Farming for Climate: hoe gaat het met de 5 landbouwbedrijven die Deutsche Bank steunt?

ESG - 15 september 2022

Farming for Climate: hoe gaat het met de 5 landbouwbedrijven die Deutsche Bank steunt?

Samengevat:
  • De huidige landbouwtechnieken hebben een aanzienlijke impact op onze planeet.
  • Agro-ecologie kan onze landbouw duurzamer maken.
  • Deutsche Bank steunt deze overgang financieel door het initiatief Farming for Climate te steunen, dat tot doel heeft Belgische boeren te helpen bij een succesvolle overgang naar duurzame landbouw.

In 2021 kregen vijf Belgische landbouwbedrijven financiële steun van Deutsche Bank België om hun productie duurzamer te maken. Deze steun maakt deel uit van het partnerschap met de non-profitorganisatie Farming for Climate, die landbouwers helpt bij hun overgang naar agro-ecologie en de toepassing van een reeks landbouwpraktijken die bijdragen tot het vinden van oplossingen voor milieuproblemen. Daartoe werft de organisatie middelen om boeren te helpen hun bedrijf om te schakelen naar agro-ecologie. Deutsche Bank heeft in België de ambitie om haar cliënten in staat te stellen een lokale en concrete impact te realiseren via hun ESG-beleggingen. In het kader daarvan hebben wij ons ertoe verbonden een aanzienlijk deel van de distributiemarge die wordt gegenereerd uit de verkoop van een van onze producten, te schenken aan de non-profitorganisatie Farming for Climate. Dankzij het enthousiasme van onze cliënten gaan we over een periode van 5 jaar een bedrag van 150.000 euro overmaken aan Farming for Climate.

Na slechts enkele maanden hebben de geselecteerde landbouwbedrijven al grote vooruitgang geboekt! Ontdek hoe de steun van Deutsche Bank België een directe en tastbare impact heeft op de agro-ecologische overgang in België.

Nogmaals dank aan deze cliënten voor hun inzet om deze positieve, lokale en concrete impact te realiseren via hun beleggingen.

1. Dauchy Farm LV

Gemeente: Wijtschate (Heuvelland), provincie West-Vlaanderen

Totale oppervlakte: 125 hectare, waarvan ongeveer 40% agro-ecologisch

Type bedrijf: Gemengd landbouwbedrijf met melkvee, akkerbouwgewassen, tuinbouw, compostering van mestoverschotten.

Gefinancierd project: Aankoop en verspreiding van houtsnippers om het koolstofgehalte van de bodem te verhogen.

Wat er in 2021 is gedaan: Bram Dauchy heeft zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid voortgezet, met niet-kerende bodembewerking, bodembedekkende gewassen, aanleg grasstroken en hagen. Ondanks de moeilijke omstandigheden heeft Bram goede oogsten behaald. De aankoop en verspreiding van houtsnippers is uitgesteld tot de eerste helft van 2022 wegens de natte herfst en het gebrek aan beschikbaarheid van houtsnippers.

Boerderij Dauchy - Bram Dauchy

Bram Dauchy:

"Ik heb niet de beste opbrengsten in de regio, maar mijn grond maakt het verschil in moeilijke jaren."

Ferme de la distillerie - Jeremy Vermeiren

Marie & Jeremy Vermeiren:

"We willen verder gaan dan biologische landbouw, we willen dat er leven, geur, smaak, variatie en duurzaamheid is."

2. Ferme de la Distillerie

Gemeente: Bousval (Genappe), provincie Waals-Brabant

Totale oppervlakte: 20 hectare akkerbouwgewassen en enkele hectare tuinbouw

Type bedrijf: Land- en tuinbouwbedrijf.

Gefinancierd project: Aanplanting van 1.200 meter gediversifieerde hagen, advies over agro-ecologie (akkerbouwgewassen) en compensatie voor inkomensverlies.

Wat er in 2021 is gedaan: Het landbouwbedrijf heeft een biologische certificering gekregen voor al haar groenten. Rond de akkers werden 1.200 m hagen geplant en 70 are maïs is tijdens de winter in de grond gebleven om erosie te voorkomen. Er is een proef gedaan met het doorzaaien van veldbonen in een minder ontwikkelde bodembedekking en er werd ook een wateropslaginfrastructuur van 180 m3 gebouwd om regenwater op te vangen.

