Funds For Good: uw beleggingen veranderden al het leven van ruim 200 ondernemers

ESG - 20 april 2023

Funds For Good: uw beleggingen veranderden al het leven van ruim 200 ondernemers

Een lokale en concrete impact realiseren via verantwoorde beleggingen: dat kan u al geruime tijd bij Deutsche Bank. Daarvoor gingen we in 2016 een partnerschap aan met Funds For Good, dat sinds haar lancering integraal de kaart trekt van impact investing. Tijd voor een goed gesprek met co-CEO Nicolas Crochet en Pierre-Olivier Beckers, ex-CEO van Delhaize en voorzitter van de raad van bestuur van Funds For Good S.A. (distributiecoördinator voor het fondsengamma1 van FFG).

Wat doet Funds For Good precies?

POB: “Funds For Good Impact vzw is een sociale onderneming die kwetsbare mensen met aspiraties om te ondernemen financiert en ondersteunt”, vertelt Pierre-Olivier Beckers. “In plaats van te putten uit subsidies om onze werking mogelijk te maken, hebben we een tweede structuur opgericht: Funds For Good Invest S.A. Deze commerciële onderneming creëert duurzame beleggingsfondsen1  en schenkt de helft van haar winst aan Funds For Good Impact vzw.”

Welke projecten steunt Funds For Good?

POB: “Funds For Good helpt werkzoekenden die in België willen ondernemen, maar niet de financiële middelen hebben om hun plannen uit te voeren”, legt Pierre-Olivier Beckers uit. “Wij bieden hen een lening op eer. Dat is een lening zonder onderpand, tegen 0% rente. Die lening moet volstaan om hen te lanceren en makkelijker elders extra financiering te krijgen. We zorgen niet alleen voor een financiële springplank, we verlenen ook gratis ondersteuning door coaches en deskundigen ter beschikking te stellen. We steunen daarnaast specifiek ondernemers die sociale of milieuproblemen willen aanpakken.”

Hoe werkt het partnerschap met Deutsche Bank?

NC: "De bijdrage van Deutsche Bank neemt verschillende vormen aan”, knoopt Nicolas Crochet aan. “Ten eerste helpt Deutsche Bank door de fondsen van Funds For Good Invest S.A. op de markt te brengen, om op die manier meer beleggers te bereiken en uiteindelijk de financiering van Funds For Good Impact te verhogen. Daarnaast doneert Deutsche Bank een deel van haar eigen distributiemarge op bepaalde beleggingsproducten aan Funds For Good Impact. Tot slot is Deutsche Bank een bekende speler in de financiële wereld, en dat helpt ook om onze zichtbaarheid en die van de ondernemers te vergroten.”

Wat is de concrete impact van de samenwerking?

NC: "Sinds 2016 hebben we met de steun van Deutsche Bank en haar cliënten 207 ondernemers in België gefinancierd en begeleid, wat goed is voor 242 nieuwe banen”, vertelt Nicolas Crochet. “Dankzij de samenwerking kon Funds For Good 580.000 euro aan leningen op eer toekennen en kregen de ondernemers toegang tot 1.740.000 euro aan financiering. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de cliënten van Deutsche Bank die in onze fondsen beleggen. Naast het potentiële financiële rendement dat zij behaalden, leverde hun belegging dus ook een sociaal rendement op.”

Wat bedoelt u met sociaal rendement? Is het mogelijk dat te becijferen?

NC: "Absoluut. We beschikken over een hele reeks tastbare gegevens om dat te berekenen”, vertelt Nicolas Crochet. “Wij kennen bijvoorbeeld het aantal ondernemers dat aan het werk is gezet, de bedragen die zijn belegd in Funds For Good Invest S.A. en de waarde die is gecreëerd voor Funds For Good Impact vzw. Verschillende studies wijzen uit dat een persoon die wordt gefinancierd en weer aan het werk wordt gezet een jaarlijkse besparing van zo’n 30.000 euro voor de overheid oplevert2. We houden ook rekening met de impact op langere termijn (80% van de begunstigden werkt na vijf jaar nog steeds) en het wanbetalingspercentage (7%). Op basis van die gegevens hebben we berekend dat een cliënt, naast zijn eigen potentieel financieel rendement (en zonder daarop een impact op te hebben), een sociaal rendement op zijn belegging heeft van 7% per jaar.3

Funds For Good - entrepreneur
Funds For Good - entrepreneur

De in dit artikel geuite meningen (tussen aanhalingstekens) zijn die van de geïnterviewden en niet van de Deutsche Bank Groep of Deutsche Bank AG bijkantoor Brussel. Hun verklaringen zijn gebaseerd op evaluaties, studies, subjectieve meningen, analyses en hypothetische modellen die fout kunnen blijken te zijn. Uitsluitend ter illustratie. Dit artikel en de informatie hierin vormen geen beleggingsadvies.

Wilt u ook dat uw beleggingen een concrete en positieve impact hebben?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center op 078 156 160 of online. Wij herinneren u eraan dat elke belegging moet overeenstemmen met uw Financial ID.

Deel dit artikel


15 maart 2023

River Cleanup: Deutsche Bank financiert nieuwe projecten in 2023

15 september 2022

Farming for Climate: hoe gaat het met de 5 landbouwbedrijven die Deutsche Bank steunt?

19 april 2022

Funds For Good Impact VZW: uw beleggingen hebben het leven van deze ondernemers veranderd

1. De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2. In het rapport 'Duurzame aanpak van Armoede' gepubliceerd in 2022 door prof. dr. Jean Hindriks (UCLouvain en Itinera) en prof. Dr. Joël Van Cauter (Itinera).

3. De berekeningsmethode is als volgt: het gemiddelde van een lening op eer bedroeg tijdens de periode 2.500 euro, 80% van de ondernemers is nog steeds aan het werk na 5 jaar, de wanbetalingsgraad bedraagt 7% en een gefinancierd persoon komt ongeveer overeen met een jaarlijkse besparing voor de overheid van 30.000 euro.

×