Vijfsterrenprestaties voor de beurzen

Markten & Beleggingen - 5 april 2024

Vijfsterrenprestaties voor de beurzen

Geschreven door David Ghezal - Senior Investment Strategist

Samengevat:
  • De beurzen zetten hun uitzonderlijke prestaties voort: het vooruitzicht dat de centrale banken midden 2024 zullen overschakelen naar een minder restrictief monetair beleid heeft de aandelenmarkten vleugels gegeven.
  • De ontwikkelde aandelenmarkten blijven onze favoriet. Binnen de groeimarkten blijft Azië onze favoriete regio, ondanks de vertraging in China.
  • We herhalen onze voorkeur voor Investment Grade-bedrijfsobligaties1, met name in euro.

Financiële markten blijven op records jagen

De toenemende hoop op een zachte economische landing, gevoed door beter dan verwachte data aan weerszijden van de Atlantische Oceaan, het aanhoudende enthousiasme voor artificiële intelligentie (AI) en het vooruitzicht dat centrale banken midden 2024 zullen overgaan naar een soepeler monetair beleid, hebben de aandelenmarkten het afgelopen kwartaal vleugels gegeven.

Van New York tot Tokio, van Frankfurt tot Parijs, hebben de belangrijkste financiële markten van deze combinatie van gunstige elementen geprofiteerd om hun jacht naar records voort te zetten en historische pieken te bereiken. In de Verenigde Staten steeg de S&P 500-index, aangevuurd door een imposante technologiesector, met 10,2% - het beste eerste kwartaal is sinds 2019.

In Europa beleefden de Euro Stoxx 50 (+12,4%) en de Stoxx Europe 600 (+7%) eveneens een duidelijke opwaartse trend en sloten ook zij af op ongeziene niveaus. De trofee voor de beste prestatie gaat echter naar de Japanse beurs, die de historische beslissing van de Bank of Japan om het pad van de negatieve rentevoeten te verlaten, goed verteerd heeft. De Nikkei-index (+20,6%) steeg immers het sterkst sinds het tweede kwartaal van 2009, boven het vorige record van 19892.

Minder gunstig kwartaal voor de obligatiemarkten

In vergelijking met de uitzonderlijke beursprestaties, kenden de obligatiemarkten een duidelijk minder gunstig kwartaal. De hardnekkige inflatie en de sterke economie, vooral in de Verenigde Staten, hebben beleggers ertoe aangezet hun verwachtingen voor de eerste renteverlaging uit te stellen tot juni en te anticiperen op een eerder gematigde renteverlagingscyclus. In die context stegen de obligatierentes overal en zowel Amerikaanse staatsobligaties (-1%) als staatsleningen uit de eurozone (-0.6%) verloren logischerwijze terrein. De toenemende risicoappetijt van de beleggers ondersteunde wel de dynamischere obligatiesegmenten. Investment Grade-bedrijfsobligaties (+0,4%) en High Yield obligaties3 (+1,5%) profiteerden en presteerden beter dan staatsleningen.

Grondstoffen doen het goed

Aan de grondstoffenzijde valt de sprong van meer dan 13% van Brent-olie op, ondersteund door de stevige conjunctuur en de geopolitieke instabiliteit, alsook de stijging van 8,1% van goud, dat voor het eerst de kaap van 2.200 dollar per ons overschreed.

Gunstige vooruitzichten voor de aandelenmarkten

De vooruitzichten voor de aandelenmarkten blijven globaal genomen gunstig. Enerzijds is de wereldwijde groei veerkrachtig ondanks het sputteren van de Chinese motor en blijven de arbeidsmarkten robuust. Anderzijds zal de trage maar gestage daling van de inflatie de Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) wellicht in staat stellen om hun renteverlagingscyclus midden 2024 te starten. Bovendien zijn de vooruitzichten van de markten en de centrale banken over het vermoedelijke rentepad nu relatief goed op elkaar afgestemd, in tegenstelling tot begin dit jaar. Ten slotte denken we dat ook de winstgroei dit jaar op de afspraak zal zijn (8% in de Verenigde Staten, iets minder in Europa en zelfs meer dan 10% in Azië).

We blijven focussen op de ontwikkelde aandelenmarkten

Toch kan een gezonde consolidatie niet worden uitgesloten na enkele maanden zonder merkbare terugval en een zeker overenthousiasme van de markten, maar dat zou de positieve trend niet in twijfel mogen trekken. De fundamentals blijven goed en een aanzienlijke koersdaling zou een opportuniteit kunnen zijn om de aandelenblootstelling te verhogen. Daarbij blijven we focussen op de ontwikkelde markten. De Amerikaanse beurs is hoog gewaardeerd, maar een premie lijkt gerechtvaardigd zolang de technologiesector een hoge structurele groei vertoont en haar sterke rentabiliteit bevestigt. Ook Europa biedt heel wat mogelijkheden, bijvoorbeeld in de consumptie- en industriesectoren, maar ook financiële waarden verdienen de aandacht. Bovendien lijken de waarderingen er nog altijd goedkoop. Azië blijft onze favoriete regio binnen de groeimarkten, ook al hinkt China achterop.

Een goed moment om het obligatiegedeelte in de portefeuille te versterken met focus op kwaliteit

De spanningen op de obligatierentes sinds het begin van het jaar hebben de relatieve aantrekkelijkheid van obligaties voor beleggers verhoogd. Hoewel de monetaire versoepelingscyclus werd uitgesteld door een hardnekkige inflatie, wordt deze niet geannuleerd. De verwachte renteverlagingen van de Fed en de ECB zullen dus waarschijnlijk een positieve impact hebben op de obligatiekoersen. Bijgevolg blijft het een goed moment om het obligatiegedeelte van de portefeuilles te versterken.

Voorkeur voor Investment Grade-bedrijfsobligaties

We herhalen onze voorkeur voor Investment Grade-bedrijfsobligaties, met name in euro. Ze bieden aantrekkelijke coupons en het kredietprofiel van bedrijven is doorgaans gezond, met sterke balansen en een goede schuldafdekkingsratio. Deze obligaties zullen zeer in trek blijven bij beleggers, gezien hun aantrekkelijke risico-rendementsverhouding. Een gediversifieerde blootstelling aan High Yield-obligaties kan ook worden overwogen om hogere rendementen te behalen. De risico's verbonden aan dit segment zijn enigszins gedaald, aangezien de ondernemingen met aflopende obligaties zich door het wegvallen van het recessiespectrum kunnen herfinancieren tegen gunstige marktvoorwaarden. De omgeving blijft echter moeilijker voor emittenten met de laagste ratings en een groter wanbetalingsrisico. Een voorzichtige en selectieve benadering van het High Yield-segment blijft dan ook cruciaal om deze mogelijke valkuilen te vermijden.

Wil u beleggen?


Ontdek onze oplossing in de vorm van een fonds4:

Ontdek ook de analyse van Wim D’Haese, Head Investment Strategist, in onze video
“Beurzen niet te stoppen?”

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies. Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

7 maart 2024

Kunnen de beurzen nog verder stijgen?

20 november 2023

Obligaties: waarom nu?

1. 'Investment Grade'-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).

2. Rendementen uitgedrukt in de munt van de index, het rendement in EUR kan verschillen. Bron: Deutsche Bank AG. Periode: 1 januari 2024 tot 31 maart 2024.

3. 'Non-Investment Grade'-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan 'Investment Grade'-obligaties.

4. De term "fonds" is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×