Digitalisering schakelt een versnelling hoger

Markten & beleggingen - 28 februari 2024

Digitalisering schakelt een versnelling hoger

Geschreven door Markus Müller - Chief Investment Officer ESG & Head of Global Chief Investment Office, Sebastian Janker - Head of Chief Investment Office EMEA & Heval Ag - Investment Officer EMEA


Samengevat

  • Digitalisering heeft veel aspecten van de samenleving veranderd: communicatie, innovatie en efficiëntie zijn verbeterd, maar er is tegelijk ook bezorgdheid over privacy en veiligheid ontstaan.
  • De belangrijkste sectoren die een impact ondervinden van digitalisering zijn technologie, communicatiediensten, cyclische consumptie en de financiële sector.
  • Digitalisering biedt een breed scala aan alternatieven voor beleggers, waarbij activiteiten zoals cloud computing, het ’Internet of Things’ (IoT) en digitaal entertainment een aanzienlijk groeipotentieel hebben.

Inleiding

Digitalisering verwijst naar technologieën die data genereren en niet-digitale informatie omzetten in een digitaal formaat. Daarin verschilt het dus van artificiële intelligentie (AI), dat zich richt op het gebruik van data.

Digitalisering heeft al veel aspecten van ons professionele en dagelijkse leven veranderd. Denk maar aan verbeterde communicatie, de digitale levering van goederen en diensten en de daaruit voortvloeiende digitale transformatie van veel dagelijkse activiteiten en routines. De voordelen zijn een verhoogde toegankelijkheid, innovatie en efficiëntie. Maar digitalisering brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van privacy en veiligheid.

Twee belangrijke trends tekenen zich af voor de toekomst. Ten eerste hebben mensen een directere interactie met de digitale wereld om hen heen dan enkel via een computerscherm - virtual reality is hier slechts één aspect van. Ten tweede maakt de digitale interactie van grote en kleine objecten het mogelijk om onze levensstijl digitaal te beheren en een 'digitale tweeling' te creëren waarmee we kunnen communiceren.

De drijvende krachten achter digitalisering

In het verleden hebben een aantal factoren de groei van digitalisering aangewakkerd. Ten eerste is digitalisering steeds betaalbaarder geworden, dankzij fundamentele technologische vooruitgang op het gebied van computergeheugen, opslag en verwerkingskracht.

Tegelijkertijd is de rekenkracht van microprocessoren exponentieel verbeterd en is de omvang van halfgeleiders aanzienlijk afgenomen. Miniaturisatie heeft geleid tot de ontwikkeling van kleinere, krachtigere apparaten, waardoor nieuwe toepassingen en diensten kunnen worden gecreëerd.

Daarnaast heeft de evolutie van de connectiviteitstechnologie van bekabelde verbindingen naar moderne glasvezel- en draadloze technologieën- zoals Wi-Fi, cellulaire datanetwerken en satellietsystemen - de manier waarop mensen en bedrijven met elkaar communiceren veranderd.

Tot slot heeft de ontwikkeling en toepassing van de innovaties die door deze vooruitgang mogelijk zijn gemaakt, geleid tot productiviteitsstijgingen, vooral voor bedrijven die betere toegang hebben gekregen tot essentiële technische, bestuurlijke en organisatorische vaardigheden. Digitalisering heeft dus geleid tot een groter concurrentievoordeel van deze bedrijven.

Zoals we weten, heeft deze ontwikkeling gezorgd voor een explosie van de hoeveelheid data. Dit heeft op zijn beurt een omgeving gecreëerd waarin bedrijven meer uitgeven aan digitale transformatie, niet alleen om de toenemende hoeveelheid data te beheren, maar ook om in te spelen op de kansen die deze ontwikkelingen bieden en de verwachtingen van hun klanten. Er wordt geschat dat de uitgaven aan digitale transformatie met meer dan 50% zullen toenemen, van 2.200 miljard dollar in 2023 tot 3.400 miljard dollar in 2026.1

Waar staan we vandaag?

