Meer keuze om meer rendement na te streven

Beleggen

Meer keuze om meer rendement na te streven

24 februari 2022 - Leestijd 2 min. 

Geschreven door

Dieter Vandewiele

Fund Analyst

Als cliënt van Deutsche Bank hoort u vaak over open architectuur in beleggingsfondsen1. Maar wat betekent dit precies? Met een open architectuur kan een bank een breed scala aan fondsen van verschillende fondsbeheerders selecteren en vervolgens aan haar cliënten aanbieden. In het geval van een gesloten architectuur daarentegen, is de bank beperkt tot haar eigen gamma van interne producten, zowel wat het aantal als de kwaliteit ervan betreft.

Deutsche Bank heeft als een van de enige adviesbanken in België gekozen voor een open architectuur en biedt haar cliënten zo een ruim gamma van bijna 2.000 fondsen aan, geselecteerd uit een dertigtal van de meest gerenommeerde fondsenbeheerders ter wereld.

Wat verandert dit voor de fondsbelegger?

Wat de prestaties betreft, kan de toegang tot een kwalitatief beheer een groot verschil maken. Over het algemeen hebben de fondsenportefeuilles van beleggers de afgelopen vijf jaar relatief hoge positieve historische rendementen behaald. Toch zijn sommige fondsen erin geslaagd aanzienlijk beter te presteren dan alle andere. Alleen al op basis van de Morningstar-sterrenclassificatie zijn de verschillen al heel duidelijk. Een analyse van Deutsche Bank in België, uitgevoerd in januari 2022, toont effectief aan dat niet alle fondsen binnen dezelfde categorie, of het nu obligatiefondsen, gemengde fondsen of aandelenfondsen zijn, gelijk zijn en zelfs zeer verschillende rendementen bieden, afhankelijk van de kwaliteit van hun beheer.

Volgens deze analyse, die betrekking heeft op een periode van 01/01/2017 tot 31/12/2021, hebben fondsen met 3, 4 of 5 sterren van Morningstar het de afgelopen 5 jaar jaarlijks gemiddeld beter gedaan dan fondsen met 1 of 2 sterren in dezelfde categorie, en wel als volgt:

  • Obligatiefondsen: +1,57%
  • Gemengde fondsen: +3,15%
  • Aandelenfondsen: +4,56%
  • Gemiddelde van de 3 categorieën: +3,102%

Details van de berekening

Drie categorieën fondsen (obligaties, gemengde fondsen, aandelen) uit het Morningstar-universum, waarvoor wij over prestatiegegevens van ten minste 5 jaar beschikken, werden in aanmerking genomen. Deze producten zijn in België bij de FSMA geregistreerd als compartimenten van buitenlandse openbare instellingen voor collectieve beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en die in België aan retailbeleggers mogen worden verkocht. Voor obligatiefondsen richtte onze analyse zich op de vastrentende categorieën in EUR en USD, voor gemengde fondsen op defensieve, neutrale en flexibele fondsen in EUR, belegd in wereldwijde activa, en voor aandelenfondsen hielden wij vast aan de Europese, Amerikaanse en wereldwijde (large cap) categorieën.

Voor al deze fondscategorieën hebben wij het gemiddelde berekend van de historische bruto-prestaties (zoals verstrekt door Morningstar) in EUR van de fondsen met 3/4/5 sterren van Morningstar enerzijds, en die met slechts 1 of 2 sterren van Morningstar anderzijds. Dit deden we voor een periode van 5 jaar die eindigt op 31/12/2021. Zo konden wij de gemiddelde outperformance van 3/4/5-sterrenfondsen (in vergelijking met 1/2-sterrenfondsen) vaststellen voor de obligatiefondsen, aandelenfondsen en evenwichtige fondsen die hierboven werden gedefinieerd. Het extra rendement van 3,10% dat door 3/4/5-sterrenfondsen wordt gegenereerd, wordt verkregen door het gemiddelde van de 3 categorieën te berekenen:

  • Obligatiefondsen: +1,57%.
  • Gemengde fondsen: +3,15%
  • Aandelenfondsen: +4,56%.

Onze cliënten zijn klaar om hogere prestaties na te streven

Damien Le-Maire (Head of Funds Selection & Management): "Dit zeer hoge percentage van topsterfondsen in de portefeuilles van onze cliënten is te verklaren door de bijna unieke combinatie van 2 factoren in België. De eerste factor is een zeer brede waaier van oplossingen die mogelijk wordt gemaakt door de open architectuur. De tweede factor is het deskundige advies dat wij aan al onze cliënten geven bij de keuze van de fondsen waaruit hun portefeuille zal bestaan en bij de permanente opvolging van hun portefeuille.”

1 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.
2 Prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

×