Beleggen

ESG

4 manieren om het verschil te maken met uw beleggingen

4 manieren om het verschil te maken met uw beleggingen

14 december 2020 - leestijd 3 min. 50

Geschreven door

Wim D'Haese & David Ghezal
Head Investment Strategist - Investment Strategist

Samengevat
  • Naast financiële criteria hechten beleggers steeds meer belang aan de impact van hun beleggingen op mens, milieu en maatschappij.
  • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunt u uw geld verantwoord beleggen én een potentieel aantrekkelijk rendement verwachten.
  • Ontdek 4 win-winoplossingen.

ESG-beleggen is vandaag (bijna) mainstream geworden. Wat in 2004 begon met Kofi Annan die een 50-tal ceo's van grote banken rond de tafel bracht bij de VN, is vandaag een markt van 40.000 miljard dollar1. Dat is al 36% van het wereldwijd vermogen onder beheer2.

ESG bevat een scala aan criteria die traditioneel geen deel uitmaakten van financiële analyses, maar die wel van financieel belang kunnen zijn. Voluit staat ESG voor Environmental, Social en Governance; zeg maar criteria op vlak van milieu, samenleving en deugdelijk bestuur. Dat komt hierop neer: bedrijven kunnen vandaag dan nog wel mooie winsten boeken, maar als ze afval in zee dumpen, hun medewerkers slecht behandelen of het niet nauw nemen met uw privacy dan keert die boemerang ooit terug in hun gezicht (en hun omzet).

Als belegger is het dus raadzaam om niet alleen rekening te houden met risico en rendement, maar ook met deze factoren. Bedrijven die hun best doen om energie te besparen, begaan zijn met de gezondheid van hun stakeholders en netjes belastingen betalen, lopen minder risico om in schandalen verwikkeld te raken. Bovendien kunnen ze door hun ‘goed gedrag’ ook een concurrentievoordeel uitbouwen, bijvoorbeeld door hun aantrekkingskracht bij consumenten te verhogen.

Wat met het rendement?

Aanvankelijk schoten beleggers traag in gang met het omarmen van ESG-criteria. De voornaamste reden: twijfel over het rendement van ESG-beleggingen in vergelijking met klassieke beleggingen. 2015 was op dat vlak een scharniermoment. In dat jaar verscheen het eerste grote overkoepelend onderzoek dat het verband tussen ESG en financiële prestaties bewees. De resultaten toonden aan dat bij 92% van de ruim 2.200 onderzochte studies ESG-beleggingen zeker niet hoeven onder te doen voor klassieke beleggingen3.

ESG-beleggen is geen modeverschijnsel, maar een kwestie van gedegen risicobeheer én zelfs van noodzaak. Door uw geld duurzaam te beleggen, draait u niet alleen mee de financieringskraan dicht van bedrijven die het niet zo nauw nemen met mens, maatschappij en/of milieu. Tegelijk geeft u de duurzame transitie van onze economie een duw. Zonder dat dit u rendement hoeft te kosten.

4 manieren om te beleggen in ESG-thema’s

1. Duurzame energie

Energieverbruik is vandaag verantwoordelijk voor 73,2% van de uitstoot van broeikasgassen4. Bovendien zijn er steeds meer mensen op de wereld en die verbruiken steeds meer energie: volgens het IEA (International Energy Agency) neemt de vraag naar energie jaarlijks met 1 tot 2% toe5. Tegelijk zijn aardgas, olie en steenkool vandaag nog steeds goed voor 81% van de globale energieproductie6.

De omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen is daarom geen keuze: het is een must. Om die transitie mogelijk te maken zijn gigantische investeringen nodig. Daar kunt u als belegger mee van profiteren.

2. Klimaat

De strijd tegen klimaatverandering is niet alleen ecologisch interessant, maar ook economisch. Minder grondstoffen verbruiken en meer efficiëntie creëren is niet enkel goed voor het milieu, maar bespaart ook geld. Bovendien dwingen consumenten bedrijven er steeds meer toe om milieuvriendelijke alternatieven te ontwikkelen. Om onze planeet klimaatneutraal te maken zijn volgens de VN ruim 60.000 miljard USD aan investeringen nodig7.

