Markten

Wat betekent Joe Biden voor uw beleggingsportefeuille?

20 januari 2021 - leestijd 4 min.

Geschreven door

Wim D'Haese

Head Investment Strategist

Samengevat

 • De ambitie van Joe Biden om de Amerikaanse economie te vergroenen, kan een vloedgolf aan investeringen in onder meer schone energie op gang brengen.
 • De nieuwe president wil daarnaast stevig inzetten op het verbeteren van de openbare infrastructuur.
 • Tot slot plant hij grote investeringen in de gezondheidszorg.

1. Schone energie en klimaatoplossingen

Joe Biden verklaarde om de VS zo snel mogelijk opnieuw toe te laten treden tot het Klimaatakkoord van Parijs. Dat de VS die stap zet, is cruciaal. 15% van alle broeikasgassen wordt uitgestoten in de VS1. Per inwoner is het land zelfs een van de grootste uitstoters ter wereld (ruim dubbel zoveel als China2). Daarnaast wil Joe Biden de VS klaarstomen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Geld, véél geld

De investeringen die hiervoor nodig zijn, zijn immens. Om de Amerikaanse industrie tegen 2050 ‘op te kuisen’ en te vergroenen is ruim 1.000 miljard dollar aan investeringen nodig. Per jáár. Dat blijkt uit berekeningen van het Deep Decarbonization Pathways Project3 (een wereldwijd onderzoeksteam geleid door het Institute for Sustainable Development en het door de VN gesteunde Sustainable Development Solutions Network).

Van grijs naar groen

Niet alleen vanuit het oogpunt van de VS biedt dit opportuniteiten voor beleggers die inzetten op de groene transitie, schone energie en klimaatoplossingen. Ook heel wat andere landen hebben gelijkaardige ambities. Zo kondigde bijvoorbeeld Japan – als land de vijfde grootste CO2-uitstoter ter wereld – aan om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Belangrijk is dat 87% van de energiebehoefte van Japan momenteel wordt gedekt door fossiele brandstoffen4. Dat voorbeeld illustreert de omvang van de taak die voor ons ligt. Behalve Japan, engageerden ook andere ‘grote uitstoters’ zich om klimaatneutraal te worden tegen 2050 (Canada, EU, Zuid-Korea, Australië) of 2060 (China).

Biden aan zet

Schone energie en klimaatoplossingen zijn beleggingsthema’s die Deutsche Bank al enkele jaren naar voren schuift. De verkiezing van Joe Biden – en de sterke invloedsfeer van de VS op het internationale toneel – kan een turbo zetten op investeringen in die sectoren. Een overzicht van de investeringen die Joe Biden voor ogen heeft:

 • Auto-industrie. Hij wil 1 miljoen nieuwe banen creëren in de Amerikaanse auto-industrie. Met focus op de transitie naar elektrische voertuigen en de bouw van 500.000 laadstations.
 • Mobiliteit. Hij wil steden met minstens 100.000 inwoners stimuleren om naar klimaatneutraal openbaar vervoer over te schakelen. Daarnaast wil hij voetgangers en fietsers meer ruimte geven in het verkeer.
 • Energie. Als het aan Joe Biden ligt, komt er 100% groene stroom uit het stopcontact in 2035.
 • Gebouwen. Hij wil maatregelen om renovaties aan te moedigen. De komende 4 jaar wil hij 4 miljoen gebouwen upgraden en 2 miljoen huizen beter beschermen tegen weersinvloeden. De focus ligt daarbij op meer energie-efficiëntie.
 • Huisvesting. Biden wil geld vrijmaken om de bouw van 1,5 miljoen duurzame woningen te ondersteunen.
  Innovatie bevorderen. Meer bepaald op vlak van schone energie (ook kernenergie), batterij-opslag, technologieën die broeikasgassen neutraliseren en duurzame bouwmaterialen.

Ontdek onze oplossingen om te beleggen in deze 2 thema's

2. Infrastructuur

Joe Biden wil terzelfder tijd fors inzetten op infrastructuur. Maar wel met een groene inslag. In totaal wil hij in 4 jaar 2.000 miljard USD vrijmaken voor investeringen in schone energie, transport en infrastructuur. Met infrastructuur doelt hij specifiek op de heropbouw, modernisering en uitbreiding van sporen, wegen, watervoorzieningen, scholen, stroomnetwerken, breedband (inclusief 5G), enzovoort.

