Is het een goed moment om te beleggen in de Europese banksector?

Beleggen

Is het een goed moment om te beleggen in de Europese banksector?

4 april 2022 - Leestijd 2 min. 

Geschreven door

Christophe Blontia
Senior Product Manager

Samengevat:
  • De verwachte stijgende rentes en de economische vooruitzichten kunnen de banksector de wind in de zeilen geven.
  • Vermits ze beter gekapitaliseerd zijn dan tijdens de financiële crisis, kunnen ze ook schokken (door wanbetalingen bv.) beter opvangen.
  • Bankwaarden zijn relatief laag geprijsd wat een mogelijke koopopportuniteit betekent.

Beleggen in banken: een gezonde sector

De Europese banken kenden moeilijke tijden na de kredietcrisis van 2007-2008. Vandaag staan de banken van de eurozone er goed voor: ze zijn stabieler en beschikken over sterkere balansen. Dat hebben ze onder meer te danken aan de kapitaalversterkende maatregelen die de overheden oplegden naar aanleiding van de crisis van meer dan tien jaar geleden.

De oorlog in Oekraïne houdt risico’s in voor de sector, alhoewel de directe blootstelling aan Rusland beperkt is en geconcentreerd in een beperkt aantal banken. De indirecte gevolgen van de oorlog wegen wellicht zwaarder door – denk aan hogere energieprijzen en een tragere groei. Dit zou kunnen leiden tot wanbetalingen en druk op de winsten. Maar op sectorniveau bekeken zijn banken momenteel veel beter gekapitaliseerd dan tijdens de financiële crisis en dus beter in staat om zulke schokken goed op te vangen.

Banken profiteren van herleving en hogere rentes

Los van de huidige onzekerheid veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, zijn banken goed geplaatst om te profiteren van de verwachte voortzetting van de groei in de eurozone (geraamd op 2,8% in 2022 en 2,2% in 2023) en de geleidelijke stijging van de rentevoeten op middellange termijn.

Als de rente zoals verwacht in 2022 stapsgewijs wordt verhoogd, betekent dat meer inkomsten voor de financiële sector. De toenemende spread tussen de langetermijnrente en de korte marktrente zou een gunstig effect moeten hebben op de nettorentemarges van de banken. Als de rente ook de komende jaren blijft stijgen, zullen banken daar in toenemende mate de vruchten van kunnen plukken.

Banken zijn minder duur in vergelijking met andere bedrijven

Is het vandaag een goed moment om in de banksector te beleggen? Daarvoor kijken we niet alleen naar de fundamentals, de renteverwachtingen en de economische omstandigheden, maar ook naar de waardering.

De waardering van de banksector in de eurozone is op dit moment aantrekkelijk. De op 12 maanden geschatte koers-winstverhouding van de Euro Stoxx Banks index bedraagt 7,7, tegenover 13,4 voor de op 12 maanden geschatte koers-winstverhouding van de Euro Stoxx index. In verhouding tot het algemene bedrijfsgemiddelde zijn banken dan ook bijzonder gunstig geprijsd.

Bent u geïnteresseerd om te beleggen in de Europese banksector met kapitaalbehoud en de mogelijkheid van een mooie coupon?

×