Samengevat

  • De berg spaargeld blijft maar groeien. Meer dan 285 miljard euro hebben de Belgen ondertussen op gereglementeerde spaarrekeningen geparkeerd.1 Deze evolutie wordt nog versterkt door de coronacrisis. In tijden van crisis gaan mensen meer sparen. Veiligheid, beschikbaarheid en fiscale vrijstelling lijken de voornaamste redenen van de blijvende populariteit van dit spaarproduct.
  • Maar let op: het appeltje voor de dorst dreigt opgepeuzeld te worden door de inflatie. Terwijl de meeste gereglementeerde spaarrekeningen zo'n 0,11% per jaar opbrengen (het wettelijke minimum), bedroeg de inflatie in 2019 maar liefst 1,5%2. Door de lockdown en economische krimp kan de inflatie op korte termijn wat dalen, maar de langere termijninflatieverwachtingen zijn nauwelijks aangepast. De laatste 10 jaar is tussen 35 en 40 miljard euro aan koopkracht op spaar- en zichtrekeningen in rook opgegaan3.
  • 'Zonder risico geen rendement'. Door zich goed te laten adviseren en zijn beleggingen te spreiden op basis van zijn beleggersprofiel (Financial ID), kan de belegger streven naar het behoud van zijn koopkracht en in het beste geval zelfs een hoger rendement te behalen. Ook doorheen de cycli van verhoogde volatiliteit op de financiële markten die we door de uitbraak van de pandemie gezien hebben, kan dat.

De situatie is voor de spaarder ronduit frustrerend: sinds de ECB in 2011 haar basisrente begon te verlagen in een poging om de economie in de eurozone nieuw leven in te blazen, verliest het spaargeld jaar na jaar aan reële waarde. Hetzelfde geldt voor de steeds grotere bedragen die Belgen op hun zichtrekeningen laten staan. En na de anti-crisismaatregelen van de ECB is het vooruitzicht van hogere rentes nog verder weg dan tevoren. De concrete gevolgen? Een vermindering van de reële waarde van hun vermogen en een daling van hun koopkracht. Concreet is op die manier de laatste 10 jaar tussen 35 en 40 miljard euro aan koopkracht op spaar- en zichtrekeningen in rook opgegaan.

Evolutie toename spaargeld en interest spaargeld

Een negatief reëel rendement voor uw spaargeld

De onderstaande grafiek is veelzeggend: over de voorbije 10 jaar was het reële rendement op een gereglementeerde spaarrekening in België na aftrek van de inflatie negatief. In de grafiek hebben we het voorbeeld genomen van een gereglementeerde spaarrekening van Deutsche Bank, maar de situatie is identiek voor de overgrote meerderheid van de Belgische spaarrekeningen. De vooruitzichten van onze experts voor de komende jaren laten zelfs een negatief reëel rendement op spaarrekeningen zien van -1,4% tot -1,8%. Kortom, als het lagerentebeleid aanhoudt, zullen spaarders hun koopkracht verder zien afnemen.

We zijn begonnen met een bedrag van 10.000 euro op de klassieke gereglementeerde spaarrekening van Deutsche Bank op 1 januari 2010. Daarop hebben we de gemiddelde jaarlijkse rentevoet toegepast, na aftrek van de gemiddelde jaarlijkse inflatie (geharmoniseerde consumptieprijsindex). In werkelijkheid was deze 10.000 euro 10 jaar later maar 9.000 euro meer in koopkracht waard. Dat geeft een idee van het reële (negatieve) rendement van de overgrote meerderheid van de spaarrekeningen over de afgelopen 10 jaar.

Bronnen: Deutsche Bank, Bloomberg.

Vermogen en koopkracht in stand houden

Wilt u niet langer genoegen nemen met deze bedroevend lage rente? Wilt u meer rendement op uw spaargeld door meer risico te nemen? Staan uw beleggersprofiel (Financial ID) en uw beleggingshorizon (meer dan 3 jaar) dat toe? Dan kunt u, nadat u een bedrag voor onverwachte uitgaven opzij hebt gezet (gelijk aan uw gezinsinkomen over een periode van 3 tot 6 maanden), een deel van uw geld op langere termijn beleggen. Gezien de huidige marktomstandigheden is er vandaag eenvoudigweg geen alternatief voor wie zijn koopkracht wil proberen te behouden. Uiteraard moet u er rekening mee houden dat een hoger potentieel rendement ook gepaard gaat met een hoger risico.

Deutsche Bank kan u hierbij ondersteunen met persoonlijk advies en via een brede waaier van oplossingen: niet alleen onze eigen producten, maar ook producten van een dertigtal andere financiële instellingen waarmee we samenwerken.

Deutsche Bank staat aan uw zijde, vandaag en morgen

Onze adviseurs zijn beleggingsspecialisten en kunnen een antwoord geven op al uw vragen. U kunt ze bereiken op het nummer 078 153 154 of een afspraak maken in een van onze kantoren. Ze leggen op een duidelijke, transparante en overzichtelijke manier de verschillende beleggingsopties uit om stap voor stap de portefeuille samen te stellen die het best bij uw persoonlijke situatie past.

Maar dat is niet alles: we hechten ook veel belang aan de proactieve opvolging van uw beleggingen via verschillende kanalen (kantoor, telefoon, internet, smartphone). Het kan daarbij gaan om aanbevelingen voor aan- of verkoop, meldingen, regelmatige rapporten, enz. Kortom, als u wilt (starten met) beleggen, bent u bij de juiste bank!

3 tips

1. Informeer u en stel de juiste vragen. Veel spaarders durven de stap naar beleggen niet te zetten omdat ze onvoldoende weten over beleggingsproducten. Informeer u op voorhand bij een van onze adviseurs. Aarzel niet om al uw vragen te stellen. Zorg ervoor dat u van alles op de hoogte bent voor u beslist.

2. Spreid uw beleggingen. Stel een goed gespreide portefeuille samen en laat u vooral adviseren, zelfs als u stapsgewijs maar kleine bedragen belegt. Onze specialisten helpen u om de keuze te maken die bij u past, ongeacht het bedrag dat u wilt beleggen.

3. Afstemming op uw profiel. Allereerst stellen we uw Financial ID op. Dat is uw uniek beleggersprofiel: uw kennis, ervaring, financiële situatie, beleggingshorizon, risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen.

Wilt u ook uw geld activeren?

Bel onze Talk & Invest adviseurs op 078 153 154

OF

bel naar 078 156 160 om een afspraak te maken met een adviseur in uw Financial Center.

Lees ook

1 Bron: Nationale Bank van België Online Statistieken, http://stat.nbb.be/

2 Bron: Federaal Planbureau, https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer+der+consumptieprijzen+inflatievooruitzichten

3 De bronnen van de berekeningen zijn Febelfin en de NBB voor het uitstaande bedrag aan spaar- en zichtrekeningen, Deutsche Bank België voor de rentevoet op de rekening DB Intensiv Plus en het Nationaal Instituut voor de Statistiek en Bloomberg voor de inflatiegegevens in België.