Markten

Het beleid van de ECB op automatische piloot

22 januari 2021 - leestijd 3 min.

Geschreven door

Wim D'Haese & David Ghezal

Head Investment Strategist - Investment Strategist

Samengevat

  • Zoals verwacht heeft de ECB haar monetaire beleid niet gewijzigd ten opzichte van december.
  • De aankondigingen van de ECB hebben geen sterke reacties op de financiële markten uitgelokt.
  • Gezien de onzekerheid over het economisch herstel en de lage inflatiedruk zal de ECB nog lange tijd het monetaire status quo aanhouden.

1. Wat is er gebeurd?

Na 2020 dat werd gekenmerkt door een radicale versterking van de monetaire steunmaatregelen, koos de ECB, zoals verwacht, tijdens haar eerste vergadering in 2021 voor een ongewijzigde strategie. Met name de belangrijkste rentevoeten zijn niet gewijzigd en het totale bedrag van het Pandemic Emergency Purchasing Programme (PEPP) werd bevestigd op 1.850 miljard euro, waarvan nog steeds meer dan 1.000 miljard euro kan worden gespendeerd.

Ondanks de verslechtering van de economische kortetermijnvooruitzichten voor de eurozone door nieuwe lockdownmaatregelen, meent de ECB dat de in december jongstleden gepubliceerde prognoses voor de langere termijn nog steeds geldig zijn. Er is een neerwaarts risico op deze prognoses, maar deze risico’s zijn minder uitgesproken dan ten tijde van haar vergadering in december. De onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie en de voortgang van de vaccinatiecampagnes wordt echter wel als groot beschouwd.

Lage inflatiedruk

Voorzitster Lagarde zei dat de ECB verwacht dat de inflatie licht zal stijgen zodra de mobiliteitsbeperkingen worden opgeheven, maar dat de algemene inflatiedruk laag blijft. De ECB heeft in haar verklaring na de vergadering herhaald dat zij de ontwikkeling van de wisselkoersen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de inflatie nauwlettend zal blijven volgen. Tot slot presenteerde de ECB ook de recente resultaten van het onderzoek naar de kredietverlening door banken voor het vierde kwartaal van 2020, die een aanscherping van de kredietvoorwaarden laten zien.

Digitale euro niet voor morgen

In de vraag-en-antwoordsessie die volgde op de bijeenkomst, beantwoordde Christine Lagarde een vraag over de invoering van een digitale euro. Zij kondigde aan dat de ECB in april een verslag over dit onderwerp zal publiceren en dat zij op dat moment zal besluiten hoe het verder moet. Mevrouw Lagarde is echter van mening dat de invoering van een digitale munt niet in de nabije toekomst zal plaatsvinden, gezien de vele problemen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en technologische overwegingen. De voorzitster van de ECB benadrukte dat de fysieke bankbiljetten niet zouden verdwijnen en dat een digitale euro ze zou aanvullen maar niet vervangen.

2. Hoe hebben de financiële markten gereageerd?

Het nieuws dat de ECB een gematigde stijging van de inflatie in de eurozone verwachtte zodra de mobiliteitsbeperkingen werden opgeheven, leidde in eerste instantie tot een lichte stijging van de obligatierendementen en een versterking van de euro. Maar deze trends keerden snel om. De aandelenmarkten bleven op hun beurt stabiel, waarbij de Euro Stoxx 50-index op vrijwel hetzelfde niveau eindigde (+0,2%).

3. Wat betekent dit voor beleggers?

Naarmate het negatieve effect van de pandemie op korte termijn verergert, zal de eurozone in het eerste kwartaal van 2021 waarschijnlijk weer in een recessie terechtkomen, rekening houdend met de waarschijnlijke krimp van het bbp in het vierde kwartaal van 2020. Met een aanzienlijke versoepeling van de lockdownmaatregelen die in het tweede kwartaal van 2021 wordt verwacht, en een verdere vooruitgang van het vaccinatieproces, zou het economisch herstel zich in het voorjaar en de zomer moeten voltrekken.

Licht stijgende consumentenprijzen

De situatie in de eurozone is heel anders dan in de Verenigde Staten, waar al wordt gespeculeerd op een verlaging van het tempo van de aankoop van Fed-obligaties (tapering) tegen een achtergrond van stijgende inflatieverwachtingen als gevolg van nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen. Tijdens haar vergadering in december 2020 voorspelde de ECB al een bescheiden stijging van de consumentenprijzen in de komende jaren en bevestigde zij dat deze voorspellingen nog steeds geldig zijn. In feite verwacht de ECB dat de inflatie in de eurozone in 2023 slechts 1,4% zal bedragen, wat nog steeds ver onder het streefcijfer voor de inflatie "dicht bij, maar onder 2%" ligt. Hoewel de inflatie in 2021 zou kunnen oplopen als gevolg van de stijgende olieprijzen, zullen met name de zwakke vraag en de lage loondruk waarschijnlijk een aanzienlijke stijging van de kerninflatie in de komende maanden verhinderen.

Aangezien de ECB nog steeds over een aanzienlijke speelruimte beschikt, denken wij dat zij de komende maanden een afwachtende houding zal aannemen als er geen onmiddellijke behoefte is aan verdere steunmaatregelen. Omgekeerd is, gezien de nog steeds deflatoire omgeving, een daling van de netto-aankopen van obligaties en/of een stijging van de beleidsrente ook zeer onwaarschijnlijk. Bovendien verwachten de financiële markten de komende vijf jaar geen stijging van de beleidsrente van de ECB.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

Partagez cet article

Articles liés

Markten

Markten

Markten

Licht aan het einde van de tunnel voor de wereldeconomie?

Licht aan het einde van de tunnel voor de wereldeconomie?

Licht aan het einde van de tunnel voor de wereldeconomie?

28 december 2020
leestijd 3 min. 30

28 december 2020
leestijd 3 min. 30

28 december 2020
leestijd 3 min. 30

Markten

Markten

Markten

ECB stimulus uitgebreid en verlengd

ECB stimulus uitgebreid en verlengd

ECB stimulus uitgebreid en verlengd

11 december 2020
leestijd 3 min. 20

11 december 2020
leestijd 3 min. 20

11 december 2020
leestijd 3 min. 20

Markten

Markten

Markten

Een adembenemende beursrally

Een adembenemende beursrally

Een adembenemende beursrally

03 december 2020
leestijd 3 min.

03 december 2020
leestijd 3 min.

03 december 2020
leestijd 3 min.

×