Obligaties: from zero to hero

Markten & beleggingen - 16 april 2024

Obligaties: from zero to hero

Geschreven door Knut Huys (Head Investment Strategist - Senior Fund of Funds Manager)

Samengevat

  • Obligaties bieden na jaren van lage rendementen nu kansen dankzij het positief reëel rendement in diverse segmenten.
  • Een bescheiden economische groei en dalende inflatie creëren een gunstig klimaat voor obligatiebeleggers.
  • Investment Grade-bedrijfsobligaties in euro worden gezien als een aantrekkelijke keuze.

Moeilijk om in te beelden, maar nauwelijks een tweetal jaar geleden boden de meeste obligaties een rendement dat rond de nul cirkelde. Vandaag is de situatie helemaal anders. Voorbij zijn de dagen dat overheden miljarden ophaalden bij – voornamelijk institutionele – beleggers die bereid waren om rente te betalen in plaats van te ontvangen. Voorbij zijn de dagen van TINA – There Is No Alternative – waarbij u weinig andere keuze had dan in aandelen te beleggen, ondanks de hoge volatiliteit1 en risico’s die daarmee gepaard gingen.

Positieve outlook voor obligaties …

Het CIO Office van Deutsche Bank voorziet een bescheiden groei voor de wereldwijde economie en een verdere, geleidelijke daling van de inflatie. En net dat is goed nieuws voor obligaties. Een economie die matig groeit en een inflatie die beetje bij beetje afkoelt, scheppen namelijk een gunstig klimaat voor obligaties. In zo’n setting hebben centrale banken namelijk weinig redenen om de rente verder te verhogen (wat averij zou veroorzaken binnen de activaklasse). Het omgekeerde is veel waarschijnlijker, namelijk dat de centrale banken de rente dit jaar zullen beginnen trimmen, wat de koersen van obligaties nog een duwtje in de rug kan geven.

Het uitzicht op koerswinst is altijd mooi meegenomen, maar dat is lang niet de belangrijkste aanleiding om vandaag in obligaties te beleggen. Het is vooral de evolutie van de reële rente (= rente verrekend na inflatie) die obligatiebeleggers een reden geeft om zich in de handen te wrijven. De reële obligatierentes zijn na jaren van droogte opnieuw positief – soms zelfs sterk positief – in alle belangrijke obligatiesegmenten. Dat betekent dat beleggers niet noodzakelijk hoeven te hopen op koerswinsten door een mogelijk snelle terugval van de rente: alleen al de reële rente-inkomsten kunnen voldoende overtuigen om in obligaties te beleggen.

… maar mooie liedjes duren niet eeuwig

De rentecyclus in de eurozone lijkt stilaan een kantelpunt te naderen. De economie in Europa ging de afgelopen kwartalen in sluimerstand. De strengere financieringsvoorwaarden en de stijgende kredietkosten drukken op de activiteitsgraad. En de zwakke wereldwijde vraag is een bijkomende domper voor de exportgerichte sectoren.

Gezien het fletse economische klimaat en de dalende inflatie, stopte de Europese Centrale Bank (ECB) al met het opkrikken van haar belangrijkste rentevoeten. De ECB kan de rente wellicht nog eventjes op het huidige niveau houden, totdat de inflatiedruk verder afneemt en de inflatiedoelstelling van 2% in zicht komt. Maar hoogstwaarschijnlijk zal ze dit jaar nog enkele renteverlagingen aankondigen.

Hoe sneller de markten vooruit lopen op de dalende beleidsrente, hoe sneller de piekrendementen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Daarom kan het opportuun zijn om nu nog op de (laatste?) trein te springen.

Welke obligaties genieten de voorkeur?

Ondernemingen moeten regelmatig kapitaal aantrekken om te kunnen groeien, innoveren en investeren in uitbreidingen. Dat kunnen ze onder meer doen door bedrijfsobligaties uit te geven. In ruil voor het verstrekte kapitaal, worden beleggers door de bedrijven beloond met een coupon (of rente) gedurende de looptijd. Aan het eind van deze looptijd, na een vooraf bepaalde periode, betalen de bedrijven de hoofdsom terug.

Hoewel het klimaat voor verschillende soorten obligaties op dit moment heel gunstig is, bieden vooral Investment Grade-bedrijfsobligaties2 in euro aantrekkelijke perspectieven volgens Deutsche Bank. Qua risico-rendement zijn ze aantrekkelijker dan High Yield-bedrijfsobligaties3 (= meer rendement, maar risicovoller omdat zij een lagere kredietkwaliteit hebben). De kans is klein dat bedrijfsobligaties zwaar onder druk zullen komen van een zware recessie, omdat een stevige economische krimp op dit moment weinig waarschijnlijk oogt.

Beleggen in een obligatiefonds

Voor wie in Investment Grade-bedrijfsobligaties wil beleggen biedt een fonds4 ook een mogelijke oplossing. Door te beleggen in een fonds kunnen beleggers genieten van lagere transactiekosten en een breder beleggingsuniversum dan wanneer zij rechtstreeks in individuele obligaties voor retailbeleggers zouden investeren. Hoewel een fonds het kredietrisico spreidt over meerdere emittenten, biedt het daarentegen geen recht noch een garantie op terugbetaling van het kapitaal en heeft het geen eindvervaldag.

Beleggen in bedrijfsobligaties?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Obligaties – Reële rente is belangrijk

26 januari 2024

Obligaties – Reële rente is belangrijk

Digitalisering schakelt een versnelling hoger

28 februari 2024

Digitalisering schakelt een versnelling hoger

Sterke consumptie biedt opportuniteiten

20 februari 2024

Sterke consumptie biedt opportuniteiten

1 Volatiliteit verwijst naar hoeveel en hoe snel de prijs van bv. een aandeel, een obligatie, een fonds of een index verandert in de loop van de tijd.

2 Investment Grade’-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor’s, of een equivalente rating bij Moody’s of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).

3 ‘Non-Investment Grade’-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor’s, of een equivalente rating bij Moody’s of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan ‘Investment Grade’-obligaties.

4 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×