Aanvankelijk waren computers grootschalige servers die alleen toegankelijk waren voor bedrijven. Daarna ontwikkelden ze zich tot persoonlijke apparaten met gebruiksvriendelijke software en besturingssystemen.

Vandaag de dag bevinden we ons in het tijdperk van cloud computing, waarbij computers opnieuw servers zijn, maar nu betaalbaar en toegankelijk op een ongekende schaal - 94% van de bedrijven maakt gebruik van cloudservices en bijna 67% van de bedrijfsinfrastructuur is nu gebaseerd op de cloud. Deze toegang wordt steeds meer gebruikt dankzij verbeteringen in communicatietechnologie.

De toename van de vraag is grotendeels te danken aan data-intensieve video-activiteiten, zoals cloud-gaming, videostreaming, augmented reality en virtual reality-toepassingen. Digitalisering en de opkomst van abonnementsdiensten hebben al ingrijpende veranderingen teweeggebracht in de manier waarop we media consumeren, ten gunste van streamingdiensten en interactief entertainment. E-commerce en digitale betalingen volgen een vergelijkbare trend, hoewel ze nog niet dominant zijn. Tot slot is ook het internet van de dingen (IoT – Internet of Things) - de onderlinge verbinding van computerapparaten die zijn ingebed in alledaagse voorwerpen, waardoor ze gegevens kunnen verzenden en ontvangen en een steeds grotere rol kunnen spelen op gebieden zoals slimme steden en slimme huizen - bezig aan een gestage groei. Geschat wordt dat tussen 2023 en 2029 het aantal aangesloten IoT-apparaten zal groeien van ongeveer 16 miljard naar 39 miljard, waaronder aangesloten auto's, machines, meters, sensoren, betaalterminals, consumentenelektronica en draagbare toestellen (grafiek 1).

Grafiek 1 : Geschat aantal verbonden en voor IoT geschikte apparaten wereldwijd (in miljoenen eenheden)

Bron : LSEG Datastream. Gegevens van 31 januari 2024.

Wat zijn de gevolgen voor beleggers?

Als langetermijnbeleggingsthema biedt digitalisering een rijk en gevarieerd scala aan beleggingsmogelijkheden.

De belangrijkste industrieën die betrokken zijn bij digitalisering bevinden zich in de technologie-, communicatiediensten-, cyclische consumptie- en financiële sectoren. Deze sectoren omvatten software, halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur, IT-diensten, hardware, opslag en randapparatuur, interactieve media en diensten, entertainment, detailhandel en financiële diensten. Op lange termijn hebben de meeste van deze sectoren beter gepresteerd dan de wereldwijde aandelenmarkt. Ze kenden echter ook aanzienlijke dalingen toen centrale banken hun renteverhogingscyclus begonnen, wat hun grote gevoeligheid voor rentevoeten benadrukt.

Veel van deze sectoren hebben groeipotentieel op lange termijn dankzij de technologische vooruitgang en het voortdurend verder implementeren ervan. Nieuwe beleggingsmogelijkheden die nauw verbonden zijn met bestaande en meer gevestigde sectoren dienen zich aan met de opkomst van nieuwe technologieën en diensten, zoals advanced computing, augmented reality, virtual reality en andere.

Over het algemeen worden deze sectoren beschouwd als snelgroeiende sectoren. Veel sectoren, zoals halfgeleiders en halfgeleiderfabricage, detailhandel en entertainment, vertonen momenteel een snelle winstgroei, als gevolg van de sterke vraag en het aanzienlijke uitbreidingspotentieel dat gezien wordt in het digitaliseringsthema. Zoals hun hoge koers-winstverhoudingen aantonen, zijn deze sectoren echter hoog gewaardeerd. Hoewel deze sectoren gevoelig zijn voor winstnemingen op korte termijn, spelen hun technologische en/of marktleiderschapsposities vaak in hun voordeel op lange termijn.