Joe Biden

Gebuisd

Dat geld zal wellicht goed van pas komen. Om de vier jaar maakt de American Society of Civil Engineers – dat 150.000 ingenieurs vertegenwoordigt – een rapport op van de staat van de infrastructuur in de VS. De jongste doorlichting van 20175 schetst een niet zo fraai beeld, en toont dat investeringen in infrastructuur broodnodig zijn. Enkele voorbeelden uit het rapport:

 • Wegen. Amerikanen zitten met z’n allen jaarlijks 70 miljard uur (!) achter het stuur. Dat laat letterlijk zijn sporen na. Voor elke 4 kilometer aan wegen, dient er 1 kilometer gerepareerd te worden. Om alle wegen te herstellen en verbeteren is er 420 miljard USD nodig.
 • Watervoorziening. Met jaarlijks 240.000 breuken in openbare waterleidingen en 90% van de Amerikanen die afhankelijk zijn van publieke watervoorzieningen, heeft het netwerk een upgrade nodig. Om de voorzieningen te moderniseren is 1.000 miljard USD nodig.
 • Energienetwerk. Het merendeel van het distributienetwerk bestaat uit infrastructuur uit de jaren 1950 en 1960 met een voorziene levensduur van 50 jaar. In 48 staten draaien de netwerken op volle capaciteit. Om het volledige netwerk te vergroenen, uit te breiden en te moderniseren is 4.500 miljard USD nodig.

Ook buiten de VS zijn er grote uitdagingen (en beleggingskansen) op het vlak van infrastructuur. Volgens ramingen van de Verenigde Naties telt onze planeet tegen 2050 bijna tien miljard inwoners. Tegelijk zal het aantal megasteden fors toenemen. Infrastructuur is daarom niet alleen een ‘Amerikaanse’ beleggingsopportuniteit, maar een globale.

3. Gezondheidszorg

De coronacrisis heeft niet alleen het menselijke belang van een goed functionerende gezondheidszorg aangetoond, maar ook de hoge economische waarde. Zeker in de VS, waar de voorzieningen niet even toereikend bleken. De coronacrisis heeft in het land het debat over een gezonde gezondheidszorg opnieuw op het voorplan gezet.

Obamacare en Bidencare?

Gezondheidszorg is een onderwerp dat Joe Biden na aan het hart ligt. Hij verloor zijn eerste vrouw en dochter bij een auto-ongeluk en enkele jaren geleden overleed zijn zoon Beau aan kanker. Joe Biden wil de Affordable Care Act – beter bekend als Obamacare – versterken. Op dat programma wil hij nu verder bouwen om de toegang tot gezondheidszorg verder te democratiseren. Daarnaast kondigde hij ook voor 775 miljard dollar investeringen aan in kinderopvang en ouderen- en gehandicaptenzorg.

Hoe beleggen in deze thema's?

Hoewel deze thema's kansen bieden is selectiviteit en continue opvolging aangewezen. Indien uw Financial ID (beleggersprofiel) het toelaat, kunt u daarom overwegen om voor thematische fondsen te kiezen. Deze beleggingsfondsen worden actief beheerd, waardoor de samenstelling kan worden aangepast.

Hou er rekening mee dat elke beleggingsbeslissing gebaseerd moet zijn op de respectieve ‘Essentiële Beleggersinformatie’ en het prospectus en moet overeenstemmen met uw beleggersprofiel. Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

Beleggen in deze sectoren: iets voor mij?

In Online Banking in de rubriek Beleggingen > Aanbevelingen ontdekt u welke producten uit ons aanbod het best overeenstemmen met uw portefeuille op basis van uw Financial ID, de samenstelling van uw portefeuille en de huidige blootstelling aan een of meerdere sectoren.
Ontdek het in Online Banking

Neem contact op met een adviseur via 078 153 154.

Deel dit artikel

1 Bron: https://epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
2 Bron: https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita
3 Bron: https://bloomberg.com/news/articles/2019-05-13/makingamerica-carbon-neutral-could-cost-1-trillion-a-year
4 Bron: https://nippon.com/en/japan-data/h00482/japan-still-reliant-on-middle-eastern-oil.html
5 Bron: https://infrastructurereportcard.org.html

×