economie mondiale

Markten

Wereldeconomie knoopt weer aan met groei

30 maart 2021 - leestijd 3 min. 30

Geschreven door

David Ghezal

Investment Strategist

Samengevat

  •  We verwachten dit jaar een globale groei van 5,3%.
  • Het groeitempo zal per regio sterk verschillen, met Azië op kop, de VS in het peloton en de eurozone in de staart.
  • Bodemrente, massale obligatie-aankopen en overvloedige liquiditeiten voor de banken blijven de norm in de eurozone.

1. Verenigde Staten: herstel op schema, groei opwaarts herzien

De VS slaagde er in het verleden in economische crisissen vlot te verteren. Ditmaal zal dat niet anders zijn. De economie profiteert van haar competitiviteit en veerkracht, en het land onderscheidt zich ook door een doeltreffend vaccinatiebeleid (ruim 20% van de Amerikanen kreeg al minstens één spuit). Hierdoor zal de economie snel weer op gang kunnen komen. De voortekenen zijn al duidelijk op de arbeidsmarkt: in februari kwamen er 379.000 jobs bij en de werkloosheid is getrimd tot 6,2%. Er is zeker nog een weg te gaan voor volledig herstel, maar de kaarten liggen gunstig voor de komende kwartalen.

De Amerikaanse economie kan zowel van de overheid als van de Federal Reserve (Fed) op vuurkracht rekenen. Nadat de overheid in maart en december 2020 al steunpakketten verdeelde (respectievelijk voor 2.200 miljard en 900 miljard USD), werd recent een derde pakket van 1.900 miljard USD in het Congres goedgekeurd.

Cheques en steunmaatregelen

Ook nu krijgt een groot deel van de bevolking een cheque. Zo’n 85% van de Amerikanen ontvangen ditmaal elk 1.400 USD, en de werkloosheidsuitkeringen worden tijdelijk verhoogd met 300 USD per week tot begin september. Daarnaast zijn er nieuwe steunmaatregelen voor kleine ondernemingen, voor zwaar getroffen sectoren, en voor staten en lokale overheden. Zo’n 400 miljard USD van het steunpakket gaat naar de bestrijding van het virus.

De Fed zal de economie blijven stutten en bevestigde al dat ze niet van plan is het monetaire beleid in de nabije toekomst te verstrakken, zelfs indien de inflatie tijdelijk boven 2% zou uitstijgen. Volgens ons moet de Fed haar belangrijkste rentetarief tot eind 2023 op 0%-0,25% laten, en haar obligatieaankopen voortzetten aan het huidige tempo van 120 miljard USD per maand. Het terugschroeven van de obligatieaankopen zal niet vóór 2022 zijn.

2. Eurozone: terug naar recessie, groei neerwaarts herzien

Net als in andere regio’s tekende de eurozone in 2020 een recessie op die haar gelijke niet kent, maar toch minder ernstig was dan verwacht (-6,8%). De uitweg uit de crisis lijkt bij ons moeizamer te gaan dan in de VS. De latere en chaotische start van de vaccinatiecampagne, de relatief lage vaccinatiegraad, en de aanhoudende beperkende maatregelen blijven stokken in de wielen steken.

De gevolgen zijn opnieuw vooral voelbaar in de dienstensector en alles wijst erop dat de eurozone in het eerste kwartaal van 2021 weer een recessie tegemoet strompelt. Hoewel er in dit stadium weinig zicht is op de timing en de omvang van het herstel, is het denkbaar dat de vaccinatiecampagne de komende weken aan tempo zal winnen. Dit zet in verschillende landen de deur open voor graduele versoepelingen, waardoor het economisch herstel naar verwachting tegen de zomer echt voet aan de grond kan krijgen.

Het werkloosheidscijfer, dat tot dusver onder controle blijft (8,1%), zal naar verwachting stijgen naarmate het jaar vordert. Overheden spaarden kosten noch moeite om de gevolgen van de pandemie voor huishoudens en bedrijven op te vangen. Maar in vergelijking met het fiscale vuurwerk in de VS, blijft de impact van de fiscale inspanningen in de eurozone beperkter.

De ECB heeft geen reden om haar koers te wijzigen

Het Europees herstelfonds Next Generation EU (ter waarde van 750 miljard euro) zou pas vanaf de tweede helft van dit jaar een positieve impuls kunnen geven en de groei moeten ondersteunen, in het bijzonder in landen die hard door de pandemie zijn getroffen, zoals Italië en Spanje. Deze zullen wellicht de laatste in de eurozone zijn die terugkeren naar de productieniveaus van vóór de crisis (in 2023).

Tegen deze achtergrond heeft de ECB geen reden om haar koers te wijzigen: bodemrente, massale obligatie-aankopen en overvloedige liquiditeiten voor de banken blijven de norm. Aangezien stijgende obligatierendementen het ontluikende herstel in gevaar kunnen brengen, heeft de ECB al beslist haar obligatieaankopen in het kader van het PEPP – 1.850 miljard euro tot maart 2022 – het komende kwartaal op te schroeven.

