Inzetten op de technologiesector

Markten & beleggingen - 19 februari 2024

Inzetten op de technologiesector

Samengevat

  • Amerikaanse groeiaandelen zijn hoog gewaardeerd, volgens ons ook terecht (bedrijven zijn erg rendabel).
  • Zwakke wereldwijde economische groei, resterende groeisegmenten/groeiaandelen zijn sterk in trek.
  • We kijken naar de industriesector, cyclische consumptiegoederen en financiële sector (verzekeraars & banken), met een focus op Europa.

We verwachten eencijferige indexkoerswinsten voor de belangrijkste aandelenmarkten in 2024, maar voor beleggers met een hogere risicoappetijt kan het in de zoektocht naar hogere rendementen zeker lonen om te gaan kijken naar individuele sectoren. In een context van zwakke wereldwijde economische groei blijft de focus daarbij op groeiaandelen liggen, aandelen dus van bedrijven die bewezen hebben een hogere winstgroei neer te zetten dan de markt in zijn totaliteit. Veel van deze groeiaandelen zijn terug te vinden in de VS, maar wie dieper kijkt, zal merken dat ook Europa en Azië een thuisbasis bieden voor heel wat groeibedrijven. Algemeen gesproken denken we dat largecap-aandelen beter zullen blijven presteren dan mid- en smallcaps vanwege hun lagere gevoeligheid voor de rentestand. Pas wanneer de rente-tegenwind wat gaat liggen en er sprake is van een duurzamer economisch herstel, zullen smallcaps wellicht terrein winnen.

Groei is te vinden in Amerika

Kijken we naar de verschillende regio’s, dan is de Amerikaanse aandelenbeurs bijzonder aantrekkelijk voor beleggers op zoek naar groeibedrijven, dankzij de aanwezigheid van wereldleiders in IT, communicatiediensten en cyclische consumptiegoederen, inclusief producenten van elektrische voertuigen en online retailers. Het zijn deze bedrijven met een erg hoge winstgevendheid die ook dit jaar weer goed waren voor het gros van de S&P 500-winsten. We zien op dit moment weinig redenen waarom dat in 2024 anders zou zijn. De VS biedt wereldwijd de beste toegang tot bedrijven in toekomstgerichte sectoren zoals artificiële intelligentie, cloud computing, software en hardware. Aan die kwaliteit hangt evenwel een prijskaartje voor de beleggers. De waarderingsniveaus van Amerikaanse techbedrijven zijn hoog, maar dat geldt ook voor hun marges en hun rendement op eigen vermogen.

„In een context van matige economische groei zal de focus wellicht blijven liggen op groeiaandelen, die hogere winstniveaus laten optekenen dan de markt als geheel.“

Gunstige waarderingen in Europa

Voor andere groeisectoren kan het een goed idee zijn om de blik richting Europa te wenden, waar de aandelenmarkten gunstiger gewaardeerd zijn. Dit geldt onder meer voor aandelen in de industriesector. Europa biedt een thuis aan heel wat bedrijven die wereldwijd toonaangevend zijn, in het bijzonder bedrijven die zich toespitsen op de transitie naar een groene economie, bijvoorbeeld op het vlak van hernieuwbare energie en in de halfgeleidersector. Ook tegen de sterk ontwikkelde Europese luxesector kijken we op langere termijn opnieuw positiever aan, aangezien het consumentensentiment wereldwijd zou moeten aantrekken.

Financiële sector op de watchlist

Als belegger mag u volgens ons ook de financiële sector (banken en verzekeraars) aan uw watchlist toevoegen. De hogere rentestand speelt in het voordeel van de intrestmarges van de banken (verschil tussen rentes die ze aanrekenen op kredieten en die ze aanbieden op deposito’s), terwijl activiteiten als investment banking zich moeten kunnen herstellen door het vooruitzicht dat de beleidsrente niet verder zal stijgen. In Europa noteren bankaandelen momenteel slechts tegen een koers-/winstverhouding van 6 keer de verwachte winst over de komende 12 maanden. Een mix van dividenduitkeringen en aandeleninkoop kan in 2024 voor een aantrekkelijke aandeelhoudersreturn zorgen (lage dubbele cijfers). We zien eenzelfde evolutie in Japan. Amerikaanse banken zijn al vrij hoog gewaardeerd in vergelijking met hun internationale tegenhangers en kijken ook aan tegen strenge regelgevingseisen. Aandelen uit de verzekeringssector zijn iets defensiever dan bankaandelen maar achten we even aantrekkelijk.

Minder stijgingspotentieel voor defensieve sectoren

Globaal bekeken zien we minder stijgingspotentieel voor defensieve sectoren zoals nutsbedrijven, gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen, dus voor traditioneel defensieve aandelen en bondproxy‘s. Die laatste hebben veel gemeen met obligaties – stabiele opbrengsten en lagere volatiliteit – en worden door sommige beleggers beschouwd als een beter renderend alternatief voor obligaties. Door de stijging van de obligatierendementen zou de uitstroom uit deze aandelensegmenten kunnen voortduren in 2024, al dient men elk bedrijf afzonderlijk te beoordelen.

Beleggen in de technologiesector?

Beleggen in de financiële sector?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Outlook 2024 - Op zoek naar groei

22 december 2023

Outlook 2024 - Op zoek naar groei

Aandelen – Groei heeft een prijs

8 januari 2024

Aandelen – Groei heeft een prijs

1 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×