Beleggen

Zo raakt u uit het labyrint van lage rente

15 februari 2021 - leestijd 5 min.

Samengevat

  • De rente is al jaren extreem laag en daar komt niet meteen verandering in.
  • Ook voor behoedzame beleggers bestaan er oplossingen om een potentieel rendement te behalen.
  • Dat kan met gestructureerde producten en/of beleggingsfondsen die ernaar streven een regelmatig inkomen te genereren.

Uw spaargeld in een staatsbon of kasbon steken om een aantrekkelijk rendement te oogsten. Dat was vroeger vaak dé manier waarop behoedzame Belgen belegden. De rentevoet was vast en attractief, de looptijd vooraf gekend en het geïnvesteerde bedrag kreeg u terug op de vervaldatum. Helaas is dat tijdperk voorbij.

De rentevoeten zijn vandaag extreem laag. Zo laag, dat ze zelfs negatief zijn. Op 11 december 2020 bereikte het rendement van de Belgische staatsobligatie op 10 jaar (OLO op 10 jaar) zelfs een historisch dieptepunt: -0,44%.

Deze omgeving van lage of zelfs negatieve rentevoeten is vandaag gemeengoed in de meeste ontwikkelde economieën. Aan dit scenario lijkt bovendien niet meteen een eind te komen, ook al veerde de 10 jarige Amerikaanse rente 50 basispunten op in februari. De Fed was niet onder de indruk en verklaarde recentelijk nog dat ze haar beleidsrente tot 2023 op nul houdt.

Oorzaken van de lage rente

Om de lage inflatie van de jongste jaren tegen te gaan, passen de centrale banken hun monetair beleid aan. Dat doen ze door hun beleidsrente te verlagen (zodat lenen goedkoper wordt) en geld te injecteren in de economie door massaal obligaties op te kopen. Hierdoor zijn ook de rendementen van obligaties alsmaar kleiner geworden.

Deze situatie zal waarschijnlijk nog erger worden: de huidige crisis doet de overheidsschuld opzwellen en dwingt de centrale banken om nog méér te kopen op de obligatiemarkten. De rentevoeten zullen dus nog heel lang laag blijven.

Als uw beleggersprofiel (Financial ID) en uw beleggingshorizon het toelaten, hebt u geen andere keuze dan uw geld te beleggen op langere termijn en iets meer risico te nemen.

Mogelijke oplossingen voor behoedzame beleggers die op zoek zijn naar rendement:

1. estructureerde producten1: bescherming gecombineerd met opwaarts potentieel

Het rendement van een spaarrekening is vandaag lager dan de inflatie. Dit betekent dat de waarde van uw spaargeld elke dag een beetje meer afneemt. U verliest dus koopkracht, en dat zal niet snel veranderen.

Als u een deel van uw spaargeld op langere termijn aan het werk wil zetten, kunnen gestructureerde producten met kapitaalbescherming een oplossing zijn. Dit zijn beleggingen waarvan het ingelegde kapitaal beschermd is, maar de opbrengst meestal niet vooraf bekend is. De eventuele coupon(s) of het rendement op de vervaldag van uw belegging zijn afhankelijk van het rendement van de onderliggende activa, zoals een beleggingsfonds2 of een beursindex.

Heeft u schrik dat een ‘vooraf onbekend rendement’ synoniem staat met ‘geen rendement’? Dat zou niet het geval hoeven te zijn. Uit een recente analyse³ blijkt dat deze strategie op de lange termijn z’n vruchten afwerpt:

  • 77% van de producten in ons onderzoek genereerde een gemiddelde jaarlijkse brutoprestatie die hoger was dan de Belgische consumentenprijsindex in dezelfde periode. De gemiddelde outperformance tegenover de inflatie kwam uit op 1,35%.
  • Deze gestructureerde producten stelden beleggers dus in meer dan 3 op 4 gevallen in staat om hun koopkracht te behouden zonder de veiligheid van hun beleggingen op te offeren, op voorwaarde dat ze de beleggingen tot de eindvervaldag in portefeuille hielden.

U kunt bij dit type belegging ook overwegen om iets meer risico te nemen om een hoger potentieel rendement na te streven. Sommige producten kunnen bijvoorbeeld een hoger potentieel rendement aanreiken in ruil voor een kapitaalbescherming door de uitgever van minder dan 100% (bv. 90%).

2. Beleggingsfondsen: beheer binnen ieders bereik

Obligatiefondsen

Terwijl heel wat staatsobligaties in ontwikkelde economieën vandaag een negatief rendement hebben, zijn andere types obligaties aantrekkelijker.

Zo genereren bepaalde segmenten zoals high yield bedrijfsobligaties (of speculative grade3) en obligaties van opkomende markten nog steeds aantrekkelijke rendementen. Als u daarin belegt, betekent dat ook dat u meer risico’s dient te nemen, hetzij wat betreft de kwaliteit van de uitgever hetzij wat betreft valutaschommelingen.

