Een andere versnelling: update economie & beleggingen

Beleggen

Een andere versnelling: update economie & beleggingen

7 oktober 2021 - leestijd 2 min.

Geschreven door

Wim D'Haese & David Ghezal
Head Investment Strategist - Investment Strategist

Samengevat:
  • De groei houdt aan, maar de economieën en de beleidsmakers moeten zich nog op verschillende manieren aanpassen aan de nieuwe realiteit.
  • Het beleggingsklimaat is gunstig, maar er zijn heel wat onopgeloste problemen, waardoor beleggers overdreven euforie of zelfgenoegzaamheid beter kunnen vermijden.
  • Beleggers moeten een onderscheid maken tussen tijdelijke en structurele veranderingen, nieuwe beleggingsbenaderingen evalueren en zich concentreren op risicobeheer.

In onze kwartaalpublicatie ‘CIO Insights’ hebben we onze economische en beleggingsvooruitzichten opnieuw onder de loep genomen en daarbij rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen op macro-economisch vlak en op de financiële markten.

De financiële repressie zal aanhouden zelfs in geval van tapering

Christian Nolting, Global Chief Investment Officer voor de Internationale Private Bank (IPB) schrijft: “Het monetaire beleid blijft één van de belangrijkste aandachtspunten, waarbij de centrale banken het steeds vaker hebben over het moment waarop zij de stimulans licht zouden kunnen terugschroeven als dat nodig zou blijken. Maar die verstrakking zal niet de spelbreker zijn die men zou denken. Zelfs na de beloofde tapering (en de daaropvolgende renteverhogingen) zal de financiële repressie voortduren, met aanhoudende negatieve reële rentevoeten".

Economische groei aan verschillende snelheden

Economieën zullen op verschillende manieren hun snelheid aanpassen naarmate regeringen, bedrijven en particulieren zich aan de nieuwe realiteit proberen aan te passen. Denk op korte termijn bijvoorbeeld aan de snel stijgende elektriciteits- en gasprijzen of de problemen in de wereldwijde toeleveringsketens die leiden tot stijgende scheepvaartkosten of tekorten aan halfgeleiders.

"Economieën zullen op verschillende manieren hun snelheid aanpassen en het proces is nog niet ten einde. Dit klimaat zal gunstig blijven voor risicovolle activa, maar we moeten oppassen dat we niet al te euforisch of zelfgenoegzaam worden."

Tektonische verschuivingen gelden nog steeds

Onze outlook voor 2021 had als titel ’Tektonische verschuivingen’ en belichtte de structurele spanningen in de wereldeconomie die eigenlijk al vóór de pandemie aanwezig waren. Deze spanningen zijn niet verdwenen, integendeel, sommige zijn zelfs nog toegenomen:

  • Onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt en stijgende overheidsschuld.
  • De implicaties van EU-stimuleringspakketten voor regionale integratie.
  • De nieuwe prioriteiten van China, dat de voorkeur geeft aan ’gemeenschappelijke welvaart’ boven zeer snelle groei en bepaalde sectoren (bijvoorbeeld technologie en vastgoed) heeft gereguleerd en in handen heeft genomen.
  • De noodzaak om wereldwijd krachtiger op te treden op milieugebied.

Wat betekent dat voor beleggers?

Hoewel veel van de pieken - bijvoorbeeld in de economische groei en de bedrijfswinsten - weldra achter ons zullen liggen, zou het klimaat gunstig moeten blijven voor risicovolle activa zoals aandelen, zij het met minder spectaculaire koerswinsten dan in de afgelopen maanden.

Rekening houdend met de vele sociale, economische en andere problemen die nog niet zijn opgelost, is er echter geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid of euforie. De maatregelen – zowel van de centrale banken als andere – zullen duidelijk van invloed zijn op de markten en de spanningen rond het monetaire beleid blijven bestaan. Ook verschillende geopolitieke risico's (in Azië of rond de Chinees-Amerikaanse betrekkingen bijvoorbeeld) zijn nog steeds duidelijk aanwezig.

We kunnen concluderen dat de dat de shift in het tempo van de wereldwijde economische groei weliswaar kansen zal creëren, maar dat onze vuistregels voor beleggen niet genegeerd mogen worden: innovatief zijn en openstaan voor nieuwe benaderingen, onderscheid maken tussen tijdelijke en structurele veranderingen, en de risico's in portefeuilles beheren.

Ontdek het volledige document 'Een andere versnelling: update economie & beleggingen' en de video 'DB Market Update'.

Meer dan ooit maakt de deskundigheid van onze adviseurs het verschil. Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.