Bovengemiddeld groeipotentieel vergeleken met brede aandelenmarkt

De winstgroei in andere digitaliseringsgerelateerde sectoren lijkt misschien relatief bescheiden, maar blijft hoog in vergelijking met de aandelenmarkt als geheel. We zien een bovengemiddeld groeipotentieel voor technologiehardware, opslag en randapparatuur, media en interactieve diensten en software, als gevolg van voortdurende innovatie en een veranderende vraag in de context van digitalisering. Waarderingen variëren van sector tot sector. De software-industrie is de duurste, terwijl de hardware-, opslag- en randapparatuurindustrie de enige industrie is waarvan de waardering onder het wereldwijde gemiddelde voor alle sectoren samen ligt.

Financiële diensten en IT-diensten, die internetafhankelijke bedrijven voorzien van infrastructuren zoals datacenters, cloudnetwerken, opslag en websitehosting behoren tot de sectoren die een gematigde maar gestage expansiefase doormaken.

Veel van deze bedrijven hebben gevestigde bedrijfsmodellen en stabiele marktposities, maar deze sectoren zijn vrij hoog gewaardeerd. Hoe dan ook, de belangrijkste bepalende factor voor prestaties blijft winstgevendheid. Technologiebedrijven hebben altijd laten zien dat ze niet alleen een revolutie op het gebied van innovatie kunnen veroorzaken, maar er ook hun voordeel mee kunnen doen. De snelle commercialisering van innovaties is van het grootste belang in een omgeving met hoge rentevoeten en perioden van economische onzekerheid.

In de huidige context van zwakke economische groei zijn sectoren die in staat zijn tot aanzienlijke groei, in combinatie met een goed prijszettingsvermogen duidelijk aantrekkelijk. In dit opzicht lijken sommige Amerikaanse en Aziatische megacaps die betrokken zijn bij digitaliseringsgerelateerde activiteiten een concurrentievoordeel te hebben dankzij schaalvoordelen en dominante marktposities. Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat dergelijke marktdominantie, privacy en veiligheid waarschijnlijk onderhevig zijn aan regelgevend toezicht.

Conclusie

Digitalisering is een paradigmaverschuiving in de manier waarop de wereld werkt. De factoren die deze evolutie hebben aangedreven - betaalbaarheid, computervermogen, miniaturisering, connectiviteit en productiviteit - zullen leiden tot een toekomst waarin het digitale en het fysieke domein steeds meer samenkomen.

Digitalisering vormt de kern van een breed scala aan industrieën, elk met hun eigen beleggingsvooruitzichten. Activiteiten zoals e-commerce, digitaal entertainment, gedematerialiseerde diensten en halfgeleiders nemen niet alleen deel aan de digitale transformatie; ze beïnvloeden actief de toekomstige richting ervan.

Beleggen in deze sectoren vereist echter een analyse van waarderingen, waarschijnlijke groeitrajecten, potentiële ontwikkelingen, enzovoort. Het is essentieel om een evenwicht te vinden tussen waarderingen en groeivooruitzichten, en om ervoor te zorgen dat digitaliseringsgerelateerde beleggingen goed gediversifieerd zijn.

Beleggers moeten zich ook bewust zijn van de neveneffecten van digitalisering, met name de politieke en sociale implicaties, bijvoorbeeld door de bedreiging van de individuele privacy en veiligheid.

Niettemin is digitalisering een beleggingsthema dat zeker aan belang zal winnen. Het vormt de kern van een digitale en onderling verbonden toekomst en beleggers krijgen de kans om deel uit te maken van deze transformatieve reis.

Geïnteresseerd in dit beleggingsthema?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Sterke consumptie biedt opportuniteiten

20 februari 2024

Sterke consumptie biedt opportuniteiten

Artificiële intelligentie is geen modeverschijnsel

6 februari 2024

Artificiële intelligentie is geen modeverschijnsel

Inzetten op de technologiesector

19 februari 2024

Inzetten op de technologiesector

1 IDC (2022). IDC Spending Guide Sees Worldwide Digital Transformation Investments Reaching $3.4 Trillion in 2026. Retrieved from:https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS49797222

×