Markten

Markten

Licht aan het einde van de tunnel voor de wereldeconomie?

Licht aan het einde van de tunnel voor de wereldeconomie?

28 december 2020 - leestijd 3 min. 30

Geschreven door

David Ghezal
Investment Strategist

Samengevat
  • In de tweede helft van 2021 verwachten we een sterkere economische opleving in Europa en de VS, in combinatie met een aanhoudend herstel in Azië.
  • China was het eerste slachtoffer van corona, maar heeft al lang de intensieve zorg verlaten. Het herstel ligt op schema met een versnellende groei. Het is de enige grote economie die in 2020 niet gekrompen is.
  • Steunmaatregelen en de handhaving van gunstige financieringsvoorwaarden blijven onontbeerlijk om het wereldwijde herstel te schragen.

De recessie in 2020 was veel heftiger dan die van 2008, maar was ook van kortere duur. Om terug aan te knopen met het groeiniveau van vóór de crisis is het wachten tot 2022 (ter vergelijking: het duurde 7 jaar om de crisis van 2008 door te slikken).

Steunmaatregelen – zowel op monetair als op fiscaal gebied – en de handhaving van gunstige financieringsvoorwaarden blijven echter onontbeerlijk. Tegelijk laat ook de lage inflatie de grote centrale banken toe om hun ultraflexibel beleid voort te zetten.

Hoewel de beperkende maatregelen door de gezondheidscrisis op de wereldeconomie blijven wegen, brengen de vaccins hoop voor 2021. Ze versterken de kans op een normalisering van de economische activiteit en, op termijn, op een gesynchroniseerd wereldwijd herstel.

In het Westen kunnen we een zekere vorm van groepsimmuniteit bereiken vanaf midden 2021. Dat moet de weg vrijmaken voor een sterkere opleving in Europa en de VS in de tweede jaarhelft, in combinatie met een aanhoudend herstel in Azië.

1. Verenigde Staten: werk aan de winkel voor Biden

De Amerikaanse economie herstelde zich in het derde kwartaal. Dit is vooral te danken aan de privé-consumptie, het herstel van de bedrijfsinvesteringen en een bloeiende vastgoedmarkt. De gezondheidssituatie blijft echter heel zorgwekkend en blijft de conjunctuur verstoren.

Vooral de consumptie door gezinnen is op zoek naar haar tweede adem. Er komt geleidelijk een einde aan de overheidssteun en het tempo van de jobcreatie vertraagde stevig de jongste maanden. De arbeidsmarkt bracht tot dusver iets meer dan de helft van de jobs terug die tijdens de crisis verloren gingen. De veerkracht en het concurrentievermogen van de Amerikaanse economie en de vaccins zouden de opleving in 2021 moeten bevorderen.

Ondertussen blijven hoe dan ook nieuwe steunmaatregelen van de overheid nodig om huishoudens, kleine ondernemingen, staten en lokale gemeenschappen te ondersteunen.

De Federal Reserve (Fed) blijft de economie ondertussen onvoorwaardelijk steunen. Zij is van plan de rente op een laag niveau te houden tot ten minste 2023 en blijft ook op grote schaal obligaties kopen.

Joe Biden zal met een verdeeld Congres moeten werken, aangezien de Republikeinen waarschijnlijk een meerderheid in de Senaat zullen behouden (dit zal afhangen van de uitkomst van de senaatsverkiezingen van januari in Georgia). Als gevolg daarvan zal Biden waarschijnlijk toegevingen moeten doen bij de uitvoering van zijn programma.

2. Eurozone: betere vooruitzichten vanaf de lente?

Net als in de VS steeg de groei in het derde kwartaal spectaculair. Maar de herinvoering van gedeeltelijke beperkende maatregelen zet druk op de economische activiteit en heeft vooral gevolgen voor de dienstensector, waar veel spelers structureel verzwakt uit de crisis zullen komen.

Consumenten blijven zich zorgen maken over de toekomst en bedrijven willen de lucht helder zien voordat ze opnieuw investeren. Een terugval in recessiemodus lijkt onvermijdelijk in het vierde kwartaal. Pas wanneer de winter voorbij is en de vaccinatie verder gevorderd is, zal het herstel vorm krijgen.

Naast de belangrijke begrotingsmaatregelen die de verschillende lidstaten hebben, heeft de EU ook groen licht gegeven voor het herstelplan van 750 miljard euro. Hoewel dit zeker goed nieuws is, wordt niet verwacht dat deze steun vóór midden 2021 wordt uitbetaald.

In deze context blijft de ECB een sleutelrol spelen bij het ondersteunen van de groei en het stimuleren van de inflatie. Op 10 december heeft de ECB haar Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) met nog eens 500 miljard euro verhoogd tot 1.850 miljard euro. Ook heeft zij de heel gunstige voorwaarden van de langlopende leningen aan banken (de zogenaamde 'TLTRO’s') met een jaar verlengd.

