“Aandelen blijven op termijn de beste manier om inflatie te verslaan”

Markten & Beleggingen - 10 januari 2023

“Aandelen blijven op termijn de beste manier om inflatie te verslaan”

Interview met Klaus Kaldermorgen, beheerder bij DWS Investment S.A.

2022 was een heel uitdagend jaar. Hoe gaat u om met de druk van beleggers die ook in moeilijke tijden naar rendement op zoek zijn?

“Ik beheer al bijna vier decennia geld voor particuliere en institutionele cliënten, en maakte al verschillende crisissen mee, zoals Black Monday in 1987, de dotcom-zeepbel en de wereldwijde financiële crisis. Ook 2022 was volatiel met verschillende uitdagende ontwikkelingen. We hebben ons best gedaan om in deze turbulente tijden prestaties te leveren en het geld van onze cliënten te beschermen – met succes, zou ik durven zeggen. En omdat we dit alles met een sterk team doen, heb ik ook dit jaar geen enkele nacht wakker gelegen”, glimlacht Klaus Kaldemorgen.

Inflatie, stijgende rente, geopolitieke spanningen, … Beleggers worden geconfronteerd met vele risico’s. Is het wel verstandig om te beleggen?

“Zeker wel: het blijft belangrijk om te beleggen om op termijn uw reëel vermogen te behouden en te laten groeien. Aandelen blijven naar onze mening op termijn de beste manier om inflatie te verslaan. Een bedrijf is uiteindelijk een echte asset, dat geldstromen genereert en zich kan aanpassen aan veranderende (prijs)ontwikkelingen. Maar u moet wel voldoende differentiëren tussen ondernemingen. Sommige bedrijven hebben meer moeite om stijgende kosten door te rekenen dan andere. Daarom zal een zorgvuldige selectie van aandelen in de toekomst nog belangrijker worden”, vertelt hij. “Hetzelfde geldt voor de toenemende geopolitieke spanningen. Sterke bedrijven tonen hoe vlot ze zich daaraan kunnen aanpassen.”

Hoe ziet u de inflatie verder ontwikkelen en wat betekent dat voor de bedrijven die u volgt?

“Wat aandelen betreft, is het cruciaal om goed te spreiden. Op het eerste gezicht kan een langdurige periode van hoge inflatie een opsteker zijn voor sectoren zoals energie, metalen en mijnbouw. Daarom oordelen veel beleggers dat deze sectoren een vorm van inflatiebescherming bieden. Wij vinden dat echter een riskante aanname, tenminste zolang het macro-economische momentum nog verslechtert. Om het juiste evenwicht bij aandelen te vinden, blijven we daarom zoeken naar een goede balans tussen drie verschillende clusters: stabiliteit, groei en cyclisch. Momenteel gaat onze voorkeur uit naar de cluster stabiliteit. Dit zijn vooral defensieve bedrijven met aantrekkelijke dividendrendementen in sectoren zoals farma en telecommunicatie.”

“De waarderingen in de groeicluster staan onder druk door de stijgende obligatierente. Hoewel veel groeiaandelen, bijvoorbeeld in de digitale economie, ook blootstaan aan cyclische elementen, denken we wel dat de vooruitzichten voor groeiaandelen moeten verbeteren nu de inflatiecijfers wat afkoelen en de markten er steeds meer vertrouwen in krijgen dat de Fed in het eerste kwartaal van 2023 de voet van het gaspedaal zal kunnen halen. Daarom denken we dat groeibedrijven een belangrijk onderdeel moeten blijven van een evenwichtige aandelenportefeuille.”

“We zijn momenteel vrij voorzichtig wat de meeste cyclische sectoren betreft. Hoewel wij de financiële sector nog enigszins goedgezind zijn – die zou moeten blijven profiteren van hogere rentes – staan we sceptischer tegenover sectoren als energie en materialen.”

Hoe ging u om met de beursdalingen en de stijgende rente?

“Onze visie op de aandelenmarkten was eind 2021 al wat voorzichtiger geworden. Niet alleen minder aandelen, maar ook een voorkeur voor defensievere namen. Dit hielp om een deel van de verliezen aan de aandelenkant in de loop van 2022 te verzachten.”

“Nog belangrijker was onze visie aan de vastrentende kant. We verminderden niet alleen de risico’s op vlak van rentegevoeligheid, we hebben ze volledig geëlimineerd: gedurende bijna heel 2022 bestond onze obligatiestrategie erin om meestal een negatieve rentegevoeligheid te voeren om zo te kunnen profiteren van mogelijk stijgende rentevoeten. Deze strategie hebben we recent gewijzigd door heel selectief obligaties van bedrijven met een solide balans beginnen op te nemen. De hogere rendementen aan de vastrentende kant beginnen een redelijk alternatief te vormen voor aandelen.”

Europa, VS of opkomende markten: waar belegt u het liefst?