Gepaste uitgevers selecteren, de meest geschikte looptijden bepalen, waken over een goede diversificatie, de marktontwikkelingen opvolgen, het bijsturen van de portefeuille … : dat is een vak op zich, en is bijna een onmogelijke klus voor iemand die geen specialist is op dit gebied. Gelukkig is deze expertise beschikbaar via beleggingsfondsen. Door te kiezen voor een obligatiefonds doet een team van specialisten al het huiswerk voor u.

Aandelenfondsen die een dividend uitkeren

In het huidige economische klimaat kunnen aandelenfondsen die een dividend uitkeren een aantrekkelijk alternatief zijn. In het bijzonder voor beleggers met een voldoende lange beleggingshorizon, en die minder wakker liggen van de volatiliteit op korte termijn. Aandelenfondsen die mogelijks een dividend uitkeren, kunnen een extra bron van inkomsten genereren.

Dividenden vormen traditioneel een belangrijk onderdeel van het totale rendement van een aandelenbelegging; ze kunnen immers een bron van rendement zijn, bovenop een koersstijging. Vandaag komen bedrijven die aantrekkelijke dividenden distribueren uit erg uiteenlopende sectoren: van gezondheidszorg, tot telecommunicatie en zelfs de technologiesector. Dit betekent dat u vandaag ook beter kan diversifiëren over verschillende sectoren heen.

Bent u niet alleen op zoek naar regelmatige dividenden, maar wenst u ook dat uw belegging met duurzaamheidscriteria (ESG - Enviromental, Social en Governance) rekening houdt? Dit kan ook, door dit criterium toe te voegen aan uw fondsenzoekopdracht.

Flexibele gemengde fondsen gericht op het genereren van een regelmatig inkomen

Als u op zoek bent naar een potentieel regelmatig inkomen, hoeft u niet meer te kiezen tussen obligaties en dividendaandelen. Tal van grote vermogensbeheerders hebben een nieuwe categorie gemengde fondsen gelanceerd. Die hebben als doelstelling om potentiële regelmatige inkomsten te genereren en – indien mogelijk – uit te keren voor de distributievariant.

De selectie en toewijzing van de activa (aandelen en/of obligaties) in de portefeuille gebeurt door professionals. Aangezien elke fondsenbeheerder een andere expertise en aanpak heeft, biedt elk een specifieke en unieke beleggingsoplossing maar wel met een gemeenschappelijk doel: het creëren van een potentiële bron aan terugkerende inkomsten uit dividenden en coupons.

Door te kiezen voor de distributievariant van zulke fondsen kunt u elk jaar of zelfs elk kwartaal (afhankelijk van het uitkeringsbeleid van het fonds) potentiële inkomsten in de vorm van dividenden ontvangen. Deutsche Bank biedt een heel breed scala van fondsen aan en kan u een verscheidenheid aan oplossingen bieden die bij uw Financial ID passen.

Ruime keuze mét advies


Zoals u merkt, is er geen tekort aan mogelijkheden. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat één oplossing nooit de enige oplossing zal zijn, en dat u steeds uw portefeuille moet diversifiëren. Bovendien zijn niet alle oplossingen voor iedereen weggelegd. Hou er ook rekening mee dat de producten die u vandaag kiest, in de loop van de tijd opvolging nodig hebben omdat de economische context voortdurend evolueert en uw doelstellingen ook kunnen veranderen. Daarom raden wij u aan een beroep te doen op de expertise van onze adviseurs om u te begeleiden bij uw keuzes.

Deel dit artikel

Articles liés

Markten

Markten

Markten

Hoe vermijdt u in 2021 een lockdown voor uw rendement?

Hoe vermijdt u in 2021 een lockdown voor uw rendement?

Hoe vermijdt u in 2021 een lockdown voor uw rendement?

23 december 2020
leestijd 3 min. 30

23 december 2020
leestijd 3 min. 30

23 december 2020
leestijd 3 min. 30

Beleggen

Beleggen

Beleggen

4 manieren om het verschil te maken met uw beleggingen

4 manieren om het verschil te maken met uw beleggingen

4 manieren om het verschil te maken met uw beleggingen

14 december 2020
leestijd 3 min. 50

14 december 2020
leestijd 3 min. 50

14 december 2020
leestijd 3 min. 50

Sparen & pensioen

Sparen & pensioen

Sparen & pensioen

Trap niet meer in de val van de spaarrekening

Trap niet meer in de val van de spaarrekening

Trap niet meer in de val van de spaarrekening

11 juni 2020
leestijd 4 min. 30

11 juni 2020
leestijd 4 min. 30

11 juni 2020
leestijd 4 min. 30

Raadpleeg hier de volledige analyse en methodologie. De analyse heeft betrekking op alle gestructureerde producten die door Deutsche Bank (België) worden gedistribueerd en die aan volgende criteria voldoen: uitgegeven in EUR tussen mei 2003 en januari 2017; een minimale terugbetaling door de uitgever op de vervaldag van 100% van het belegde kapitaal; verdeeld aan particuliere cliënten in België; ten laatste vervallen op 31/08/2020 (inbegrepen). In totaal voldoen 203 gestructureerde producten aan deze criteria.

1 Gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldbewijzen met totale of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’.

2 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

3 Hoogrentende obligaties van bedrijven met een minder solide balans.

×