Markten

Markten

ECB stimulus uitgebreid en verlengd

ECB stimulus uitgebreid en verlengd

11 december 2020 - leestijd 3 min. 20

Geschreven door

David Ghezal
Investment Strategist

Samengevat
  • De ECB heeft een recalibratie van haar monetair beleid uitgevoerd, met inbegrip van een verhoging en uitbreiding van haar PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme)
  • De reactie van de financiële markten was tamelijk gematigd, waarbij de aankondigingen van de ECB in grote lijnen overeenkwamen met de verwachtingen.
  • Het monetaire beleid van de ECB zal nog lange tijd zeer accommoderend blijven, waarbij de inflatiedoelstelling gedurende de gehele prognoseperiode buiten bereik blijft.

1. Wat is er gebeurd?

Nadat de ECB de afgelopen weken herhaaldelijk heeft toegezegd haar economische beleidsinstrumenten te zullen recalibreren, heeft ze donderdag een pakket nieuwe monetaire stimuleringsmaatregelen gepresenteerd, samen met haar nieuwe macro-economische projecties.

500 miljard euro extra om de pandemie te bestrijden


De ECB heeft besloten de belangrijkste beleidsrentevoeten ongewijzigd te laten, maar heeft verschillende andere monetaire beleidsinstrumenten aangepast. Het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) werd met 500 miljard euro verhoogd tot 1.850 miljard euro, de vierde uitbreiding van de kwantitatieve versoepeling (QE) in de afgelopen negen maanden. Tegelijkertijd werd de investeringshorizon voor de netto-aankopen van activa in het kader van het PEPP verlengd tot ten minste eind maart 2022.

De derde ronde van gerichte herfinancieringsoperaties op langere termijn (TLTRO) werd eveneens met twaalf maanden verlengd tot juni 2022, terwijl drie extra operaties gepland zijn tussen juni en december 2021. De zeer aantrekkelijke voorwaarden van deze TLTRO's zouden met name banken moeten stimuleren om door te gaan met het verstrekken van leningen aan gezinnen en bedrijven. Daarnaast heeft de ECB besloten vier extra nood-herfinancieringstransacties op langere termijn (PELTRO) aan te bieden in het licht van de pandemie in 2021 om de liquiditeit van het financiële stelsel te ondersteunen. Ten slotte zullen ook de in april ingevoerde maatregelen ter versoepeling van de borgstelling voor banken worden verlengd tot juni 2022.

Groei: minder optimisme bij de ECB voor 2021


In haar nieuwe macro-economische prognoses presenteerde de ECB haar eerste prognoses voor 2023 (reëel bbp: +2,1%, inflatie: +1,4%). Bovendien voorspelt de ECB een kleinere krimp van de bbp-groei in 2020 (-7,3%) dan in haar vorige septemberprognose (-8,0%), terwijl ze minder optimistisch is voor 2021 (+3,9%, tegen +5,0%), maar positiever voor 2022 (+4,2%, tegen +3,2%). De inflatieverwachtingen omvatten een iets lager percentage in 2020 (+0,2%, vergeleken met +0,3%) en 2022 (+1,1%, vergeleken met +1,3%) en een ongewijzigd niveau voor 2021 (+1,0%). De eerste prognose voor 2023 is +1,4%. De ECB heeft in haar inleidende verklaring herhaald dat zij de wisselkoersontwikkelingen en de mogelijke implicaties daarvan voor het inflatiepercentage zal blijven volgen.

2. Hoe reageerden de markten

Aangezien verdere stimuleringsmaatregelen alom werden verwacht, was de reactie van de markt op de aangekondigde details vrij gematigd.

  • De aandelenmarkten zijn licht gedaald vanwege de bezorgdheid over het nieuwe Amerikaanse fiscale stimuleringspakket, waarbij de EuroStoxx 50-index met 0,2% verloor.
  • Het tienjarig rendement van de Duitse Bund bleef stabiel op -0,60%.
  • Aan de valutakant is de EUR/USD-koers licht gestegen tot 1,213 (+0,4%).

3. Wat betekent dit voor beleggers?

Ondanks het bemoedigende nieuws over de lancering van de vaccins en het potentiële licht aan het eind van de pandemietunnel blijft de ECB zich duidelijk zorgen maken over de economische vooruitzichten op korte termijn. Aangezien het aantal besmettingen met het coronavirus in de meeste landen van de eurozone nog steeds hoog is of zelfs toeneemt, zouden de beperkingen langer kunnen blijven gelden dan verwacht.

Het kortetermijneffect van de pandemie zou daarom ernstiger kunnen zijn dan verwacht, en de ECB heeft met de goedkeuring van nieuwe maatregelen aangetoond dat er nog steeds aanzienlijke monetaire steun nodig is. De verhoging en uitbreiding van het PEPP, parallel aan de verlenging van de TLTRO's, weerspiegelt de bezorgdheid over de negatieve effecten van de pandemie op de groei en de inflatie. Zoals Christine Lagarde de afgelopen weken heeft benadrukt, is niet alleen het niveau van de financieringsvoorwaarden van belang, maar ook de duur van de monetaire steun. De ECB is haar beloften op dit punt nagekomen.

Inflatieverwachtingen naar beneden bijgesteld


Ten slotte zijn de langetermijnverwachtingen voor de inflatie onlangs gestegen tot 1,24% na de vooruitgang die is geboekt bij de goedkeuring van de eerste vaccins tegen het coronavirus, maar ze blijven ver onder het streefcijfer van de ECB voor de inflatie "onder, maar dicht bij 2%". In haar nieuwe macro-economische prognoses heeft de ECB haar inflatievooruitzichten voor 2020 en 2022 naar beneden bijgesteld, en de inflatie zal gedurende de gehele prognoseperiode onder het streefniveau blijven.

De voorzichtige toon van de inleidende verklaring van de ECB, volgens welke de uitrol van vaccins tijd kan vergen en de kortetermijnvooruitzichten aan de negatieve kant blijven, rechtvaardigt de voortzetting van een expansief monetair beleid in de toekomst. Als gevolg daarvan zullen de rendementen langer laag blijven, met meerdere implicaties voor de verschillende activaklassen in de eurozone.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center op 078 156 160.

Lees ook

Markten

Markten

Markten

Een adembenemende beursrally

Een adembenemende beursrally

Een adembenemende beursrally

03 december 2020

leestijd 3 min.

03 december 2020

leestijd 3 min.

03 december 2020

leestijd 3 min.

Markten

Markten

Markten

Dollar gedreven door risicosentiment

Dollar gedreven door risicosentiment

Dollar gedreven door risicosentiment

08 december 2020

leestijd 2 min. 30

08 december 2020

leestijd 2 min. 30

08 december 2020

leestijd 2 min. 30

×