van een CPI van 1,7% in 2022 en 1,5% in 2023. 

Relatief soepel beleid

Deze inflatievisie en haar extreme terughoudendheid om commentaar te leveren op het anticiperen van renteverhogingen door de markten of het strakkere beleid van andere centrale banken (de Bank of Canada kondigde bijvoorbeeld deze week aan te zullen stoppen met de nettoaankopen van activa) wijzen erop dat de ECB een relatief soepel beleid blijft voeren. 

Doorslaggevende vergadering in december over het PEPP en APP

Voorzitster Lagarde heeft laten doorschemeren dat zij ervan uitgaat dat het PEPP in maart 2022 afloopt. Volgens ons zal dit echter waarschijnlijk worden gevolgd door een verhoging van het APP om een stimulans te geven voor het bereiken van de inflatiedoelstelling. De vergadering in december zal waarschijnlijk doorslaggevend zijn voor de toekomstige plannen voor zowel het PEPP als het APP. De erkenning van de inflatie en een duidelijkere verklaring tijdens een persconferentie over het PEPP (vergeleken met de officiële persverklaring na de vergadering) zijn redenen waarom de obligatierente hoger ging en gepaard met toenemende volatiliteit.

Hoewel de ECB achterloopt op andere centrale banken wat monetaire verkrapping betreft, zijn de Europese obligatierentes niet los te koppelen van de mondiale ontwikkelingen. "Inflatie, inflatie en inflatie" brengt de markten in verwarring en drijft de rendementen en de volatiliteit op. In vergelijking met andere centrale banken zal het ECB-beleid waarschijnlijk soepel blijven. Niettemin zouden een uiteindelijke vermindering van de obligatieaankopen door de ECB en een ruim obligatie-aanbod op middellange termijn hogere rentes in de hand moeten werken.

Is het tijd om uw beleggingen bij te sturen?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

×