Investissements

Beleggen

Pourquoi investir dans les soins de santé ?

Waarom beleggen in de gezondheidszorg?

03 december 2020 - leestijd 4 min.

Geschreven door

Knut Huys
Senior Fund of Funds Manager

Samengevat
 • Vergrijzing, stijgende bevolkingsgroei, meer focus op persoonlijk welbevinden, toenemende gezondheidsuitgaven ... verschillende trends maken van de gezondheidszorg een aantrekkelijk beleggingsdomein.
 • De gezondheidssector toont zich traditioneel veerkrachtig in volatiele tijden. En het is een sector die minder sterk meedeint met de conjunctuur.

Werd u in 1950 in België geboren? Dan bedroeg uw gemiddelde levensverwachting op dat moment net geen 66 jaar. Werd of wordt uw kleinkind in 2020 geboren? Dan is de gemiddelde levensverwachting momenteel uitgegroeid tot ruim 82 jaar. Straffe cijfers, en het gaat snel. Sneller dan u op het eerste gezicht zou vermoeden. Alleen al de voorbije 20 jaar nam de levensverwachting in België toe met 4,3 jaar. Wereldwijd was dat zelfs met 6 jaar. We zitten middenin een demografische kwantumsprong.

Op uw gezondheid

Langer leven staat of valt met verschillende factoren: voeding, stress, erfelijke eigenschappen, sociaal engagement, gemoedstoestand, beweging, slaap … Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid vormen daarbij het fundament. Zonder de enorme ontwikkelingen in de gezondheidszorg zou dat fundament er vandaag veel brozer uitzien. Zonder geneesmiddelen, zonder medische innovaties en zonder wetenschappelijk onderzoek … hadden we nooit de gezondheidswinst geboekt die we vandaag hebben.

Alleen: langer leven in goede gezondheid heeft ook een prijs. De knieoperatie in het ziekenhuis. De osteopaat die uw nek weer in balans brengt. De ontstekingsremmers die u bij de apotheek haalt … de factuur is groot. In Europa wordt gemiddeld 9,8% van het bruto binnenlands product gespendeerd aan gezondheid (10,3% in België). In de VS is dat volgens de Wereldbank zelfs ruim 17%.

Stijgende uitgaven

Al vóór de coronacrisis stegen de wereldwijde gezondheidsuitgaven sterker dan de globale economische groei. Die uitgaven zullen in de toekomst enkel maar toenemen. Alleen al voor de OESO-landen wordt een stijging verwacht van 8,8% van het bbp in 2015 naar 10,2% in 2030. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • De toenemende vergrijzing: er zijn steeds meer mensen die een hogere leeftijd bereiken. 65-plussers geven volgens schattingen van de VN bovendien 3 keer meer aan hun gezondheid uit.
 • De stijgende bevolkingsgroei: van 7,8 miljard in 2020 tot 9,7 miljard tegen 2050. Meer mensen betekent ook meer mensen die in goede gezondheid willen leven.
 • De toenemende focus op persoonlijk welbevinden en gezondheid. Denk daarbij aan trends zoals smartwatches, self testing, total body scans, gezondheidsdrankjes, enzovoort. Consumentenuitgaven voor gezondheid nemen – onafhankelijk van de leeftijd – toe.
 • De opkomst van een sterke middenklasse in de groeilanden. In China bedragen de gezondheidsuitgaven vandaag ‘nog maar’ 5% van het bruto binnenlands product en in India ‘amper’ 3,7%. Meer levenscomfort brengt ook stijgende gezondheidsuitgaven mee.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen en investeringen in de gezondheidszorg. Robotchirurgie, telegeneeskunde (zoals videobellen met de dokter), zelfanalyse (bijvoorbeeld bloedsuikerspiegel meten met een ‘scannertje’ in plaats van een vingerprik), enzovoort.

Hoe beleggen?

De stijgende aandacht voor gezondheid en de toenemende uitgaven bieden ook kansen voor beleggers die willen inhaken op deze robuuste langetermijntrend. De gezondheidssector toont zich traditioneel ook veerkrachtig in volatiele tijden. En het is een sector die minder sterk meedeint met de conjunctuur. Of de economie nu goed boert of slecht: mensen zullen gezondheidsuitgaven niet zozeer uitstellen. Beleggen in de gezondheidszorg kan op verschillende manieren:

 • Zorgverstrekkers en dienstverleners: zoals ziekenhuizen, laboratoria en gezondheidscentra. Maar ook leveranciers van IT-oplossingen en andere ondersteunende diensten voor gezondheidsinstellingen.
 • Farmaceutische bedrijven, actief in onderzoek, ontwikkeling en/of productie van geneesmiddelen.
 • Biotechnologie, waarbij technologie op biologie toegepast wordt voor de ontwikkeling van methodes of medicatie om aandoeningen te bestrijden. Dat gebeurt onder meer door rechtstreeks in te grijpen op het niveau van DNA.
 • Medische apparaten en toebehoren: producenten en distributeurs van medische apparaten, zoals apparatuur voor radiologie, urgentiegeneeskunde, chirurgie, enzovoort.

Indien het past in uw beleggersprofiel, kunt u kiezen voor een oplossing in de vorm van een actief beheerd aandelenfonds1 of een gestructureerd product2.

Een aandelenfonds is een mandje met aandelen dat samengesteld en beheerd wordt door een team van beleggingsexperts. Bij een aandelenfonds is het potentiële rendement hoger dan bij een gestructureerd product, maar is uw ingelegd kapitaal niet beschermd.

Een gestructureerd product is een belegging waarvan uw ingelegd kapitaal beschermd is, maar de opbrengst meestal niet vooraf gekend is. Op het einde van die vaste looptijd ontvangt u uw ingelegd kapitaal terug (minimum terugbetaling aan een vooraf vastgelegd percentage (90% of meer) behalve in geval van faillissement van de uitgever of garantiegever). Een eventuele regelmatige coupon en de potentiële meerwaarde op eindvervaldag zijn afhankelijk van de evolutie van een onderliggende waarde.

Tussen 2000 en 2017 stegen de globale gezondheidsuitgaven jaarlijks met 3,9% terwijl de globale economie jaarlijks met 3% groeide.

 • In landen met een hoog inkomen: +3,5% per jaar
 • In landen met een gemiddeld inkomen: +6,3% per jaar
 • In landen met een laag inkomen: +7,8% per jaar
 • 60% van de gezondheidszorg wordt bekostigd vanuit overheden, 40% komt uit de zak van de consumenten.
 • In landen met een laag inkomen wordt gemiddeld 41 USD aan gezondheidszorg gespendeerd per jaar en per inwoner, in landen met een hoog inkomen 2.937 USD

1 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 Gestructureerde financiële instrumenten, ook bekend onder de naam Structured Notes, bestaan in de vorm van “gestructureerde schuldeffecten” of “afgeleide instrumenten”. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan één of meer onderliggende activa (bijvoorbeeld een rentevoet of een beursindex) via vaste of variabele coupons betaald tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect. In geval van gestructureerde schuldeffecten verbindt de emittent zich ertoe aan de belegger 100% van het geplaatste kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de vervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent). In geval van een ‘afgeleid instrument’ verbindt de emittent van een Structured Note zich er echter niet toe op de vervaldag aan de belegger 100% van het geplaatst kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen.

×