Beurzen in het AI-tijdperk: wat is de impact?

Markten & beleggingen - 19 april 2024

Beurzen in het AI-tijdperk: wat is de impact?

Geschreven door Ivo Višić - Senior Investment Officer & Lorenz Vignold-Majal - Investment Strategist

Samengevat

  • De opflakkering van verschillende risicofactoren temperde het optimisme op de beurzen sinds het begin van het tweede kwartaal.
  • De koerswinsten die toe te schrijven zijn aan het thema artificiële intelligentie (AI) zullen zich waarschijnlijk uitbreiden naar bedrijven die AI met succes hebben omarmd en vervolgens naar bedrijven die hierdoor productiviteitswinsten kunnen boeken.
  • De bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal zouden over het algemeen beter moeten zijn dan verwacht, maar we blijven de evolutie van de rentabiliteit van bedrijven met bijzondere aandacht volgen.

Onrustig begin van het tweede kwartaal

De aandelenmarkten konden hun sterke eerste kwartaal niet doortrekken en kenden een moeilijke start van Q2. Ondanks het doorgaans gunstige seizoenseffect in april en mei, zien we het optimisme van de markten tanen omdat verschillende risicofactoren weer op het voorplan treden.

Ten eerste blijkt de inflatie hardnekkig en zal de terugkeer naar de 2%-doelstelling waarschijnlijk nog wat tijd in beslag nemen. Dat is vooral het geval in de Verenigde Staten, waar zowel de algmene inflatie (+3,4% op jaarbasis) als de kerninflatie (+3,8% op jaarbasis) in maart opnieuw verrassend hoger gingen. Dat leidde logischerwijs tot meer volatiliteit1 op de financiële markten, aangezien beleggers nogmaals gedwongen werden om hun verwachtingen voor de verlaging van de beleidsrente van de Federal Reserve (Fed) voor dit jaar bij te sturen. Terwijl ze in januari nog 7 renteverlagingen van de Fed verwachtten, gaan ze nu uit van minder dan 2 tegen december 2024.

Ten tweede zijn de geopolitieke risico's onlangs toegenomen met de aanval van Iran op Israël. Er wordt gevreesd voor een reactie van de Joodse staat, die een sterke escalatie van de spanningen in de regio zou kunnen veroorzaken. En ten slotte lijkt er geen oplossing in zicht voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De belangrijkste factor die de markten in de gaten moeten houden, is de evolutie van de energieprijzen en in het bijzonder die van de olieprijzen, door hun mogelijke impact op de economie. In deze context lijken de risico's duidelijk en lijkt de kans op positieve verrassingen op korte termijn eerder beperkt.

Hoewel de huidige situatie aanmaant tot voorzichtigheid, kan een correctie interessante instapniveau’s bieden. De voorbije zes maanden hebben bovendien aangetoond dat aandelen de beste manier blijven om deel te nemen aan de technologische vooruitgang.

Appetijt van beleggers voor large caps

Gezien de rentestijging van de voorbije twee jaar, met een serieus omgekeerde Amerikaanse rentecurve sinds juli 2022 – de langste periode ooit – was de Amerikaanse recessievrees regelmatig een gespreksonderwerp. Ondertussen blijft de Amerikaanse economische groei toch veerkrachtig en is de kans op een recessie in de VS teruggevallen van een piek van 70% naar 35% op dit moment2.

Tegen deze achtergrond is het geen verrassing dat beleggers in deze voorbije periode vooral aandacht hadden voor grote kapitalisaties (large caps), namelijk mature bedrijven met een hoge winstgevendheid, een superieur rendement op eigen vermogen en een loyale klantenbasis die een recurrente inkomstenstroom oplevert.

De grootste bedrijven hebben over het algemeen minder te lijden onder de rentestijging door hun betere balansen en hun relatief kleinere herfinancieringsbehoeften. Veel van de grootste bedrijven beschikken ook over grote kasreserves die een aantrekkelijke rente opbrengen als ze op zichtdeposito's worden geparkeerd. Sommigen zouden op die manier dus zelfs kunnen profiteren van hogere rentevoeten in plaats van te lijden onder de hogere leenkosten.

Ten slotte werden in de VS de grootste bedrijven ook ondersteund door een groeiende interesse in aandelen die blootgesteld zijn aan artificiële intelligentie. Deze bedrijven kunnen ofwel rechtstreeks betrokken zijn bij de AI-waardeketen ofwel data bezitten die zeer waardevol is voor AI-training en die hen in staat stelt om AI zelf effectief te gebruiken.

Verwachte uitbreiding van het AI thema

Fase 1

Vooral bedrijven die infrastructuur leveren die nodig is om AI op te bouwen en uit te voeren profiteerden tot nu toe van het enthousiasme. Belangrijke enablers zijn bedrijven die halfgeleiders en andere hardware ontwerpen en produceren, clouddiensten leveren, datacenters beheren en software creëren. Deze bedrijven zijn het gemakkelijkst te identificeren, omdat ze aan het begin van de waardeketen staan en tot de eersten behoren die aanzienlijk hogere winsten rapporteren die toe te schrijven zijn aan AI.

Een groep internationale bedrijven die als belangrijke AI-enablers zijn geïdentificeerd, is gemiddeld verdubbeld in waarde sinds de lancering van ChatGPT door OpenAI in november 2022. Deze koerswinsten werden gedreven door zowel bedrijfswinstverhogingen als hogere koers-winstverhoudingen.

