Markten

De Fed houdt voet bij stuk in het licht van betere vooruitzichten

18 maart 2021 - leestijd 4 min. 10

Samengevat

  • De Federal Reserve bevestigde opnieuw dat ze vasthoudt aan het uitgestippelde beleid, maar erkende ook dat de economische en inflatievooruitzichten gunstiger zijn. 
  • Soepele commentaar van de Fed-voorzitter leidde tot een herstel van de aandelenkoersen, waardoor de rente op schatkistpapier en de Amerikaanse dollarkoers daalden. 
  • Wij verwachten dat de Fed zich zal blijven vasthouden aan het nieuwe, meer tolerante beleidskader. Ondertussen zullen de enthousiaste markten de renteverhogingen blijven incalculeren, terwijl die waarschijnlijk pas later zullen worden doorgevoerd.

Wat is er gebeurd?

Het Federal Open Market Committee (FOMC) heeft unaniem besloten om zowel de beleidsrente als de omvang van de activa-aankopen ongewijzigd te laten (respectievelijk 0%-0,25% en 120 miljard dollar per maand). De weinige wijzigingen in de officiële verklaring van de Fed hadden vooral betrekking op de verbeterende economische vooruitzichten. De nadruk werd voornamelijk gelegd op de vooruitgang van de algemene activiteit en de gunstige werkgelegenheidstrends, ondanks het feit dat de inflatie nog steeds onder de doelstelling van 2% blijft.

De markten wisten al dat de Fed-vergadering meer gericht zou zijn op haar vooruitzichten, aangezien die elk kwartaal worden bijgewerkt. Zo heeft ze haar prognose voor het reële bbp over heel 2021 opwaarts bijgesteld naar 6,5% (tegenover 4,2% in december), waarbij rekening werd gehouden met de recente goedkeuring van een aanvullend begrotingspakket van 1.900 miljard dollar en met verbeterende economische gegevens. Ook het tijdschema voor het herstel van de werkgelegenheid is drastisch versneld: het nieuwe streefcijfer voor de werkloosheid tegen het einde van het jaar is bijgesteld naar 4,5% voor 2021, 3,9% in 2022 en 3,5% in 2023. Voorts werd in de nieuwe prognoses de nadruk gelegd op de toegenomen prijsdruk, waarbij de inflatie van de consumptieprijzen nu naar verwachting zal oplopen tot 2,4% in het vierde kwartaal van 2021 (tegenover slechts 1,8% in december), om in 2022 weer af te vlakken tot 2%.

Tot slot hebben de verbeterde vooruitzichten ertoe geleid dat sommige comitéleden hun streefcijfer voor de beleidsrente naar boven hebben bijgesteld. In de grafiek van de dot-plot geven 7 van de 18 leden van het comité nu aan dat de rente in 2023 zal worden verhoogd, terwijl het voordien om slechts 5 leden ging. De mediaanprognose geeft echter nog steeds aan dat de volgende stap van de centrale bank op het gebied van de rente pas later zal plaatsvinden.

Hoe reageerden de markten?

De dollar kwam onder druk te staan (-0,48%) na de opmerkingen van voorzitter Powell, die de verwachte stijgingen van de inflatie die als ’voorbijgaand’ bestempelde, waardoor deze niet zal voldoen aan de norm voor het nieuwe doel van de centrale bank (een aanhoudende kerninflatie van gemiddeld 2%). Deze uitspraken werden door de markten als meer soepel ervaren, waardoor de S&P 500 index met 0,29% steeg tot 3.947. De 10-jaars rente bleef aanvankelijk stabiel, maar daalde vervolgens met 5 bp vanaf het pre-conferentie niveau van 1,69%.

Wat betekent dit voor beleggers?

Wij raden onze cliënten aan hun aandacht te richten op de fiscale kant van het stimuleringspakket, omdat dit uiteindelijk van grote invloed kan zijn op de groeivooruitzichten, de rente en het Fed-beleid. Vorige week keurden de wetgevers nog een wetsvoorstel voor begrotingssteun goed, dat in totaal 1.900 miljard dollar bedraagt. Dit volgende wetsvoorstel is ongeveer 9% van het bbp en brengt de cumulatieve Covid-gerelateerde stimulans op 5.200 miljard dollar. Toch lijkt het er nog steeds op dat de fiscale impuls nog niet helemaal is afgelopen, aangezien er nu mogelijk een infrastructuurpakket van vele duizenden miljarden dollar in de pijplijn zit.

Door al deze uitgaven gaan de markten uit van hogere groeiverwachtingen (en een hogere inflatie). En terecht, met de nieuwe prognose van de Fed voor de reële bbp-groei in 2021 en de inflatieverwachtingen op het hoogste niveau in meer dan tien jaar, kijken de markten al naar een versnelde omslag van het monetaire beleid. Beleggers houden rekening met volgend jaar al mogelijke renteverhogingen en de rente op 10-jaars schatkistpapier staat nu ongeveer 70 basispunten hoger dan aan het begin van het jaar.

Ondertussen heeft de Fed gekozen voor een meer ‘laissez faire’ benadering van de recente stijging van de rente. En toch, ondanks deze voorspelde verbeteringen van de arbeidsmarkttrends, de groei van het bruto binnenlands product en de sterkere prijsdruk, verwachten de leden van het comité nog steeds dat hun beleidsrente tot 2023 stabiel zal blijven. Dit is een duidelijk signaal dat de Fed haar nieuwe beleidskader zeer ernstig neemt en ook meer geduld aan de dag legt om de arbeidsmarkten aanzienlijk te versterken alvorens de beleidsrente op te trekken.

Wij verwachten dat de inflatievooruitzichten in de komende kwartalen licht zullen verbeteren. De prijsstijgingen zullen waarschijnlijk het gevolg zijn van de uitgestelde vraag, de grondstoffenprijzen en vooral de lage vergelijkingsbasis van vorig jaar. Een aanhoudende prijsstijging zal echter pas merkbaar worden wanneer de slabakkende arbeidsmarkt of de aanzienlijke output gaps worden genormaliseerd.

Daarom verwachten wij geen renteverhogingen vóór eind 2023. Hoewel de markten waarschijnlijk zullen blijven uitgaan van snellere termijnen, mogen cliënten niet vergeten dat dit geen nieuw fenomeen is. In de afgelopen 20 jaar hebben de markten voortdurend gerekend op een snellere stijging van de rente dan was voorzien, maar toch kwam de Fed veel later met haar maatregelen. Deze keer zou het niet anders moeten zijn.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

×