“Wij denken niet zozeer in termen van regio’s, maar kijken eerder naar de werkelijke geografische voetafdruk van elk bedrijf. De meeste bedrijven waarin we beleggen zijn wereldwijd actief en sommige van hen halen ruim 50% van hun inkomsten uit opkomende markten”, vervolgt Klaus Kaldemorgen. “We denken liever in clusters (stabiliteit, groei, cyclisch). Uiteraard wordt het groeisegment in de digitale economie gedomineerd door Amerikaanse bedrijven, terwijl we veel van de defensieve namen met redelijke en stabiele dividenden in Europa vinden.”

Bieden buitenlandse valuta’s kansen?

“Voor Europese beleggers is de USD in 2022 een heel sterke rendementsmotor gebleken. Wij hebben dit vroegtijdig ingezien door de blootstelling aan Amerikaanse dollars al in 2021 te verhogen. Met de recente sterke prestaties zien wij echter beperkte ruimte voor verdere opwaartse beweging.”

Hoe zit het met goud en de hogere rente?

“Voor ons fungeert goud als een alternatieve valuta. Vanuit dat oogpunt heeft het in 2022 goed werk verricht. Terwijl de goudprijs in USD verzwakte, konden beleggers in euro wel genieten van een waardestijging. Hoewel goud doorgaans geen bescherming biedt tegen inflatie op heel korte termijn, houdt de prijsontwikkeling ervan historisch gezien gelijke tred met de inflatie op middellange tot lange termijn. Voor ons dient goud ook als bescherming tegen stijgende geopolitieke risico’s en als diversificatiemiddel in stressvolle tijden. Dit potentieel voordeel weegt op tegen de opportuniteitskosten van een dergelijke belegging die geen inkomsten voortbrengt”, geeft Klaus Kaldemorgen aan. “Overigens: er werd de jongste jaren vaak gesproken over cryptocurrencies die in tijden van stress een stootkussen zouden kunnen bieden. In ieder geval is dat in 2022 niet gelukt; goud deed het veel beter.”

Is timing belangrijk, moeten mensen nu beleggen?

“Voor ons is flexibiliteit veel belangrijker dan timing. Wanneer we kansen in de markt zien, moeten we aanzienlijke verschuivingen kunnen doorvoeren. Dat geldt voor alle activaklassen, maar ook binnen activaklassen. Die aanpak werkte vrij goed in de loop van de tijd alsook opnieuw in 2022. Voor een particuliere belegger zou ik vasthouden aan het standpunt dat tijd belangrijker is dan timing. Een goede kernoplossing, aangepast aan de individuele beleggingshorizon: dat zou mensen ‘s nachts op beide oren moeten laten slapen.”

Wat doet u met uw eigen geld?

“Ik beleg in een gezonde mix van aandelen en obligaties. Ik heb een voorkeur voor aantrekkelijke en stabiele dividenduitkerende bedrijven en goed renderende bedrijfsobligaties, wat de jongste jaren een uitdaging was. Ik creëer dus graag een portefeuille met een behoorlijk lopend inkomen. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is om zich ook voor te bereiden op (geopolitieke) risico’s. Daarom ben ik van plan een redelijke spreiding tussen activa in euro en USD aan te houden. Mijn persoonlijke aanpak is overigens vergelijkbaar met de manier waarop ik professioneel geld beheer.”

Waar ziet u de wereld over 10-20 jaar?

“Ik denk dat de klimaatverandering zijn tol zal eisen. Ik neem aan dat geopolitieke spanningen zullen toenemen, net als de strijd om grondstoffen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot wereldwijde veranderingen in publieke en private rijkdom. De reële kosten van alternatieve energie zullen stijgen, wat de consument in zijn koopkracht zal beperken. En naast de directe kosten waarmee we in de westerse wereld worden geconfronteerd, is er een andere belangrijke ontwikkeling als gevolg van de klimaatverandering: waterschaarste. Dit zal wellicht leiden tot verdere migratie. Regeringen, bedrijven en particulieren zullen zich moeten aanpassen aan deze uitdagingen, die ook gevolgen zullen hebben voor de markten.”

Een laatste tip?

“Wees voorzichtig, maar heb vertrouwen. De afgelopen decennia zijn er veel crisissen geweest. En ook in de toekomst zullen er uitdagingen zijn, niet in minst door de klimaatverandering. Maar bedrijven in vrije markten hebben al bewezen heel goed om te kunnen gaan met uitdagingen, door hun business aan te passen en nieuwe oplossingen te vinden. Deze ideeën hebben financiering nodig. En dat schept beleggingsopportuniteiten. Blijf daarom openstaan voor verandering, behoud vertrouwen en een constructieve geest.”

De inhoud van dit artikel is opgesteld door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel en wordt mee gefinancierd door de fondsbeheerder DWS Investment S.A. De in dit artikel naar voren gebrachte standpunten (en met name de quotes tussen aanhalingstekens) zijn die van de auteur en niet die van de Deutsche Bank groep of Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

16 januari 2023

Patrimoniale fondsen stevig in het rood in 2022, maar vol vertrouwen voor 2023

20 december 2022

Wat met de inflatie in 2023?

17 november 2022

US technologie: tegenwind op korte termijn, opportuniteiten op lange termijn

15 april 2022

Water, een belegging voor de nabije toekomst

×