Het is duidelijk dat het kunnen toewijzen van de inkomsten of winst van een bedrijf aan AI een essentiële factor is geweest voor beleggers. In sommige sectoren was dat gemakkelijker dan in andere. In de nutssector bijvoorbeeld lijken de potentiële voordelen tot nu toe grotendeels ongeprijsd/genegeerd. Die sector behoorde de voorbije twee jaar tot de slechtst presterende, hoewel het te verwachten is dat AI-datacenters in de nabije toekomst veel energie zullen verbruiken. Alleen al voor AI is tegen 2028 mogelijk 20 gigawatt (GW) nieuwe elektriciteitscapaciteit wereldwijd nodig, wat overeenkomt met 20 extra kerncentrales. De achterblijvende aandelenkoersen kunnen erop wijzen dat beleggers sceptisch zijn over het feit dat nutsbedrijven de extra vraag naar elektriciteit kunnen vertalen in hogere winsten gezien de strenge regulering van de sector.

Fase 2

Daarom denken we dat in de volgende fase van koerswinsten op basis van het AI thema die bedrijven zullen profiteren die AI met succes hebben ingevoerd en AI-gerelateerde winsten kunnen voorleggen. De eersten die dit kunnen bereiken, moeten bedrijven zijn die AI kunnen integreren in bestaande productaanbiedingen, zoals software- en IT-dienstverleners en cyberbeveiligings- en automatiseringsbedrijven. Veel van deze bedrijven zijn ook enablers, omdat ze andere bedrijven toegang geven tot AI en hen zo in staat stellen om de technologie te gebruiken. Sommige van deze bedrijven zijn ook infrastructuurleveranciers, omdat ze actief zijn in meerdere bedrijfsonderdelen.

Fase 3

In de derde fase zullen de bedrijven profiteren die AI omarmen om de arbeidsproductiviteit te verbeteren, waardoor ze uiteindelijk winstgevender worden. Deze bedrijven zullen uit bijna alle sectoren komen, waarbij bedrijven met een grote blootstelling aan AI en hoge arbeidskosten het meest zullen profiteren.

Uit academisch onderzoek is gebleken dat banken en verzekeraars, professionele en zakelijke diensten, onderwijsdiensten en vastgoed de meest blootgestelde sectoren zijn. Daarentegenover staan transport en opslag, detailhandel, accommodatie en bouw. Deze laatste sectoren hebben met andere woorden het minste potentieel om productiever te worden dankzij AI-toepassingen.

De sectoren software & diensten, commerciële & professionele diensten, banken en verzekeraars hebben het grootste winstpotentieel door de invoering van AI. Veel van deze bedrijven hebben al plannen voor AI-toepassingen genoemd in het kader van kostenverlagingen of productiviteitsverbeteringen.

Een vooruitblik op het resultatenseizoen Q1 2024

Te midden van de oplopende geopolitieke spanningen, gaat de aandacht van de beleggers op korte termijn uit naar de bedrijfsresultaten van het eerste trimester. De duivel zal zoals altijd in de details zitten, maar geaggregeerd zullen de resultaten waarschijnlijk beter zijn dan verwacht in zowel de Verenigde Staten als Europa. Hier zijn 2 redenen voor: de versnelde dynamiek van de wereldeconomie in het eerste kwartaal en de analisten die de lat lager gelegd hebben door hun winstverwachtingen aanzienlijk neerwaarts bij te stellen. Het wordt uitkijken naar de vooruitzichten van de bedrijven en de evolutie van hun winstmarges, aangezien de meerderheid van hen nog steeds hogere marges heeft dan voor de gezondheidscrisis.

In de Verenigde Staten verwachten analisten een bedrijfswinstgroei van 5% voor de S&P 500 in het eerste kwartaal van 2024 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat het derde opeenvolgende kwartaal van winstgroei voor de Amerikaanse sterindex zou betekenen. Op sectorvlak zullen communicatiediensten (+27%) en technologie (+21%) waarschijnlijk de sterkste winststijging boeken ten opzichte van vorig jaar. De resultaten van de technologiereuzen zullen zoals gewoonlijk onder de loep worden genomen gezien hun zeer hoge weging in de indexen. De energiesector (-25%) en de materialensector (-24%) zullen waarschijnlijk de sterkste dalingen vertonen.

Voor Europa verwachten de analisten een bedrijfswinstdaling van 11% van de STOXX Europe 600 in het eerste kwartaal van 2024 vergeleken met 12 maanden eerder, het vierde kwartaal op rij van negatieve winstgroei aan deze kant van de Atlantische Oceaan. De sector van de dagelijkse consumptie (+3,3%) en de financiële sector (-0,8%) zullen waarschijnlijk het beste uit de bus komen. De sectoren energie (-24%), materialen (-29%) en nutsbedrijven (-42%) zullen daarentegen vermoedelijk de grootste dalingen optekenen.

Beleggen in het thema Artificiële Intelligentie?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Obligaties: from zero to hero

16 april 2024

Obligaties: from zero to hero

Goud heeft nog tijd om te schitteren

12 april 2024

Goud heeft nog tijd om te schitteren

Vijfsterrenprestaties voor de beurzen

5 april 2024

Vijfsterrenprestaties voor de beurzen

1 Volatiliteit verwijst naar hoeveel en hoe snel de prijs van bv. een aandeel, een obligatie, een fonds of een index verandert in de loop van de tijd.

2 Bron: Bloomberg, 18 april 2024

×