3. Verenigd Koninkrijk: in eigen vel gesneden

De klappen blijven uit twee hoeken komen bij de Britse economie. Enerzijds door de verwarrende en laattijdige aanpak van de gezondheidscrisis. Anderzijds omdat de onzekerheid rond de brexit tot Kerstmis bleef duren.

Ook al is er nu een akkoord, toch zal de brexit-saga het VK meer dan 1% groei kosten in 2021. Zonder akkoord zou de schade veel hoger zijn geweest. Bijgevolg zal het VK in 2021 nog steeds achterblijven bij de andere geïndustrialiseerde landen.

4. Groeilanden: Azië – en vooral China – in polepositie

De vooruitzichten in Azië zijn gunstig en 2021 belooft een terugkeer van duurzame groei. In het algemeen pakte het continent de gezondheidscrisis beter aan dan Europa en de VS. In de regio piekte de epidemie al midden september, en zakte de besmettingsgraad fors. De binnenlandse economie heeft zich sterk hersteld en de export zou ook moeten profiteren van het verwachte herstel in de geïndustrialiseerde landen in de tweede helft van 2021.

Op langere termijn is de ondertekening van het nieuwe vrijhandelsakkoord ook een positieve ontwikkeling. Dit akkoord werd ondertekend door 10 Zuidoost-Aziatische landen, Zuid-Korea, China, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Door het nieuwe samenwerkingsverband (RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership) zullen talrijke import- en exportbarrières verdwijnen. De 15 landen samen vormen bijna een derde van de wereldeconomie; het akkoord is dan ook het belangrijkste ter wereld.

China heeft intensieve zorg verlaten


China was het eerste slachtoffer van corona, maar heeft al lang de intensieve zorg verlaten. Het herstel ligt op schema met een aanhoudende versnellende groei. De binnenlandse vraag wordt nu gevolgd door een opleving van de export (die zelfs tot 25% van de totale wereldexport opliep). De overheid zorgt voor doelgerichte budgettaire steunmaatregelen en door het éénpartijstelsel kan er vlot vooruitgang geboekt worden met de hervormingen. De Chinese centrale bank (PBoC) kan zelfs overwegen om de rente in 2021 te verhogen (afhankelijk van de evolutie op economisch vlak en op de vastgoedmarkt).

Eerste recessie voor India


Niet alle Aziatische landen tonen een even rooskleurig beeld als China. India betaalt een zware prijs voor de gezondheidscrisis, met een verdere inkrimping van het bbp in het derde kwartaal. Daarmee kwam het land voor het eerst in zijn geschiedenis in een recessie terecht en zal het in 2020 de grootste daling onder de opkomende landen laten zien.

Ondertussen werden er al stimulansen ter waarde van ongeveer 15% van het bbp (400 miljard USD) beloofd om de economie te helpen en de productie te stimuleren in essentiële sectoren. De meest recente indicatoren (productie, verkoop van auto’s, export) geven hoop op een heropleving in 2021, al is het nog te vroeg om victorie te kraaien.

Brazilië: de weg is bezaaid met valkuilen


De vooruitzichten voor Latijns-Amerika zijn minder bemoedigend dan die voor Azië. In Brazilië veerde de groei op met een recordstijging van 7,7% in het derde kwartaal. Maar de gezondheidscrisis is er nog lang niet voorbij, terwijl de overheidsfinanciën (de uitkering van noodpakketten aan de bevolking stopt eind 2020) en de werkloosheid (werkloosheidsgraad hoger dan 14%) in hetzelfde bedje ziek zijn. De opleving in 2021 zal naar verwachting bescheiden blijven.

Groeivooruitzichten 2020 – 2021 (reële bbp-groei, %)

 
2020
2021
Wereld
-4,3
5,2
Verenigde Staten
-4,4
4,0
Eurozone
-8,5
5,5
Duitsland
-6,0
4,5
Italië
-10,0
5,0
Verenigd Koninkrijk
-10,0
4,5
Japan
-5,5
3,0
China
2,2
8,2
India
-9,5
10,0
Brazilië
-5,5
2,5
Rusland
-4,0
3,0

Bron: Deutsche Bank Wealth Management, december 2020

Is het tijd om mijn beleggingen bij te sturen?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160.

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

4 manieren om het verschil te maken met uw beleggingen

4 manieren om het verschil te maken met uw beleggingen

4 manieren om het verschil te maken met uw beleggingen

14 december 2020

leestijd 3 min. 50

14 december 2020

leestijd 3 min. 50

14 december 2020

leestijd 3 min. 50

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Waarom beleggen in de gezondheidszorg?

Waarom beleggen in de gezondheidszorg?

Waarom beleggen in de gezondheidszorg?

03 december 2020

leestijd 4 min.

03 december 2020

leestijd 4 min.

03 december 2020

leestijd 4 min.

Beleggen

Beleggen

Beleggen

De blauwe economie: een duurzame revolutie

De blauwe economie: een duurzame revolutie

De blauwe economie: een duurzame revolutie

09 december 2020

leestijd 1 min. 30

09 december 2020

leestijd 1 min. 30

09 december 2020

leestijd 1 min. 30

×