3. Boerderij Vrijselhof

Gemeente: Kontich, provincie Antwerpen

Totale oppervlakte: 42 hectare - 50% landbouw, 50% natuur en bos

Type bedrijf: Gemengd landbouwbedrijf met productie van granen, groenten en voedergewassen; kweken van vis (in vijvers); fokken van kleinvee (konijnen, geiten, schapen, varkens, kippen...) en verkoop van 'Happy Meat'.

Gefinancierd project: Aankoop van zaden, voorbereiding van de grond en inzaaien.

Wat er in 2021 is gedaan: Hoewel het operationeel gezien een moeilijk jaar was, zijn de resultaten nu al zichtbaar. De bodem verbetert langzaam maar zeker, met steeds meer leven en een betere infiltratie van water. De biodiversiteit neemt visueel toe. De boerderij heeft het sociale aspect van het project uitgebouwd door te werken met mensen met een beperking, mensen met moeilijkheden op de arbeidsmarkt te begeleiden en voorlichting te geven op lagere scholen.

Boerderij Vrijselhof - Joe Dieryck

Joe Dieryck:

"De grond komt weer tot leven, er sijpelt water in. Ook de biodiversiteit neemt aanzienlijk toe: dit jaar hebben we minstens 7 soorten vlinders, 3 soorten eetbare paddenstoelen en 4-5 soorten roofvogels geteld."

Ferme Cense Seigneuriale - Hélène Louppe

Louis & Hélène Louppe:

"Bodembedekkende gewassen zijn het allerbelangrijkste om onze bodems te verbeteren.”

4. Cense Seigneuriale

Gemeente: Terwagne (Clavier), provincie Luik

Totale oppervlakte: 70 hectare

Type bedrijf: Landbouwbedrijf met akkerbouw in open lucht.

Gefinancierd project: Bodembedekkers, opleiding in duurzame landbouw, agronomische technische ondersteuning en specifiek materieel.

Wat er in 2021 is gedaan: Louis en Hélène ondervinden moeilijkheden bij de teelt van de bodembedekkers, als gevolg van moeilijke klimatologische omstandigheden (te natte herfst in 2021, te droog het jaar ervoor). Zij hebben deelgenomen aan een opleiding in duurzame landbouw en hebben ook hun machines en zaaitechniek aangepast op basis van hun ervaring van de voorgaande jaren.

5. PHAE-boerderij

Gemeente: Hansbeke (Deinze), Provincie Oost-Vlaanderen

Totale oppervlakte: 66,5 hectare, waarvan 59 hectare biologisch en agro-ecologisch

Type bedrijf: Landbouwbedrijf met akkerbouwgewassen.

Gefinancierd project: Composteringssysteem, boslandbouw, bodembedekkende gewassen en agro-ecologisch technisch advies.

Wat er in 2021 is gedaan: De boerderij is volledig biologisch gecertificeerd en heeft verkoopkanalen voor agro-ecologische producten gecreëerd. Er is geëxperimenteerd met onder meer het aanpassen van een compostthee-sproeier en de toepassing ervan op verschillende percelen. Door zijn eigen compost te maken, produceerde Felix zo'n 200 m3 bodemverbeterend materiaal. Vrijwilligers kwamen helpen met het kappen en hakken van wilgentakken in ruil voor brandhout, wat ook een gelegenheid was tot interactie met de plaatselijke gemeenschap.

Ferme PHAE - Félix de Bousies

Felix de Bousies:

“Voor ons project was 2021 in veel opzichten een belangrijk jaar, zoals onze biologische certificering en nieuwe verkoopkanalen voor onze agro-ecologische producten.”

Wil u ook bijdragen tot een duurzamere wereld via beleggingen met een positieve impact?

Deel dit artikel

Dit zou u ook kunnen interesseren

23 juni 2022

Inzetten op een duurzamere landbouw

7 oktober 2021

Farming for Climate : Cliënten op bezoek bij een landbouwbedrijf

8 maart 2021

Belgische landbouwbedrijven duurzamer dankzij uw beleggingen

* Deutsche Bank AG, kantoor Brussel

×