3. Licht aan de horizon na gitzwart jaar in het VK

Het VK boekt grote vooruitgang met zijn vaccinatiecampagne. Dat doet de economische vooruitzichten er voor 2021 beter uitzien, na een annus horribilis (-9,9%). De Britse overheid en de Bank of England blijven bij het ziekbed waken. Er zijn massale fiscale steunmaatregelen om de werkgelegenheid en het bedrijfsleven een boost te geven en het monetaire beleid blijft heel soepel. Aan politieke en economische uitdagingen zal het dus niet ontbreken, nu de brexit een feit is geworden.

Hoewel de focus momenteel ligt op het mobiliseren van de economie, heeft het VK als eerste ook al een ballonnetje opgelaten over toekomstige belastingverhogingen. Zodra het herstel goed op gang is gekomen, zou er vanaf 2023 een verhoging van de vennootschapsbelasting moeten komen (van 19% naar 25%, behalve voor kmo’s). Het bedrag dat mensen belastingvrij kunnen verdienen wordt tot 2026 bevroren.

4. Azië: wereldkampioen in groei

Van de opkomende markten steekt Azië erbovenuit. Deze regio zal het snelst herstellen en de wereldgroei aanvoeren.

China kwam als eerste land de crisis te boven (2,3% groei in 2020) en kan dit jaar 8,7% groei neerzetten, dankzij zowel de binnenlandse vraag als de forse toename van de export. De Chinese overheid mikt zelf op een groei van minstens 6% dit jaar, een inflatie van 3% en wil ook 11 miljoen nieuwe jobs creëren. Door een relatief ‘lage’ doelstelling te projecteren, geeft China te kennen dat het oververhitting van de economie wil vermijden. De overheid streeft naar een ‘kwalitatieve groei’, die minder wordt gefinancierd door schulden, maar wordt aangedreven door productiviteitswinsten dankzij innovatie en hervormingen.

India zal het beter doen dan China

India kroop eind 2020 uit de recessie, en zal het dit jaar naar verwachting beter doen dan China met een groei van 11%. Daarmee zou India het snelst groeiende land ter wereld worden, gesteund door de versnelde vaccinatie en een ambitieuze begroting. De overheid wil de investeringen in publieke infrastructuur en de gezondheidszorg opkrikken en de arbeidsmarkt verder hervormen. Daarnaast wil het de maakindustrie (elektronica, auto’s, farma) stimuleren en directe buitenlandse investeringen aanmoedigen. Op die manier wil India het concurrentievermogen van de industrie vergroten.

5. Latijns-Amerika blijft aanmodderen

Latijns-Amerika heeft zeker niet dezelfde positieve vooruitzichten als Azië. Brazilië – de grootste economie in de regio – kon de krimp tot 4,1% beperken in 2020 dankzij noodhulp van de overheid en het soepele lockdown‘beleid’. Daarmee deed Brazilië het beter dan andere landen in de regio (de daling is bv. amper de helft van Mexico). Brazilië is echter nog niet uit het dal. De gezondheidscrisis blijft enorm veel schade aanrichten met een hoog dodentol. De vaccinatiecampagne loopt in het honderd, de noodhulp is eind 2020 opgeschort en de situatie op de arbeidsmarkt blijft precair. Er is weinig budgettaire ruimte door de kritieke situatie van de overheidsfinanciën en het in de grondwet vastgestelde uitgavenplafond. In combinatie met het chaotische bestuur en de interventies van de regering-Bolsonaro in het bedrijfsleven, belooft 2021 weer een uitdagend jaar te worden, zelfs al zou ook Brazilië deels moeten profiteren van het wereldwijde herstel.

Groeivooruitzichten 2020 – 2021 (reële bbp-groei, %)

  2020 2021
Wereld
-3,4 5,3 (+0,1) [1]
Verenigde Staten -3,5 5,0 (+1,0)
Eurozone -6,8 3,5 (-2,0)
Duitsland -4,9 3,0 (-1,5)
Italië -8,9 3,0 (-2,0)
Verenigd Koninkrijk -9,9 4,5
Japan -4,8 2,5 (-0,5)
China
2,3 8,7 (+0,5)
India
-7,7 11,0 (+1,0)
Brazilië -4,6 3,0 (+0,5)
Rusland
-3,1 3,0

Bron: Deutsche Bank Wealth Management, maart 2021

1 Op- en neerwaartse herzieningen tegenover december 2020

Is het tijd om mijn beleggingen bij te sturen?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook

Markten

Markten

Markten

Hoopvolle signalen: Update economie & beleggingen

Hoopvolle signalen: Update economie & beleggingen

Hoopvolle signalen: Update economie & beleggingen

01 april 2021 - leestijd 1 min. 20

01 april 2021 - leestijd 1 min. 20

01 april 2021 - leestijd 1 min. 20

Markten

Markten

Markten

Moet u bang zijn van het inflatiespook?

Moet u bang zijn van het inflatiespook?

Moet u bang zijn van het inflatiespook?

26 maart 2021 - leestijd 4 min.

26 maart 2021 - leestijd 4 min.

26 maart 2021 - leestijd 4 min.

×