3. Duurzame landbouw

Landbouw en veehouderij zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de broeikasgassen. De hedendaagse landbouwtechnieken hebben een zware impact op onze planeet. De bodemkwaliteit vermindert en de biodiversiteit staat onder druk. Koudwatervrees, het gebrek aan kennis en goede voorbeelden, tekort aan kapitaal voor de broodnodige investeringen plus de angst voor verminderde volumes en dus inkomsten zijn redenen waarom landbouwers nog niet massaal overschakelen naar agro-ecologie, een benadering waarbij landbouw wordt ingebed in het plaatselijke ecosysteem en de natuur de kans krijgt om zich te herstellen. U kunt helpen om een initiatief te financieren dat hieraan iets wil doen.

4. Sociale impact

Met uw beleggingen kunt u ook een directe, positieve maatschappelijke impact creëren. Zo kunt u bijvoorbeeld door te beleggen ondernemende mensen opnieuw aansluiting doen krijgen met onze arbeidsmarkt en jobs creëren, hier in België.

Het ABC van ESG

Environmental

Een gezond milieu is letterlijk van levensbelang. Klimaatverandering leidt tot meer extreme weersomstandigheden en kosten die gepaard gaan met hogere temperaturen en zeespiegels. Stijgende temperaturen drukken de productiviteit. Klimaatverandering doet ook kapitaal wegstromen naar minder ‘productieve’ toepassingen, zoals de bouw van dijken. De kosten als gevolg van klimaatverandering belopen vandaag al 1% van het mondiale bbp8. Als er niets verandert zal dat tegen 2050 tot 2% belopen, en tegen 2100 zelfs 10%. Vandaag woont 10% van de wereldbevolking onder de zeespiegel. Indien niets ondernomen wordt dreigen tegen 2100 2 miljard mensen te moeten verhuizen9.

Social

Maatschappelijke factoren zijn van cruciaal belang voor de economie en het welzijn van de samenleving als geheel. Deze omvatten onder meer arbeidsomstandigheden, mensenrechten, kinderarbeid, onderwijs, consumentenbescherming en gegevensbeveiliging. Terwijl bedrijven steeds opener communiceren over hun ecologische voetafdruk, staat het rapporteren van de ‘sociale voetafdruk’ nog in de kinderschoenen. Ook beleggers zien de ‘E’ vaak als een opportuniteit en de ‘S’ en ‘G’ eerder als af te dekken risico’s. We zien nog niet altijd even duidelijk de samengestelde dynamiek en het potentieel rendement dat die krachten gezamenlijk kunnen opleveren.

Governance

Governance of deugdelijk bestuur heeft betrekking op het systeem van regels, beleid en processen waarmee een organisatie wordt aangestuurd en gecontroleerd. Een deugdelijk ondernemingsbestuur en risicobeheer zijn essentieel om ook mee de milieu- en sociale uitdagingen aan te pakken. Welk lobbybeleid wordt er gehanteerd? Hoe divers is het bestuur? Hoe transparant is de boekhouding? Welke maatregelen zijn er om corruptie tegen te gaan? Hoe groot is de loonkloof tussen management en medewerkers? Die vragen vormen de G in ESG.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center op 078 156 160.

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Belgische landbouwbedrijven duurzamer dankzij uw beleggingen

Belgische landbouwbedrijven duurzamer dankzij uw beleggingen

Belgische landbouwbedrijven duurzamer dankzij uw beleggingen

08 maart 2021

leestijd 4 min. 30

08 maart 2021

leestijd 4 min. 30

08 maart 2021

leestijd 4 min. 30

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Waarom beleggen in de gezondheidszorg?

Waarom beleggen in de gezondheidszorg?

Waarom beleggen in de gezondheidszorg?

03 december 2020

leestijd 4 min.

03 december 2020

leestijd 4 min.

03 december 2020

leestijd 4 min.

1 Bron : www.opimas.com/research/570/detail/

2 Bron : www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/publications/asset-wealth-management-revolution-2020.html

3 Bron : Friede G., Bush T. & Bassen A. – « ESG et performance financière : preuves agrégées de plus de 2.000 études empiriques » - 2015

4 Bron : www.ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector

5 Bron : www.gapminder.org/upgrader/q7/

6 Bron : www.iea.org/weo/

7 Bron : www.unepfi.org/climate-change/climate-change/

8 Bron : www.bloomberg.com/graphics/2020-global-economic-and-climate-change-forecast-2050/

9 Bron : www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170626105746.htm

×