Deutsche Bank lanceert filantropisch fonds voor veerkracht van oceanen

Beleggen - 2 augustus 2022

Deutsche Bank lanceert filantropisch fonds voor veerkracht van oceanen

Samengevat:
  • De oceanen worden ernstig bedreigd. Dit heeft niet alleen een impact op de verschillende ecosystemen die ze ondersteunen, maar ook op de bestaansmiddelen van de kustgemeenschappen die van deze natuurlijke rijkdom afhankelijk zijn.
  • Het ‘Deutsche Bank Ocean Resilience Philanthropy Fund’1 stelt filantropen in staat projecten te financieren van wetenschappelijke experten die op de natuur gebaseerde oplossingen gebruiken om de oceanen te herstellen en in stand te houden.
  • In België heeft Deutsche Bank zich ertoe verbonden een deel van haar distributiemarge aan dit filantropisch fonds te schenken voor elke inschrijving op een specifiek product uit haar aanbod.

We worden geconfronteerd met een drieledige mondiale crisis: de klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en de vervuiling. Ondersteuning van op de natuur gebaseerde oplossingen kan helpen om deze bedreigingen te bestrijden en de sociaaleconomische uitdagingen aan te pakken die het gevolg zijn van de aantasting van onze oceanen.

De oceanen worden ernstig bedreigd door CO2-uitstoot, verzuring, zuurstofgebrek en verbleking van het koraal. Dat brengt niet alleen de diverse ecosystemen die de oceanen ondersteunen in gevaar, maar ook de bestaansmiddelen van de kustgemeenschappen die van deze natuurlijke rijkdom afhankelijk zijn.

Natuurlijke oplossingen kunnen ecosystemen zoals koraalriffen, mangrovebossen en ‘wetlands’ aan de kust beschermen, in stand houden en herstellen. Ze worden ondersteund door biodiversiteit en uitgevoerd met de volledige betrokkenheid van lokale gemeenschappen, en hebben een bewezen staat van dienst op vlak van het behoud of herstel van natuurlijk kapitaal. De investeringen in deze oplossingen zijn tot dusver echter beperkt gebleven door een gebrek aan financiering.

Het ‘Deutsche Bank Ocean Resilience Philanthropy Fund’ stelt filantropen in staat projecten te financieren van wetenschappelijke experten die op de natuur gebaseerde oplossingen gebruiken om de oceanen te herstellen en in stand te houden. Filantropie kan het kapitaal voor dergelijke initiatieven leveren door financiering uit andere bronnen aan te trekken.

Deutsche Bank zal subsidies voor specifieke projecten aanbevelen, die vervolgens zullen worden beoordeeld door een adviesraad van wetenschappelijke experten en personeel van Deutsche Bank. De Raad van Bestuur zal vervolgens de begunstigden van deze subsidies selecteren en toezien op het verdere effect ervan. Het fonds staat open voor donaties van filantropen over de hele wereld.

Eerste project: de koraalbank van het toekomstige klimaat

Als de opwarming van de aarde 2°C boven het pre-industriële niveau komt te liggen, zal naar schatting 99% van de koralen uitgeroeid zijn. Het eerste project dat door de Raad is vastgesteld, is het identificeren van koralen die resistent zijn tegen door opwarming veroorzaakte koraalverbleking, en het aanleggen van een koraalgenbank voor toekomstige herstel van riffen wereldwijd. Het project zal worden beheerd door het Koraalinstituut van de Malediven, een onafhankelijke non-profitorganisatie.

Waarom de Malediven?

  • Zij herbergen 3% van de koraalriffen ter wereld, met meer dan 170 verschillende koraalsoorten en het op zeven na grootste koraalrif in de wereld.
  • De Malediven zijn zowel voor toerisme als bescherming tegen overstromingen sterk afhankelijk van hun koraalriffen, en lopen dus ernstige risico's door de klimaatverandering.
  • Ze bieden een optimale en gecontroleerde omgeving, met een minimum aan externe factoren zoals stress vanaf het land, wat een uitzonderlijke waterkwaliteit en perfecte omstandigheden voor de groei van koralen en riffen biedt.
  • Ze zorgen voor goede omstandigheden voor koraalgroei, waardoor het gemakkelijker wordt om koralen te vinden die beter zijn aangepast en beter bestand zijn tegen de klimaatverandering.
  • Ze bieden voldoende ruimte om een koraalgenenbank op te richten, met 26 atollen, bijna 1.200 eilanden en enorme uitgestrekte ondiepe zandige lagunes waar koralen kunnen worden gekweekt.
  • Ze zijn niet onderhevig aan cyclonale stormen, wat betekent dat de genenbank voor koraal niet het gevaar loopt vernietigd te worden.

Steun van Deutsche Bank

De oprichting van dit filantropische fonds is een initiatief van de Deutsche Bank groep. Deutsche Bank België wil dit project lokaal steunen en heeft zich ertoe verbonden een deel van haar distributiemarge aan dit filantropische fonds te schenken via de verdeling van een specifiek product uit haar aanbod. Dankzij deze steun dragen de cliënten van Deutsche Bank België - onrechtstreeks - via hun beleggingen bij tot het behoud van de oceanen.

Wilt u via uw beleggingen bijdragen aan dit project?

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

1 december 2021

Deutsche Bank steunt River Cleanup

19 november 2021

Deutsche Bank financiert behoud van oceanen en weerbaarheid van kustgebieden

25 november 2021

Duurzaam beleggen: 50 tinten groen?

1 Het fonds is geen ‘beleggingsproduct’ of ‘beleggingsfonds’, maar een vehikel voor liefdadigheidsschenkingen.

Dit is geen fiscaal of juridisch advies. Voor meer informatie over de fiscale behandeling van een eventuele schenking en de eventuele aftrekbaarheid daarvan, kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur.

×